Рішення №420391

БОРИСЛАВСЫСИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

повне найменування суду

СУДОВИЙ   НАКАЗ

03 січня 2007 року                                                                                Номер справи 2н-2

Борислав

місто

Судця                      Бориславеького міського суду Львівської області

повне найменування суду

_______________________________ Гудим Л.Я.__________________________________

прізвище, ініціали судді

розглянувши заяву_________________ ОСОБА_1                                                         ______

указати ім'я (найменування заявника)

про стягнення    2122грн. 51 коп. заборгованості до заробітній платі

указати вимоги заявника

відповідно до ст.ст.3. 95-98.102, 105 ЦПК України, ст.ст.47.116.238 КЗдПУ

посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги

НАКАЗУЮ:

1.____________ Стягнути з  ________________________________________________ Закритого акціонерного тавариства "Прикардатхліб"_____________________________________________

повне ім'я (найменування) боржника

_____________________ м. Борислав, вул. Є.Коновальдя. 11А____________________

місце проживання або місце знаходження боржника

_________________ р/р 26001319810641.   Філіал AT  ЗУКБ  МФО 325202

розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого потрібно стягнути кошти за наявності - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності{для юридичних осіб), Індивідуальний ідентифікаційний номер (для фізичних осіб - платників податків)

на користь  __________________ ОСОБА_1________________________________________

повне ім'я (найменування) стягувача

________ ;____________ АДРЕСА_1____________________________________________

місце проживання або місцезнаходження стягувача розрахунковий рахунок стягувача (юридичної особи) в установі банку, на який потрібно перерахувати кошти за наявності - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності(для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер (для фізичних осіб - платників податків)

2122грн. (дві тисячі сто двадцять дві грн.) 51 коп. заборгованості по заробітній платі

указати що саме, суму у гривнях цифрами і прописом

2.__________________________________________ Стягнути з боржника на користь держави          25 грн. 50 коп.__________________________________________

указати суму в гривнях цифрами та прописом

Двадцять п'ять гривень  50  копійок судових витрат.

3.Стягнути з боржника на рахунок ТУ ДСА у Львівській області 15 грн. судових витрат з

інформщійно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи.

4. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

Суддя_________________________________________________________ Л.Я.Худим

Згідно зі ст.104 ЦПК _ України боржник має право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування.

Відповідно до ст. 105 ЦПК України у разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.

Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що постановляється ухвала, яка скасовує судовий наказ ( ст. 106 ЦПК