Рішення №425394

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" січня 2007 р.

Справа  № 5/419-06-13638

За позовом: ДПІ у Київському районі м. Одеси

До відповідача: Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1

Про припинення підприємницької діяльності

                                                                                                        Суддя  Могил С.К.

Представники:

Від позивача: Гураль О.Г. за довіреністю 

Від відповідача: не з'явився 

СУТЬ СПОРУ: про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

           Позивач звернувся до господарського суду Одеської області із позовом, в якому просить припинити підприємницьку діяльність відповідача в зв'язку із неподанням останнім податкових декларацій та документів фінансової звітності.

Відповідач до суду не з'явився відзив на позов не надав та не довів до суду зворотне стосовно заявлених позовних вимог, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, у відповідності з ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно свідоцтва НОМЕР_1 від 16.09.2002 року суб'єкта підприємницької діяльності -фізичну особу ОСОБА_1 зареєстровано Київською районною адміністрацією виконавчого комітету Одеської міської ради.

З 19.09.2002 року відповідач знаходиться на обліку ДПІ у Київському районі м. Одеси під НОМЕР_2.

Згідно зі ст. 4 Закону України „Про систему оподаткування" платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

У відповідності до п. 8 ст. 19 ГК України усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Пунктом 2 ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування" передбачено, що платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Перевіркою, проведеною ДПІ у Київському районі м. Одеси (акт НОМЕР_3 від 01.11.2006 р.) встановлено, що відповідач з першого кварталу 2003 року не надає до ДПІ у Київському районі м. Одеси податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності, що є порушенням вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003р. №755-ІV та підставою для припинення підприємницької діяльності.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003р. №755-ІV, неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону є підставою для прийняття судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Пункт 15 ст. 58 Господарського кодексу України передбачає, що скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб'єкта господарювання.

У відповідності з ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем до суду не доведено зворотне стосовно заявлених позовних вимог позивача.

До наведеного вище слід додати, що закон не ставить, припинення підприємницької діяльності фізичної особи внаслідок неподання податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності в залежність від причин неподання такої інформації.

           Враховуючи викладене суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати віднести на рахунок відповідача у відповідності з ст.ст. 44,  49 Господарського процесуального кодексу України

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                       

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити.

2.          Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4.

3.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4, до державного бюджету України (одержувач Управління Держказначейства в Одеській області МФО 828011, р/р 31117095600008, банк одержувача Управління ДК в Одеській області код бюджетної класифікації 22090200)  держмито в сумі 85 (вісімдесят  п'ять) грн.

4.          Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності  -фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) код НОМЕР_4, на користь ДП “Судовий інформаційний центр” (р/р 26002014180001 у Львівській філії ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370 ) -витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 (сто вісімнадцять) грн.

5.          В день набрання рішенням законної сили направити його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи.

Рішення суду набирає чинності в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази  видати згідно зі ст.116 ГПК України.

Суддя                                                                                       Могил С.К.