Рішення №417673

Справа № 22-ц-5975/06р. Категорія: стягнення суми

Головуючий 1 інст. - Бегунц А.О. Доповідач Колтунова А.І.

УХВАЛА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

19 грудня 2006 року Судова колегія судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області в складі:

Головуючого - Колтунової А.І.

суддів - Кружиліної О.А., Макарова Г.О.

секретар - Мелешко Т.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі - ЗАТ КБ «ПриватБанк») на ухвалу судді Ленінського районного суду м. Харкова від 10 жовтня 2006 року по цивільній справі за позо­вом закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИЛА:

25 вересня 2006 року закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звер-нулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Позивач посилався на ті обставини, що 15 лютого 2006 року за письмовою заявою ОСОБА_1, що діяв на підставі особистого волевиявлення, ЗАТ КБ «ПриватБанк» надав йому фінансовий кредитний ліміт у сумі 5600 грн., шляхом видачі кредитної картки типу Універсальна MasterCard НОМЕР_1 з базовою відсотковою ставкою у розмірі 3 % на місяць із розрахунку 360 днів на рік.

Заборгованість за кредитом повинна була погашатися щомісячними платежами у розмірі 7 % від суми трат.

У вищевказаній заяві від 15.02.2006року відповідач письмово висловив згоду про те, що ця заява разом з умовами надання банківських послуг та правилами користування кредитною карткою і тарифами складає договір про надання банківських послуг між ЗАТ КБ «ПриватБанк» і ним.

Свої зобов'язання ЗАТ КБ «ПриватБанк» виконав цілком, надавши кредитний ліміт у розмі­рі 5600 грн., який ОСОБА_1 використав.

Однак останній прийняті на себе зобов'язання за договором не виконує належним чином, допускаючи прострочення платежів, у зв'язку з чим заборгованість на 19.09.2006 року складала 1047,12 грн. - заборгованість по простроченому кредиту, 764,30 грн. - заборгованість по простро­ченим відсоткам, а всього - 1811,42 грн.

У зв'язку з чим, ЗАТ КБ «ПриватБанк» просив про задоволення своїх позовних вимог.

Ухвалою судді Ленінського районного суду м. Харкова від 10 жовтня 2006 року позовну за­яву ЗАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості визна­но неподаною та повернуто позивачеві.

В апеляційній скарзі ЗАТ КБ «ПриватБанк» просить ухвалу суду скасувати, передати позов­ну заяву на новий розгляд суду першої інстанції, посилаючись на ті обставини, що ухвалу постано­влено з порушенням норм процесуального права, так як позовна заява повністю відповідає вимо­гам закону.

Крім того, в оскаржуваній ухвалі судді від 10 жовтня 2006 року позовна заява ЗАТ КБ «При-ватБанк» залишається без руху, та надається строк до 10 жовтня 2006 року для усунення її недолі­ків.

Вказаними діями суд порушує його право на судовий захист.

В судовому засіданні апеляційної інстанції представник ЗАТ КБ «ПриватБанк» підтримував апеляційну скаргу.

Заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Визнаючи позовну заяву ЗАТ КБ «ПриватБанк» неподаною та повертаючи її позивачу, суд першої інстанції виходив із того, що він не виконав вимоги ухвали судді від 10 жовтня 2006 року про залишення позову без руху, вважаючи, що позов не відповідає вимогам ЦПК України, так як ним не викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, а також не зазначені докази, якими позивач підтверджує кожну обставину, не надано договору з відповідачем, на під­ставі якого відповідач має зобов'язання перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» та на підставі якого нарахо­вана позивачем заборгованість по прострочених відсотках, не зазначені докази та не надані суду документи, які підтверджують ту обставину, що на виданій відповідачу кредитній картці був кре-дитний ліміт у сумі 5600 грн.

Судова колегія вважає, що погодитися з даними висновками суду не можна.

Із позовної заяви ЗАТ КБ «ПриватБанк» випливає, що ним заявлені вимоги про стягнення заборгованості при цьому в позові є посилання на обставини, якими позивач обґрунтовує свої ви­моги, і зазначаються та додаються певні докази, як-то копія виписки з журналу видачі ластикових карток, розрахунок заборгованості ОСОБА_1 на 19.09.2006 р. тощо.

Крім того, у відповідності до роз'яснень, даних у п. З постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.1990 року № 9 з відповідними змінами «Про практику застосування судами про­цесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції», заява не може бути визнана неподаною та повернута за мотивами ненадання доказів.

Також судом першої інстанції для усунення недоліків позовної заяви був встановлений та­кий строк, протягом якого позивач не мав можливості виконати вимогу суду.

З урахуванням наведеного і відповідно до п. З ст. 312 ЦПК України апеляційна скарга під­лягає задоволенню, ухвала судді - скасуванню, оскільки судом першої інстанції при її постанов-ленні порушені норми ЦПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303, 304, п.4 ч.2 ст. 307, п.З ст. 312, ст.. 313, 315, 317, 319 ЦПК України, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» за-довольнити.

Ухвалу судді Ленінського районного суду м. Харкова від 10 жовтня 2006 року скасувати, а справу направити до районного суду для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, касаційному оскарженню не підлягає відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК України.

Головуючий - суддя - підпис

Судді- підписи Вірно: суддя -