Рішення №418048

ВИЩИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СУД  УКРАЇНИ


01010 м.Київ, вул.Московська,8

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

12.10.2006№К-6655/06

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

КарасяО.В. (головуючого),

ХарченкаВ.В..,  Сергейчука О.А.,  Усенко Є.А.,  Шипуліної Т.М.

при секретарі: Міненко О.М.

за участі представників позивача: Матусевич-ПавловськоїЮ.Ю., відповідача: Домниної С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю «Матіс» на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від21.06.2005 по справі №27/46

за позовом         Товариства з обмеженою відповідальністю «Матіс»

до                        Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська

про             визнання недійсним податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позовні вимоги про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська від20.01.2005 №0000262602/0.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від31.03.2005 позов задоволено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від21.06.2005 рішення суду першої інстанції скасовано, в позові відмовлено.

Позивач (ТОВ«Матіс») звернувся із касаційною скаргою на зазначену постанову, і просить її скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції. В обґрунтування зазначає наступне: апеляційний суд припустився помилки у застосуванні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та дав неналежну оцінку обставинам справи, що призвело до прийняття постанови, що суперечить чинному законодавству.

Відповідач (ДПІ) надав заперечення на касаційну скаргу, в якому просив постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.

Перевіривши доводи касаційної скарги, рішення суду апеляційної інстанції, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав:

В силу ст.1 Закону України від18.09.1991 №1560 «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Відповідно до п.2 ст.1 Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Як встановлено судами попередніх інстанцій - ДПІ було проведено комплексну документальну перевірку дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ«Матіс» за період з 01.07.2001 по 01.07.2004. за результатами якої 20.01.2005 складено Акт №00423 та прийнято податкове повідомлення-рішення №0000262602/0, яким визначено податкове зобов'язання ТОВ«Матіс» з податку на прибуток в сумі3636165,18грн. ут.ч., основний платіж – 2424110,12грн., штрафні (фінансові) санкції 1212055,06грн. за порушення пп.4.1.6 п.4.1 ст.4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

ДПІ виявлено порушення заниження валового доходу в IVкварталі 2003року, яке виникло внаслідок не включення в IVкварталі 2003року до складу валового доходу суму поворотної фінансової допомоги в розмірі807623,17грн. (1514815дол.США), отриманої по ставці згідно з п.10.1 ст.10 Закону в звітному періоді, яка залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду від осіб, що є платниками податку (в тому числі від нерезидентів).

Підставою нарахування податку стали наступні обставини:

12.12.2001 та 25.12.2001 нерезидентом, який увійшов до складу засновників ТОВМатіс» (зміни та доповнення №1 до установчого договору), були перераховані відповідно 1443463,9дол.США і 73136,10дол.США з призначенням платежу "Перерахування коштів з метою здійснення інвестиції в Україну", частка нерезидента у статутному фонді товариства склала 99,888%.

20.11.2003 виконкомом Жовтневої районної ради м.Дніпропетровська були зареєстровані зміни та доповнення №2 до установчого договору ТОВ«Матіс» на підставі протоколу зборів учасників від08.09.2003, згідно з якими, частка нерезидента у статутному фонді товариства склала 51,40%,

31.03.2004 ТОВ«Матіс» було перераховано компанії «Мелчет Інвестмент Лімітед» 1514815дол.США з призначенням платежу "Повернення статутного фонду", що підтверджується копією меморіального ордеру №1.

При цьому задовольняючи позов, господарський суд виходив з того, що ДПІ помилково визнала суму грошових коштів, повернуту ТОВ«Матіс» засновнику – нерезиденту, як поворотну фінансову допомогу, яка підлягала включенню до валового доходу:

Суд апеляційної інстанції із цим висновки Господарського суду Дніпропетровської області непогодився, як таким, що не відповідає обставинам справи і скасував судове рішення.

Однак суд касаційної інстанції із висновком суду апеляційної інстанцій не погоджується, оскільки суд дослідивши фактичні обставини справи, виніс помилкове рішення, залишив поза увагою наступне: договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Факт, укладання договору, за загальним правилом, пов'язується з досягненням сторонами згоди з усіх істотних умов. Істотною умовою у всіх без винятків випадках є умова про предмет договору, як і не вбачається жодного з обов'язкових елементів договору: суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин. Таким чином, обов'язковими ознаками поворотної фінансової допомоги є: визначення відповідної суми як поворотної фінансової допомоги; встановлений строк користування; наявність договору.

Враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції дійшов правильного по суті висновку: перераховані позивачем нерезиденту кошти не мають ознак поворотної фінансової допомоги і між Позивачем та Мелчет Інвестмент Лімітед договір з визначенням вказаної суми як поворотної допомоги не укладався. Відповідно порядок використання підприємством отриманої суми не може бути підставою для визначення таких коштів як поворотної фінансової допомоги.

За таких обставин, податкове повідомлення-рішення ДПІ про донарахування податку на прибуток судом першої інстанції правомірно визнане незаконним, тому рішення суду першої інстанції підлягає залишенню без змін, відповідно рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 160, 220, 221, 223, 226, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Матіс» задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від21.06.2005 №27/46 скасувати. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від31.03.2005 залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий                                             О.В.Карась

Судді:                                                       В.В.Харченко

                                                                 О.А.Сергейчук

                                              Є.А.Усенко

                                              Т.М.Шипуліна