Рішення №425321

Справа 2-518 2007 р.

Рішення

Іменем України

17 січня 2007 року                               Бердянський міськрайонний     суд

У складі: головуючого - судді Троценко Т. А.

При секретарі:                          Онищук О. О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бердянську цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про до­звіл приватизації земельної ділянки без годи суміжного землекористувача,

Встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, який в судовому засіданні під­тримала його представник за дорученням ОСОБА_3, і пояснила, що її чоловіку на праві власності належить житловий будинок АДРЕСА_1, який розташований на земельній ділянці площею 600 кв. м.

В 2005 році він звернувся до Бердянського міськвиконкому за дозволом на приватизацію ділянки площею 0,0791 га, але сусідка ОСОБА_2, яка є суміжним землекористувачем, відмовилась підписувати акт визначення та погодження зовніш­ніх меж земельної ділянки в натурі, у зв'язку із чим позивач просить дозволити при­ватизацію земельної ділянки без згоди на це ОСОБА_2.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не явилась, причини неявки суду не повідомила, в заявах та в судовому засіданні 21. 11. 2006 року позов не визнала і пояснила, що в них з ОСОБА_1, ОСОБА_3 є земельний спір стосовно розміру земельної ді­лянки, яку ті бажають приватизувати.

Представник третьої особи - територіальної громади в особі Бердянської місь­кої ради за дорученням Лукашенко О. В. позов не визнав і пояснив, що вирішення пи­тань про приватизацію є виключною компетенцію міської ради, оскільки власником землі є територіальна громада.

Третя особа ОСОБА_5 в судовому засіданні позов визнала, але вважає, що в Бочеварових є розбіжності в документах, які визначають розміри земельної ділянки.

Треті особи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в судове засідання не явились, в заявах просять розглянути справу за їхньої відсутності, проти позову не заперечують.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність відмови ОСОБА_1 в задоволенні позову з наступ­них підстав.

У відповідності до ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особі набувають права власності та права користування земельними ділянками із зе­мель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації в межах їх повно­важень, визначених цим Кодексом.

Стаття 118 цього ж Кодексу встановлює підстави та порядок приватизації земе­льних ділянок, що належать до державної і комунальної власності, а саме: громадя­нин, зацікавлений в приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуван­ні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської держа­вної адміністрації, або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земе­льної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність, або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Таким чином, закон встановлює порядок приватизації земельних ділянок, пов­новаження органів державної влади або місцевого самоврядування по розгляду заяв щодо приватизації земельних ділянок, а також випадки, при яких справа може бути розглянута судом.

Враховуючи, що ОСОБА_1 було порушено порядок вирішення питан­ня про приватизацію земельної ділянки, суд вважає необхідним у задоволенні позову відмовити.

Керуючись ст. ст. 116,118 ЗК України, ст. ст. 212 - 215 ЦПК України, суд

Вирішив:

В задоволенні позову ОСОБА_1 відмовити.

Рішення може бути оскаржене в Запорізький апеляційний суд. Заяву про апеля­ційне оскарження може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рі­шення, а апеляційну скаргу - протягом двадцяти днів після подання заяви про апеля­ційне оскарження.