Рішення №418820

Справа № 22ц-7318/2006                                Доповідач Рудь В.В.

Категорія 19/21

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2006 року колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

Головуючого -РудьВ.В.

суддів               - Ремеза В. А., Можелянської З.М.

при секретарі - Худолій Н. А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську цивільну справу за апеля­ційною скаргою Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці на рішення Тернівсь­кого міського суду Дніпропетровської області від 04.08.2006 року по справі за позовом ОСОБА_1 до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці про стяг­нення страхової виплати за моральну шкоду, -

ВСТАНОВИЛА:

30.06.2006 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Відділення виконавчої дире­кції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво­рювань України в м.Тернівці про стягнення страхової виплати за моральну шкоду (а.с.2-3).

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що в період з 1976 року по 2004 рік він працював на вугільних підприємствах ВАТ «Павлоградвугілля» та за час роботи одержав професійні захворювання. На підставі чого, за висновком МСЕК від 17,12.2004 року йо­му встановлено втрату професійної працездатності у розмірі 50%, а також визнано інвалідом З групи безстроково (а.с. 12). В зв'язку з чим, у відповідності до ст.ст.21,28,34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», просив суд стягнути на його користь з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці страхову виплату за моральну шкоду в розмірі 38000 грн.

Рішенням Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 04.08.2006 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволені частково, на його користь з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань України в м.Тернівці стягнуто 35000 грн. у рахунок відшкодування моральної шкоди, завда­ної внаслідок отримання професійного захворювання (а.с.24-25).

В апеляційній скарзі Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці ставить пи­тання про скасування рішення суду, посилаючись на відсутність медичного висновку щодо спри­чинення позивачу моральної шкоди та на зупинення дії в 2006 році Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині, що стосується відшкоду­вання моральної шкоди (а.с.26-28).

Перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, заслухавши доповідь судді-доповідача, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду зміні, з наступних підстав.

Суд першої інстанції правильно встановив факт отримання ОСОБА_1 професійного захворювання під час роботи на вугільних підприємствах ВАТ «Павлоградвугілля», внаслідок чо­го за висновком МСЕК від 17.12.2004 року його визнано інвалідом 3 групи та встановлено 50% втрати професійної працездатності (а.с. 12), та прийшов до обґрунтованого висновку, що в зв'язку з отриманим професійним захворюванням, позивачу спричинено моральну шкоду, яка підлягає відшкодуванню шляхом стягнення з відповідача страхової виплати за моральну шкоду у відповід­ності до вимог ст.ст.21,28,34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Посилання відповідача в апеляційній скарзі на відсутність медичного висновку щодо факту спричинення ОСОБА_1. моральної шкоди не можуть бути прийняті до уваги, оскільки у відповідності до вимог ч.З ст.З4 зазначеного вище Закону, вирішення питання щодо спричинення моральної шкоди віднесено до компетенції суду, а наявні в матеріалах справи докази свідчать про доведеність її спричинення позивачеві.

Не можуть бути прийняті до уваги доводи щодо зупинення з 01.01.2006 року, на підставі ст. 77 Закону України «Про Державний бюджет 2006 року», дії Закону України «Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині, що стосується відшкоду­вання моральної шкоди, оскільки позивач втратив працездатність у зв'язку з професійним захво­рюванням до 01.01.2006 року, був оглянутий із встановленням розміру втрати працездатності та групи інвалідності ще 17.12.2004 року.

Разом з тим, виходячи з дійсних обставин справи та наслідків, які наступили, розміру втрати позивачем професійної працездатності та групи інвалідності, колегія суддів знаходить можливим зменшити розмір стягнутої моральної шкоди до 15000 грн., задовольнивши апеляційну скаргу ча­стково.

Керуючись ст.ст.ЗОЗ,304,307,309,316 ЦПК України, колегія суддів,-

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Тернівці задовольнити частково.

Рішення Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 04.08.2006 року змінити.

Зменшити стягнуту з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці страхову виплату за моральну шкоду на користь ОСОБА_1 до 15000 грн.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржено до Верховного Суду України протягом двох місяців.