Рішення №424701

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

          

07.02.07                                                                                           Справа№ 5/258-3/40А


Суддя Н.Березяк

Розглянувши матеріали справи

За позовом: ТзОВ „Транс модуль”, м. Львів

До відповідача: ДПІ у Личаківському районі м. Львова

Про визнання недійсним податкового повідомлення –рішення № 0000382310/1 від 17.06.2005 р.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 06 грудня 2006 року касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова частково задоволено, а рішення господарського суду Львівської області від 29.09.2005 р. та ухвалу Львівського апеляційного господарського суду від 15.03.2006 р. –скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Керуючись ст. 107, п. 4 ст. 110, та ст.111 КАС України, суд

У х в а л и в :

1. Відкрити провадження у адміністративній справі.

2. Призначити судове засідання на 21.02.2007 р. о 11 год. 45 хв.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду ( адреса: 79014, м. Львів, вул.Личаківська, 128 кім. № 510

Позивачу:          - рахунки –фактури;

- платіжні –доручення;

- акти приймання –здачі;

- інші первинні документи, що обґрунтовують позовні вимоги;

- забезпечити в судове засідання явку уповноважених представників;

Відповідачу: - відповідно до вимог ч. 2 ст. 71 КАС України довести правомірність прийняття оскарженого рішення

- забезпечити в судове засідання явку уповноважених представників.

Крім того, відповідно до вимог ст. 107 КАС України, суд вважає за необхідне повідомити сторонам інформацію про їхні процесуальні права і обов’язки, передбачені ст.ст. 49, 51 КАС України:

          Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

          Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими Кодексом адміністративного судочинства України.

          Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, зазначених вище, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Також відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї - небудь права, свободи чи інтереси.Суддя                                                                                                     Березяк Н.Є.