Рішення №425390

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" січня 2007 р.

Справа  № 5/418-06-13552

За позовом: ДПІ у Приморському районі м. Одеси

До відповідача: Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1

Про припинення підприємницької діяльності

                                                                                                        Суддя  Могил С.К.

Представники:

Від позивача: не з'явився 

Від відповідача: ОСОБА_1 за посвідченням 

СУТЬ СПОРУ: про припинення підприємницької діяльності

           Позивач звернувся до господарського суду Одеської області із позовом, в якому просить припинити підприємницьку діяльність відповідача в зв'язку із неподанням останнім податкових декларацій та документів фінансової звітності.

Відповідач в судовому засіданні позовні вимоги визнав, проти задоволення позову не заперечував.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно свідоцтва НОМЕР_1 від 22.11.2001 року суб'єкта підприємницької діяльності -фізичну особу ОСОБА_1 зареєстровано Приморською  райадміністрацією Одеського міськвиконкому.

З 29.11.2001 року відповідач знаходиться на обліку СДПІ у Приморському районі м. Одеси під НОМЕР_2.

Згідно зі ст. 4 Закону України „Про систему оподаткування" платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

У відповідності до п. 8 ст. 19 ГК України усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Пунктом 2 ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування" передбачено, що платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Перевіркою, проведеною СДПІ у Приморському районі м. Одеси (акт НОМЕР_3 від 09.11.2006 р.) встановлено, що відповідач з 10.10.2005 року не надає до СДПІ у Приморському районі м. Одеси податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності, що є порушенням вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003р. №755-ІV та підставою для припинення підприємницької діяльності.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003р. №755-ІV, неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону є підставою для прийняття судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Пункт 15 ст. 58 Господарського кодексу України передбачає, що скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб'єкта господарювання.

До наведеного вище слід додати, що закон не ставить, припинення підприємницької діяльності фізичної особи внаслідок неподання податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності в залежність від причин неподання такої інформації.

           Враховуючи викладене суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати віднести на рахунок відповідача у відповідності з ст.ст. 44,  49 Господарського процесуального кодексу України

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                       

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити.

2.          Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4.

3.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4, до державного бюджету України (одержувач Управління Держказначейства в Одеській області МФО 828011, р/р 31117095600008, банк одержувача Управління ДК в Одеській області код бюджетної класифікації 22090200)  держмито в сумі 85 (вісімдесят  п'ять) грн.

4.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4, на користь ДП “Судовий інформаційний центр” (р/р 26002014180001 у Львівській філії ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370 ) -витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 (сто вісімнадцять) грн.

5.          В день набрання рішенням законної сили направити його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи.

Рішення суду набирає чинності в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази  видати згідно зі ст.116 ГПК України.

Суддя                                                                                       Могил С.К.