Рішення №425403

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" січня 2007 р.

Справа  № 29/553-06-13765

За позовом: ДПІ у Київському р-ні м. Одеси

Відповідач: Фізична особа -підприємець ОСОБА_1 (Інд.код НОМЕР_1)

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця

Суддя      Аленін О.Ю.

Представники:

від позивача: Подорожний А.С. за довіреністю

від відповідача: не з'явився

Суть спору: Позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця у зв'язку з неподанням протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Відповідач у засідання суду не з'явився, відзив на позов не надав, у зв'язку з чим  справу розглянуто у відповідності зі  ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши представника позивача, суд встановив:

Рішенням Київської райадміністрації від 21.07.2003р. було зареєстровано Фізичну особу -підприємця ОСОБА_1 (Інд.код НОМЕР_1) за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Перевіркою, проведеною ДПІ у Київському р-ні м. Одеси, було встановлено, що відповідач не звітує до ДПІ з 3 кварталу 2003р., що підтверджується актом НОМЕР_2 від 01.11.2006р.

Відповідач заборгованості перед бюджетом не має, що підтверджується довідкою НОМЕР_3 від 01.11.2006р.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, зокрема є неподання протягом  року  органам державної податкової служби податкових декларацій,  документів фінансової звітності відповідно до закону.

Частиною 15 ст. 58 ГК України передбачено, що скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб'єкту господарювання.

За змістом ч. 7 ст. 59 ГК України скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу підприємця і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

За таких обставин суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по держмиту та витрати на послуги з ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити.

          2.          Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (Інд.код НОМЕР_1), зареєстрованого рішенням Київської райадміністрації від 21.07.2003р. за адресою: АДРЕСА_1.

          3.   Стягнути з Фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (Інд.код НОМЕР_1) (АДРЕСА_1), р/р відсутній:

 - до державного бюджету України  на код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності банку 068, отримувач: Управління державного казначейства в Одеській області, банк отримувача: Управління державного казначейства в Одеській області, рахунок 31114092800008, МФО 828011, ЗКПО 23213460 через ДПІ у Київському р-ні 85 (вісімдесят п'ять) гривень держмита;

- на р/р 26002014180001 у  ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів МФО 325707 код 30045370 ДП “Судовий інформаційний центр” 118 (сто вісімнадцять) гривень витрат на ІТЗ судового процесу.

 4. Копію рішення, після набрання ним законної сили, надіслати Держаному реєстратору за місцем знаходження фізичної особи -підприємця.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.

          Суддя                                                                                       Аленін О.Ю.