Рішення №424844

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"22" січня 2007 р.

Справа № 29/270-06-6729


За позовом: ВАТ „ЕК „Одесаобленерго” Північний РЕМ

До відповідачів: 1. Військова частина А-2756

2. Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеси


про стягнення 7462,78 грн.

Суддя                     Аленін О.Ю.

Представники сторін:

Від позивача: Радоуцька С.М.

Від відповідача 1.: Мосунова Ю.І. за довіреністю № 2 від 26.07.2006р.

Від відповідача 2.: Гризан О.П. за довіреністю № 102 від 27.01.2006р.


СУТЬ СПОРУ: ВАТ „ЕК „Одесаобленерго” звернувся до суду з позовом до Військової частини А-2756 про стягнення заборгованості в розмірі 7462,78 грн.

Позивач збільшив позовні вимоги і просить стягнути з відповідача 33172,61 грн., яка складається з 25709,83 грн. за перевищення договірної величини споживання електроенергії, 6822,92 грн. за перетоки реактивної електроенергії, 3% річних та інфляцію в розмірі 639,86 грн.

Відповідач Військова частина А-2756 надав відзив на позов, в якому позовні вимоги не визнав на підставі того, що на виконання вимог директиви від 09.12.2005р. Департаменту фінансів МОУ № 248/4/1837 та Головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил України № 303/18/2050 з 01.02.2006р. військова частина А-2756 здійснила передачу постачальникам КЕВ міст існуючу дебіторську-кредиторську заборгованість за актами звірки.

Ухвалою від 27.09.2006р. залучено до участі у справі іншого відповідача - Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеси.

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеси позовні вимоги не визнав з підстав, викладених у відзиві.

Ухвалою від 05.09.2006р. строк розгляду справи був продовжений відповідно до вимог ст. 69 ГПК України на один місяць.

Ухвалою від 27.11.2006р. строк розгляду справи був продовжений відповідно до вимог ст. 69 ГПК України на один місяць.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, оцінивши докази які мають значення для справи, - суд встановив:

Між ВАТ „ЕК „Одесаобленерго” та ВЧ А-2756 укладений договір № 006500 від 12.12.2003р. про постачання електричної енергії, згідно умов якого позивач зобов’язався надавати електричну енергію, а відповідач зобов’язався своєчасно оплачувати надану електричну енергію.

Споживач згідно п. 4.2.2 договору в разі перевищення договірних величин електроспоживання відповідальність згідно з ч. 5, 6 ст.26 Закону України "Про електроенергетику".

Порядок та умови коригування договірних величин електроспоживання передбачені п.4.4 щ користування електричною енергією у редакції Постанови НКРЕ від 17.10.2005р. № 910, п.2 додатку №1 до договору та п. 5.5, 5.6 договору в редакції додаткової угоди №1457 від 26.10.2005р. до договору про постачання електричної.

Згідно п. 4.4 ПКЕЕ Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутись до постачальника з заявою про щодо коригування договірної величини споживання.

Відповідно п. 1 Додатку №5 «Порядок розрахунків»в редакції додаткової угоди від 31.01.2006 р., укладеної між позивачем, відповідачем -1 та відповідачем -2, розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії приймається місяць з 30 (31) числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця. Рахунки за спожиту споживачем (відповідач - 1 по справі) електроенергію отримує сам споживач. Оплата рахунків споживача здійснюється платником (відповідач - 2 по справі), який надає копії платіжних доручень споживачу. Розрахунки за електричну енергію проводяться виключно грошовими коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника. Відповідальність щодо здійснення своєчасної оплати за електричну енергію та інші платежі несе споживач.

В додатку №1., що є невід'ємною частиною договору, сторони визначили між собою щомісячний обсяг постачання електричної енергії на кожний місяць 2006р. Так на січень 2006р. В/ч А-2756 було заявлено електроспоживання на рівні 28000 кВтгод, на березень - 39000кВт/год. Відповідно до наданих відомостей, відповідач в січні 2006р. спожив 77525 кВт/год, в березні 2006р. спожив 92693 кВт/год.

Враховуючи той факт, що споживач своїм правом не скористувався та належним чином не виконав умови передбачені в п. 5.5., 5.6 договору в редакції додаткової угоди до договору то в січні 2006р. договірна величина споживання в розрахунковому періоді залишена без змін, і складає 28 000 кВт/год.

В березні 2006р. договірні величини були скориговані в сторону збільшення до рівня оплаченої, в зв'язку із зверненням Споживача про коригування і склали 51872 кВт/год - на підставі п. 7 Порядку постачання електричної енергії споживачам зі змінами та доповненнями згідно Постанови КМУ від 16.06.2005р. №473.

Отже, договірна величина споживання електроенергії на січень 2006р. склала 28000 кВт/год, фактично спожито 77525 кВт/год, тому перевищення договірних величин складає різницю вищезазначених показників, а саме 49525 кВт/год на суму 13777,86 грн.

Скоригована договірна величина в березні складає 51872 кВт/год фактично спожито 92693 кВт/год, тому перевищення договірних величин складає різницю вищезазначених показників, а саме 10821 кВт/год на суму 11931,98 грн.

Про факт перевищення та коригування договірної величини споживача було повідомлено Повідомленнями про коригування договірних величин та вручений споживачу рахунок на сплату, про що свідчить відмітка про вручення, який відповідачем, в термін встановлений Договором, не сплачений.

