Рішення №424628

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


УХВАЛА

          

08.02.07                                                                                           Справа№ 4/2111-9/286


Господарський суд Львівської області у складі суддя Данко Л.С.,

При секретарі Козак І.Б.

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу

За позовом: Дочірньої компанії „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, м. Київ, в особі Львівської філії Дочірньої компанії “Газ України” НАК “Нафтогаз України”, м. Львів,

До відповідача: ДП “Юнайтед Артистик Воркс”ЛТД, м. Львів,

Про стягнення 10944,38 грн.

За участю представників:

Від позивача: Працьовитий Ю.В. п/к,

Від відповідача: головний бухгалтер Льода О.Г.

Представникам роз’яснено права та обов’язки передбачені ст.22 ГПК України та право відводу судді ст. 20 ГПК України. Заяв та клопотань про відвід судді не заявлено.

Позивач подав письмове клопотання про відмову від технічного запису судового процесу.

Суть спору: Позов заявлено Дочірньою компанією „Газ України” НАК „Нафтогаз України”, м. Київ, в особі Львівської філії Дочірньої компанії “Газ України” НАК “Нафтогаз України”, м. Львів, до відповідача: ДП “Юнайтед Артистик Воркс”ЛТД, м. Львів, про стягнення 2197 грн. 35 коп. решти основного боргу, 768,54 грн. пені, 643,81 грн. штрафу, 264,38 грн. інфляційних витрат, 70,30 грн. відсотків річних та стягнення судових витрат.

Представник Позивача, в судовому засіданні, позовні вимоги підтримав повністю, просить стягнути з Відповідача на свою користь 2197 грн. 35 коп. решти основного боргу, 768,54 грн. пені, 643,81 грн. штрафу, 264,38 грн. інфляційних витрат, 70,30 грн. відсотків річних та стягнути судові витрати.

Представник відповідача прибув у судове засідання з запізненням, подав докази: банківську виписку № БВ-0000227 від 13.11.06р. про сплату ним платіжним дорученням № 631 –2197 грн. 35 коп. решти основного боргу, подав платіжне доручення № 538 від 14 листопада 2006р. про сплату ним позивачу 1747 грн. 03 коп., в т.ч. 768,54 грн. пені, 643,81 грн. штрафу, 264,38 грн. інфляційних витрат, 70,30 грн. відсотків річних, просить провадження у справі припинити.

В ході розгляду справи ВСТАНОВЛЕНО:

Між позивачем та відповідачем був укладений договір на постачання природного газу (промисловим споживачам та суб”єктам господарської діяльності) № Г –40 1П від 06.04.2005р.

Згідно умов цього договору позивач (Постачальник) зобов”язувався передати відповідачу (Покупцю) природній газ, а покупець зобов”язувався прийняти та оплатити газ на умовах даного договору (п. 1.1.). На виконання умов цього договору Позивач передав відповідачу у 2006р. 32438 куб. М. природного газу на суму 19045 грн. 20 коп., що підтверджується Актами передачі-приймання природного газу за січень 2006р., за лютий 2006р., за березень 2006р., за квітень 2006р., які є підписані представниками двох сторін та засвідчені печатками сторін.

Відповідач, на час звернення позивача з позовом до господарського суду, мав перед позивачем борг у розмірі 9197 грн. 35 коп., який погасив повністю 13.11.2006р., що підтверджується банківською випискою № БВ-0000227 від 13.11.2006р.

Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 14.11.2006р. з основного боргу - відсутня.

Стаття 173 ГК України передбачає, що господарським визнається зобов'язання, що вини кає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з під став, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зо бов'язаний вчинити певну дію господарського чи управ лінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від пе вних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому чи слі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сто рони виконання її обов'язку.

Стаття 175 ГК України визначає, що майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками го сподарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчи нити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодек сом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов”язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Позивач просив стягнути з відповідача на свою користь пеню у розмірі 768,54 грн., яка нарахована відповідно до п. 6.2. договору на постачання природного газу, статті 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов”язань” в редакції Закону від 10.01.2002р., частини 6 статті 232 ГК України, частини 2 статті 343 ГК України. Розрахунок приведений у тексті позовної заяви. Відповідач зазначену суму перерахував позивачу 14.11.2006р. платіжним дорученням № 538.

Позивач просив стягнути з відповідача на свою користь штраф у розмірі 643,81 грн., який нараховано відповідно до статті 231 ГК України у розмірі 7% від суми боргу. Розрахунок штрафу у тексті позовної заяви. Відповідач зазначену суму перерахував позивачу 14.11.2006р. платіжним дорученням № 538.

Крім того, позивач просив стягнути з відповідача на свою користь 70,30 грн. –три відсотки річних та 264,38 грн. інфляційних витрат, які нараховано у відповідності до статті 625 ЦК України. Розрахунок у тексті позовної заяви. Відповідач зазначену суму перерахував позивачу 14.11.2006р. платіжним дорученням № 538.

Суд заслухав пояснення представника Позивача та Відповідача, оглянув та дослідив докази по справі, оцінив їх в сукупності, прийшов до висновку, що за відсутністю предмету спору провадження у справі слід припинити.

Так як Відповідач заборгованість погасив в процесі розгляду справи в суді, судові витрати покласти на відповідача згідно вимог ст. 49, частини четвертої статті 80 ГПК України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись статтями 4-3, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 49, ст. 80, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.          Провадження у справі припинити за відсутністю предмету спору згідно з п. 1-1 частини першої статті 80 ГПК України.

2. Стягнути з ДП “Юнайтед Артистик Воркс” ЛТД, м. Львів, вул.. Шашкевича, 3 ( код ЄДРПОУ 23889004) на користь Дочірньої компанії „Газ України” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, м. Київ, в особі Львівської філії Дочірньої компанії “Газ України” НАК “Нафтогаз України”, м. Львів, вул. Єрошенка, 28 ( код ЄДРПОУ 255559381) 109 грн. 00 коп. державного мита та 118 грн. 00 коп. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

2. Наказ видати після вступу рішення у законну силу.

Повний текст рішення оформлено відповідно до статті 84 ГПК України, підписано та оголошено 14.11.2006р. Рішення може бути оскаржено в порядку та строки встановлені статтями 91-93 ГПК України. Рішення набирає законної сили в порядку визначеному статтею 85 ГПК України, після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.


Суддя                                                                                                      Данко Л.С.