Рішення №422905

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

          

07 лютого 2007 р.

№ 39/242


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді

Кравчука Г.А.

суддів :

Мачульського Г.М.,

Шаргала В.І.

за участю представників сторін:

позивача

Розсохи С.С. дов. №42/1/4-5672 від 17.08.06 р.

відповідача

Бойка Р.В. дов. №10-17/7 від 26.01.2007 р.

третьої особи

Гуменюк О.В. дов. б/н від 13.09.2006 р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу

Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

на постанову

Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2006 р.

у справі

№39/242 господарського суду м. Києва

за позовом

Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

до

Відкритого акціонерного товариства "Київхліб"

про

Визнання частково недійсним рішення

за участю на стороні відповідача в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору

Закритого акціонерного товариства "Хліб Києва"


В С Т А Н О В И В:


У судовому засіданні оголошувалася перерва відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчий орган Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) (далі ГУ комунальної власності м. Києва) у серпні 2006 року звернулося з позовом до Відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ) "Київхліб" про визнання

Доповідач: Шаргало В.І.

недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Київхліб" від

17.08.2006 р. в частині внесення змін та доповнень до статуту ВАТ "Київхліб", шляхом затвердження його у новій редакції, які пов’язані з додатковим випуском акцій та збільшенням статутного капіталу.

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорювані загальні збори акціонерів ВАТ "Київхліб" порушують права територіальної громади м. Києва, проведені з порушенням порядку скликання та проведення таких зборів, встановленого ст. ст. 40, 43 Закону України "Про господарські товариства" щодо змісту публікації про такі збори, а також відповідач вказував на невідповідність оспорюваних рішень загальних зборів рішенню Київської міської Ради від 27.12.2005 р. №621/3082 "Про бюджет м. Києва на 2006 рік".

Рішенням господарського суду м. Києва від 25.09.2006 р. (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2006 р. (судді: Мартюк А.І., Зубець Л.П., Лосєв А.М.), ГУ комунальної власності м. Києва в позові відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятими у справі рішенням та постановою, Головне управління комунальної власності м. Києва звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати, а позовні вимоги задовольнити в повному обсязі. Вимоги скарги мотивовані посиланням на невідповідність прийнятих у справі рішень ст.ст. 40, 43 Закону України «Про господарські товариства», ст.ст. 8, 113, 155 Цивільного кодексу України, ч. 36 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2006 рік»від 27.12.2005 р. №621/3082 та ненадання судами належної оцінки доказам у справі, зокрема, повідомленням про проведення загальних зборів.

У відзиві на касаційну скаргу ВАТ «Київхліб»просить залишити її без задоволення, а постановлені у справі судові рішення без зміни, як такі, що відповідають обставинам справи та чинному законодавству.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення представників сторін та третьої особи, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, судова колегія Вищого господарського суду вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Господарськими судами під час розгляду справи було встановлено, що 17.08.2006 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Київхліб»на яких було прийнято рішення, зокрема, про збільшення статутного капіталу товариства та внесення відповідних змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту. Вирішено провести додаткову емісію акцій на загальну суму 25 992 603,00 гривень.

Судами встановлено, що первісні публікації повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів зроблено правлінням відповідача 30.06.2006 року у Віснику «Цінні папери»№№147-148 (1659) та в газеті Київської міської ради «Хрещатик»№92 (2887), а 02.08.2006 року у Віснику «Цінні папери»№175-176 (1687) та 04.08.2006 року в газеті Київської міської Ради «Хрещатик»№112 (2907) опубліковані повідомлення про зміни та доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Київхліб».

Вказані повідомлення в повній мірі відповідають вимогам ст.ст. 40, 43 Закону України «Про господарські товариства». З матеріалів справи вбачається та не заперечується представником позивача той факт, що акціонери ВАТ «Київхліб»були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення зборів.

Таким чином, суд першої та апеляційної інстанцій вірно дійшли висновку, що позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Київхліб», які відбулися 17.08.2006 року скликані та проведені у повній відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Скаржник вказує на невідповідність оскаржуваних судових рішень положенням Цивільного та Господарського кодексів України, оскільки, на його думку, суди дійшли неправильного висновку про те, що ч. 36 рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2006 рік»від 27.12.2005 року №621/3082 не встановлює обмежень особі, що представляє інтереси територіальної громади м. Києва, під час голосування на загальних зборах акціонерів товариства за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, оскільки в такому випадку відбувається зменшення частки власності територіальної громади м. Києва. Крім цього, скаржник вказує, що у вказаному рішенні частка власності виражається в відсотках.

Відповідно до ч. 36 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2006 рік»від 27.12.2005 року №621/3082 по господарських товариствах, акції яких належать територіальній громаді міста Києва, зменшення частки власності територіальної громади міста Києва може здійснюватись виключно за рішенням Київської міської ради.

В свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 113 Цивільного кодексу України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Згідно із ч. 2 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства»та ч. 2 ст. 86 Господарського кодексу України визначено, що вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді.

Приймаючи судові рішення, суд першої та апеляційної інстанції виходили з того, що системний аналіз наведених вище положень свідчить про те, що часткою власності учасника в господарському товаристві є його вклад, виражений в грошовому еквіваленті.

Згідно із ч. 1 ст. 155 Цивільного кодексу України статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Таким чином, суди дійшли правильного висновку, що розмір статутного капіталу (фонду) акціонерного товариства та належна акціонеру частка власності у статутному капіталі товариства виражаються в грошовому еквіваленті.

З урахуванням вказаного висновку, ч. 36 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2006 рік»від 27.12.2005 року №621/3082 не встановлює обмежень особі, що представляє інтереси територіальної громади м. Києва, під час голосування на загальних зборах акціонерів товариства за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства, оскільки в такому випадку не відбувається зменшення частки власності територіальної громади м. Києва.

Більш того, з матеріалів справи вбачається та було вірно встановлено судами, що на дату проведення загальних зборів ВАТ «Київхліб»територіальна громада м. Києва в особі уповноважених органів не була акціонером ВАТ «Київхліб», оскільки передала свої акції у власність ЗАТ «Хліб Києва», яке не заперечувало проти рішень загальних зборів і, на час розгляду справи в суді, вважало ці рішення прийнятими у відповідності з чинним законодавством та заперечувало проти задоволення позову.

З огляду на викладене та виходячи з меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи господарськими судами фактичні обставини справи встановлено на основі повного і об'єктивного дослідження матеріалів справи, висновки судів відповідають цим обставинам і їм надана правильна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а відтак, у касаційної інстанції відсутні підстави для скасування прийнятих у справі рішень.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -


ПОСТАНОВИВ:


Касаційну скаргу Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2006 р. у справі №39/242 залишити без змін.


Головуючий суддяКравчук Г.А.

Суддя


Мачульський Г.М.


СуддяШаргало В.І.