Рішення №424678

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

          

07.02.07                                                                                           Справа№ 5/266-25/55-А


Суддя господарського суду Львівської області, В.М.Пазичев розглянувши матеріали справи

за позовом:

Державної податкової інспекції у Старосамбірському районі Львівської області, м. Старий Самбір

до відповідача:

Приватної агрофірми “Фельштин і Ко”, с. Скелівка

про :

стягнення коштів до бюджету в сумі 2 640 (дві тисячі шістсот сорок) грн. 53 коп.

визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження по справі.

          З метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду справи або забезпечення всебічного та об’єктивного вирішення справи протягом розумного строку суд вважає за необхідне призначити попереднє судове засідання.

Керуючись ст.ст. 60, 104, 105, 106, 107, 111 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

У Х В А Л И В:


1.          Прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження в адміністративній справі.

2.           Попереднє засідання суду призначити на 19.02.2007 р. о 17:00 год.

3.          Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою:

          79014; вул. Личаківська, 128, 3-й поверх, кабінет № 310

4.          При направленні відзиву посилання на номер справи обов’язкове.

5.           Зобов’язати

Сторони :

представити суду належно оформленні письмові копії доказів, на які покликаються сторони та витребовує суд, для долучення до матеріалів справи, оригінали для огляду в судовому засіданні;

провести взаємозвірку. Акт представити до початку судового засідання;

представити суду оригінали для огляду, належно засвідчені копії до справи свідоцтва про державну реєстрацію та довідку органів статистики (реєстратора) про включення до ЄДРПОУ (ДРФО) станом на день подачі позову;

забезпечити явку повноважних представників.

Позивача :

представити оригінали для огляду, належно засвідчені копії до справи, доказів на які є покликання у позовній заяві;

представити довідку з органу статистики (реєстратора) про перебування відповідача в ЄДРПОУ (ДРФО) на момент подачі позову;

представити суду матеріали, які є підставою для виникнення податкового боргу, стягнення якого є предметом позову;

представити суду карточки обліку платежів, несплата яких стали підставою виникнення податкового боргу;

представити суду докази наявності податкового боргу, стягнення якого є предметом позову;

представити суду нормативне і документальне обгрунтування сум, з посиланням на конкретні докази, з яких складається податковий борг, стягнення якого є предметом позову;

представити суду докази вжиття заходів, щодо погашення податкового боргу, стягнення якого є предметом позову;

представити суду докази фактичного місця перебування відповідача на час подачі позову;

представити суду докази наявності активів у відповідача, на які може бути звернуто стягнення в рахунок погашення податкового боргу, який є предметом позову;

вручити відповідачу наручно під розписку копію ухвали суду про порушення провадження у справі від 07.02.2007 р. (екземпляр направляється). Докази про вручення представити до початку судового засідання;

представити суду довідку органів статистики про включення до ЄДРПОУ станом на день звернення з позовом до суду;

явка повноважного представника, для дачі пояснень з приводу обставин справи, обов’язкова.

Відповідача :

подати письмовий відзив на позовну заяву з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів;

представити суду докази наявності податкового боргу;

представити суду докази сплати податкового боргу;

представити суду докази відсутності порушень, що стали підставою для позову;

представити суду докази наявності активів за рахунок яких може бути здійснено стягнення податкового боргу, який є предметом позову;

подати для огляду в засіданні оригінал, належно засвідчені копії до справи, свідоцтва про державну реєстрацію та включення до ЄДРПОУ (ДРФО) на час подачі позову;

явка повноважного представника, для дачі пояснень з приводу обставин справи, обов’язкова;

якщо відповідач, котрий належним чином повідомлений про місце, дату і час розгляду справи (отримав повістку або ухвалу про порушення провадження у справі або про її відкладення, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення), не забезпечив явки повноважного представника в судове засідання, то вважатиметься, що такий відповідач погоджується з позовними вимогами і визнає позов повністю.

При направленні відзиву посилання на номер справи обов’язкове.

Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі –рівні. Особи, які беруть участь у справі, мають право: знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім того, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду, відмовитися від адміністративного позову.

Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Повноваження представників сторін повинні бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видається юридичною особою, підписом керівника з прикладенням печатки цієї юридичної особи). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівником або засновниками –наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них), які підтверджують службовий статус представника.

Учасникам процесу разом з поданими копіями доказів, слід представляти оригінали таких письмових доказів – для огляду в судовому засіданні.


Довести до відома сторін, що за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом на сторону, іншого учасника адміністративного процесу, згідно з ст. ст.268-272 Кодексу адміністративного судочинства України, до винної особи застосовуються заходи процесуального примусу.Справу призначити до розгляду в засіданні на : 19.02.07 о 17:00


Суддя                                                                                                     Пазичев В.М.