Рішення №428528

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2006 року дня колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим в складі:

Головуючого судді Шестакової Н.В. Суддів   Кателіна В.П. Летягіної О.В. При секретарі   Галіч Ю.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сімферополі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розділ домоволодіння і визначення порядку користування земельною ділянкою, за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим від 21.02.2006 року,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_2, у якому просила визнати за нею право власності на 2/3 частки домоволодіння АДРЕСА_1, визначити порядок користування домоволодінням та земельною ділянкою між нею та відповідачем, згідно з висновком експерта від 10.02.2006 року.

Вимоги мотивовані тим, що в період шлюбу з відповідачем ними був побудований будинок АДРЕСА_1. Тому просила суд поділити майно, та при визначенні часток домоволодіння врахувати інтереси непрацездатної дитини ОСОБА_3, яка проживає разом з нею.

Рішенням Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим від 21.02.2006 року позов ОСОБА_1 задоволено. Розділено домоволодінняАДРЕСА_1. ОСОБА_1 передано у власність 2/3 частки домоволодіння на суму 138776грн., що на 7625грн., менш ніж встановлено на 2/3 частки і складає 63/100 частки.

ОСОБА_2 передано у власність на 1/3 частку домоволодіння на суму 80826грн., що на 7625грн. більш встановленого на 1/3 частку і складає 37/100 частки.

Суд виділив в користування ОСОБА_1 земельну ділянку площею 276 кв.м., а ОСОБА_2 земельну ділянку площею 216 кв.м.

Суд зобов'язав сторони по справі провести деякі переобладнання та стягнув з ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в дохід держави держмито по 850 грн. з кожного.

На зазначене рішення суду ОСОБА_2 подана апеляційна скарга, яка за змістом зводиться до скасування рішення суду та ухвалення нового рішення про розділ будинку та визначення порядку користування земельною ділянкою згідно з запропонованим ним варіантом.

Справа № 22-3480/2006                                                       Головуючий 1інстанції - Білоусова М.М.

Доповідач -Летягіна О.В.

У своїй скарзі апелянт вказує, що суд необгрунтовано посилався на те, що дочка ОСОБА_1 - інвалід дитинства першої групи - проживає разом з матір'ю, тому що це не є дійсністю, так як дочка має власну сім'ю, чоловіка та дорослого сина і проживає окремо. Тому варіант розділу будинку та земельної ділянки, прийнятий судом, є таким, що обмежує його права. Вважає, що можливий розділ майна за іншим варіантом, з приводу чого потрібно провести повторну судово-технічну експертизу. До того, ж всі переобладнання в будинку не погоджені з виконкомом, цей факт суд проігнорував.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив з того, що розподіл домоволодіння між подружжям можливо провести в натурі, однак враховуючи , що на утриманні позивачки знаходиться дочка, інвалід з дитинства, відійшов від рівності часток і виділив позивачці 23 частки домоволодіння, а відповідачу 13 частку домоволодіння. Також, суд встановив порядок користування сторонами земельною ділянкою, виділив ОСОБА_1, 276 кв.м. земельної ділянки, включаючи площу під будовами і ОСОБА_2 216 кв.м. площі земельної ділянки, включаючи площу зайняту під будовами.

З такими висновками суду колегія суддів погоджується частково.

Судом було встановлено і цей факт не заперечувався сторонами, що спірний будинок побудований подружжям в час сумісного сімейного життя.

Статтею 60 СК України передбачається, що майно, набуто подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку.

Стаття 69 СК України передбачає, що дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

З положень п.1 ст.70 СК України слідує, що у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. П.3 цієї ж статті передбачається, що за рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.

Збільшивши частку позивачці з 12 до 23, суд посилався на те, що на її утриманні знаходиться дочка ОСОБА_3, інвалід дитинства 1-й групи.

Проте, відповідач в своїй апеляційній скарзі вказує, що дочка, дійсно є інвалідом 1 групи, однак, на утриманні матері вона не знаходиться, так як має чоловіка і дорослого сина, з якими проживає окремою сім'єю. Дане твердження відповідачкою не заперечувалося. До того ж, в матеріалах справи відсутні будь-які докази позовних вимог про збільшення частки одного з подружжя та зменшення при цьому частки другого..