Отже, за розрахунком позивача, загальна заборгованість Вч А-2756 перед ВАТ "Одасаобленерго" в особі ПРЕМ за перевищення договірних величин споживання електроенергії складає 25709,83 грн.

Відповідно до п. 2.2.4 договору споживач зобов’язався здійснювати оплату за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника електричної енергії та електроустановками Споживача згідно з додатком „Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії”.

Однак, відповідач не своєчасно і не в повному обсязі оплачував перетоки реактивної електроенергії, у зв’язку з чим за період з 01.09.2003р. по 01.06.2006р. у Вч А-2756 виникла заборгованість за реактивну електроенергію в сумі 6822,92 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача.

Оскільки відповідач несвоєчасно виконав свої зобов’язання за спожиту електроенергію, позивач просить стягнути з відповідача 3% річних та інфляція в розмірі 639,86 грн.

Відповідач -1 не погоджується з позовними вимогами на підставі того, що на виконання вимог директиви від 09.12.2005р. Департаменту фінансів МОУ № 248/4/1837 та Головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил України № 303/18/2050 з 01.02.2006р. військова частина А-2756 здійснила передачу постачальникам КЕВ міст існуючу дебіторську-кредиторську заборгованість за актами звірки.

КЕВ м. Одеси проти позову заперечує з огляду на те, що Додаткова угода від 31.01.06 передбачає, що КЕВ м. Одеси є платником за фактично спожиту електроенергію - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару (п. 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України № 28 від 31.07.96).

Плата за спожиту понад договірну величину електроенергію - узгоджений в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем обсяг електричної енергії, який може бути спожитий споживачем за відповідний розрахунковий період, виділена в тому ж пункті Правил в окремий вид платежу за договором, не передбачена вказаною Додатковою угодою.

Плата за компенсацію перетікання реактивної електроенергії - плата за послуги, які електропередавальна організація змушена надавати споживачу, якщо він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки, виділена в тому ж пункті Правил в окремий вид платежу за договором, не передбачена вказаною Додатковою угодою.

Так само, не передбачені вказаною Додатковою угодою платежі по оплаті штрафних санкцій та індексу інфляції.

Отже, всі ці платежі не належать до зобов'язань КЕВ м. Одеси перед Позивачем.

Споживання електроенергії в/ч А-2756 понад договірну величину споживання електроенергії буз відповідних бюджетних асигнувань та внесення змін до Договору про постачання електроенергії –не є бюджетними зобов'язаннями, згідно ст. 2.1.8 Бюджетного кодексу України. Оскільки ці зобов'язання є позабюджетними зобов'язаннями в/ч А-2756, їх виконання, згідно ст.ст. 51.6 та 23.1 БКУ, не може проводитись за рахунок бюджетних коштів КЕВ м. Одеси, виділених на оплату спожитої електроенергії в межах встановлених лімітів споживання, на які передбачені бюджетні асигнування в централізованому порядку.

Також відповідач –2 зазначає, що спірна заборгованість виникла до 31.01.06, тобто до укладання тристоронньої Додаткової угоди до Договору електропостачання.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Пунктами 4.2.1 та 4.2.2 Договору передбачена відповідальність саме в/ч А-2756 (Споживача) за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності. Відповідальність в/ч А-2756 також визначена умовами Додаткової угоди від 31.01.06 до Договору.

Також п. 2.2.4 договору передбачений обов’язок здійснювати оплату за послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника електричної енергії та електроустановками згідно з додатком „Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії”.

За змістом додаткової угоди від 31.01.06 КЕВ м. Одеси є платником за фактично спожиту електроенергію - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару (п. 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України № 28 від 31.07.96). інших зобов’язань КЕВ м. Одеси перед постачальником електроенергії ані договір, ані додаткова угода не містять.

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону України „Про електроенергетику” споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

За змістом ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Отже, позивачем правомірно нараховані штрафні санкції за перевищення договірних величин споживання електроенергії в сумі 25709,83, заборгованість в сумі 6822,92 грн. за перетоки реактивної електроенергії, 3% річних та інфляція в розмірі 639,86 грн.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджуються матеріалами справи та підлягають задоволенню, в зв’язку з чим, з В/ч А-2756 на користь позивача слід стягнути суму боргу в розмірі 33172,61 грн., яка складається з 25709,83 грн. за перевищення договірної величини споживання електроенергії, 6822,92 грн. за перетоки реактивної електроенергії, 3% річних та інфляцію в розмірі 639,86 грн.

Суд погоджується з доводами відповідача -2 щодо відсутності в нього зобов’язань по сплаті заборгованості, нарахованої позивачем, та підстав покладення відповідальності за їх виконання, а тому Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеса слід звільнити від відповідальності.

Витрати по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу віднести за рахунок відповідача в/ч А-2756, згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:


1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Військової частини А-2756 (м. Одеса, вул. Хуторська, 99, код 07644539) на користь на користь ВАТ „ЕК „Одесаобленерго” Північний РЕМ (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70, код 26302365) 25709,83 грн. за перевищення договірної величини споживання електроенергії, 6822,92 грн. за перетоки реактивної електроенергії, 3% річних та інфляцію в розмірі 639,86 грн., 331,72 грн. держмита та 118 грн. за ІТЗ судового процесу.

3.          Звільнити Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеса (м. Одеса, вул. Єврейська,12, код 08038284) від відповідальності.


Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

           Наказ видати згідно ст. 116 ГПК України.


          Суддя Аленін О.Ю.