Рішення №424637

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128


ПОСТАНОВА

          

08.02.07                                                                                           Справа№ 5/2789-9/306



За позовом: ДПІ у Буському районі Львівської області,

До відповідача: Гуртово-торгова база Буської РСС, смт. Красне,

про припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Представники

від позивача: Хамула П.І.

від відповідача: не з’явився.


Суть спору: ДПІ у Буському районі Львівської області, звернулась до господарського суду Львівської області з позовом до Гуртово-торгова база Буської РСС, смт. Красне, про припинення (скасування) державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у справі матеріалами яких, на думку суду, достатньо для встановлення обставин справи і вирішення спору по суті.

З”ясовано:

Відповідач –зареєстрований Буською районною державною адміністрацією 08.04.1993р.

Відповідно до довідки ДПІ від 26 липня 06р., відповідач, в порушення п.4 ст.14 Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92р. №13-92 (із змінами і доповненнями) більше року не подає декларації про доходи та документи бухгалтерської звітності.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач заборгованості по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) не має.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Частиною 1 ст.238 Господарського кодексу України передбачено, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Відповідно до ст.247 Господарського кодексу України, у разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.

Поряд з цим, згідно із ч.15 ст.58 Господарського кодексу України скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання здійснюється, зокрема, на підставі рішення господарського суду у випадку здійснення діяльності, що суперечить закону.

Згідно з ч.2 ст.46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, зокрема є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Відповідачем не представлено суду доказів про подання до органів державної податкової служби документів податкової звітності згідно з вимогами законодавства. Цей факт, на думку суду, свідчить про те, що відповідач, будучи суб’єктом підприємницької діяльності, не дотримується приписів законодавства щодо інформування контролюючих органів про результати власної господарської (підприємницької) діяльності, зокрема не подає у встановленому порядку та у визначені терміни податкову звітність.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про обгрунтованість позовних вимог і вважає, що позов підлягає задоволенню.

          Керуючись ст.9 Закону України “Про систему оподаткування”, ч.15 ст.58, ст.ст.59, 60, 238, 247 Господарського кодексу України, ст.46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, ст.ст. 122-124,127,130,135,143,151-154,160,161,163,167 КАС України, суд, -

п о с т а н о в и в :


1.Позов задоволити повністю.

2.Припинити підприємницьку діяльність Гуртово-торгова база Буської РСС, вул. Залізнична,8, смт. Красне, Львівська область, ЄДРПОУ 01759187.

3.Зобов’язати Гуртово-торгова база Буської РСС, вул. Залізнична,8, смт. Красне, Львівська область, ЄДРПОУ 01759187 подати державному реєстратору документи відповідно до ст.47 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

4.Постанову по справі надіслати сторонам судового процесу, державному реєстратору, обласному управлінню статистики.



Суддя                                                                                                     Данко Л.С.