Рішення №425296

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2006 року                                                                       м. Київ

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого:    Кривенка В.В.,

суддів:                 Гусака М.Б., Маринченка В.Л.,

                   Самсіна І.Л., Терлецького О.О.,

розглянувши скаргу ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” про перегляд за винятковими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 серпня 2006 року у справі за позовом прокурора м.Одеси в інтересах держави в особі Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” про стягнення штрафних санкцій у сумі 385 425,56 грн.,

в с т а н о в и л а :

У вересні 2004 року прокурор м.Одеси звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів про стягнення з ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” штрафних санкцій у сумі 385 425,56 грн. за невиконання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у 2002 році.

Справа судами розглядалась неодноразово.

Рішенням господарського суду Одеської області від 12 січня 2006 року у позові відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 28 березня 2006 року зазначене рішення скасоване, позов задоволено.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 серпня 2006 року відмовлено ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” у відкритті касаційного провадження на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 28 березня 2006 року. Ухвала касаційного суду мотивована тим, що даний спір підвідомчий господарським судам.

У скарзі ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” до Верховного Суду України поставлено питання про перегляд за винятковими обставинами та скасування ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 серпня 2006 року і направлення справи на розгляд до суду касаційної інстанції. В обґрунтування скарги зроблено посилання на порушення норм процесуального права, неоднакове застосування судом касаційної інстанції ст.ст. 3, 4, 17 КАС України та додано судові рішення касаційного суду, в яких по-іншому застосовані вказані  норми права.

Скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до положень п. 1 ч.1 ст.3 КАСУ, справа адміністративної юрисдикції – публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Дана справа відповідає визначенню адміністративної справи. Спір є публічно-правовим. Однією зі сторін спору є орган виконавчої влади, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства (Згідно з пунктом1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 року  № 1434, Фонд  соціального  захисту  інвалідів  є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому).

Окрім того, ця справа не підпадає під перелік публічно-правових справ, на які не поширюється компетенція адміністративних судів (ч.2 ст.17 КАСУ).

За наведених обставин відмова Вищого адміністративного суду України у відкритті касаційного провадження за скаргою на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 28 березня 2006 року з посиланням в ухвалі на те, що даний спір підвідомчий господарським судам суперечить закону. При цьому суд касаційної інстанції не придав значення тій обставині, що при ухваленні апеляційним судом постанови у справі останній керувався нормами Кодексу адміністративного судочинства України.

Судом касаційної інстанції в адміністративних справах, відповідно до ст.210 КАС України, є Вищий адміністративний суд України.

Кодекс не містить такої підстави для відмови у відкритті касаційного провадження, яку застосував касаційний суд.

Згідно з п.7 ст.223, ч.1 ст.228 КАС України, якщо в результаті розгляду касаційної скарги касаційний суд прийде до висновку про неналежність справи до адміністративної юрисдикції, помилковість її розгляду за правилами адміністративного судочинства, він має скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та закрити провадження у справі.

Таким чином, на момент прийняття оскаржуваної ухвали у касаційного суду були відсутні правові підстави для відмови у прийнятті касаційної скарги товариства з посиланням на те, що касаційна скарга не підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства. Оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, а справа направленню до Вищого адміністративного суду України для вирішення питання про прийняття касаційної скарги та відкриття касаційного провадження.

На підставі наведеного та керуючись статтями 241 - 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати

п о с т а н о в и л а :

Скаргу ВАТ по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 1 серпня 2006 року скасувати, а справу направити до цього ж суду для вирішення питання про прийняття касаційної скарги та відкриття касаційного провадження.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий                                                               В.В. Кривенко

Судді                                                                                 М.Б. Гусак

В.Л. Маринченко

І.Л. Самсін

О.О. Терлецький