За таких обставин, колегія суддів вважає що у суду першій інстанції не

було підстав для збільшення частки одного з подружжя, в зв'язку з чим, вважає

можливим рішення суду скасувати та постановити нове рішення, яким провести

розділ майна сумісно нажитого за час шлюбу в рівних частках по 12 частини

кожному, згідно з висновком експертизи.                                                .          .

Справа № 22-3480/2006                       Головуючий І інстанції- Білоусова М.М.

Доповідач - Летягіна О. В.

Необгрунтованими колегія суддів вважає і висновки суду про встановлення порядку користування земельною ділянкою.

Як вбачається з висновків експертиз в разі виділення судом земельної ділянки за експертизою від 10.02.2006 року і за експертизою від 24.10.2006 року у разі виділення земельної ділянки по 12 частки кожному співвласнику, експертами проводився розділ земельної ділянки, що знаходиться в користуванні в домоволодінні АДРЕСА_1 виходячи з розміру площі земельної ділянки по першій експертизі 492 кв.м., по другій експертизі - 502 м2. Також, експертом по експертизі від 24.10.2006 року між сторонами була розділена зайве зайнята земельна ділянка площею 60 м2.

Однак, з висновку експертизи від 24.10.2006 року вбачається, що за домоволодінням АДРЕСА_1 закріплена земельна ділянка площею 487 м2.

Про те ж свідчать і дані технічного паспорту спірного домоволодіння а.с.4.

Таким чином слідує, що даних про варіанти розділу земельної ділянки, розмір якої документально закріплений за будинком АДРЕСА_1, в матеріалах справи відсутні. Відсутні в справі і доказі того, що зайве зайнята земельна ділянка яким з чином передана в користування сторонам по справі.

Як встановлено у п.25 Постанови № 7 Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року „Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" вказано, що у справах про встановлення порядку користування земельною ділянкою співвласників жилого будинку необхідно витребувати документи про надання її для будівництва та обслуговування жилого будинку й господарських будівель : план земельної ділянки, відведеної в натурі на місцевості ; план цієї ділянки із зазначенням її частин, що перебувають у фактичному користуванні кожного із співвласників, а також розташованих на ній будівель, плодово-ягідних насаджень; правовстановлюючі документи на будинок із зазначенням розміру часток коленого співвласника, угоду чи рішення суду про поділ будинку в натурі або визначення порядку користування ним, угоду про порядок користування земельною ділянкою, якщо вона мала місце.

Такі документи  в матеріалах справи відсутні.

За таких обставин колегія суддів вважає можливим скасувати рішення суду і в частині передачі в користування сторонам земельної ділянки, так як була розділена земельна ділянка площею 492 м2, що протиречіть даним технічного паспорту та даним експертизи від 27.10.2006 року, з яких виходить, що за домоволодінням закріплена земельна площа 487 кв.м.

Постановити нове рішення в частині встановлення порядку користування земельною ділянкою, колегія суддів також лишена можливості, так як на даний час і при наявності доказів, що є в матеріалах справи, не можна розділити земельну ділянки, передавши її в користування сторонам згідно з встановленими частками, а саме, відсутні дані де саме на загальній земельній ділянки знаходиться зайве зайнята земельна ділянка.

В зв'язку з вказаним, колегія суддів вважає за можливе відмовити в позові про встановлення порядку користування земельної ділянки, що не заважає сторонам при належному її оформленні знов звернутися про розділ земельної Ділянки в натурі.

Враховуючи наведене, колегія суддів скасовує рішення суду першій інстанції, та постановляє нове рішення, яким проводить розділ домоволодіння між сторонами по 12 частки по варіанту експертизі від 27.10.2006 року , а в позові про встановлення порядку користування земельною ділянкою відмовляє.

Справа № 22-3480/2006                                                        Головуючий 1 інстанції Білоусова М.М.

 Доповідач - Лгтягіна О. В.

Виходячи з встановленого, та керуючись ст. ст. 303, 304, 309, 313, 316, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів,

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Рішення Київського районного суду м. Сімферополя від 21 лютого 2006 року за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розділ домоволодіння та визначення порядку користування земельною ділянкою - скасувати.

Провести розділ домоволодіння АДРЕСА_1, вартістю на момент проведення судово-будівельної експертизи 24.10.2006 року - 203 153 (двісті три тисячі сто п'ятдесят три) гривень.

За варіантом судово-будівельної експертизи від 24.10.2006 року першому співвласнику ОСОБА_2 виділіть на 1/2 частку домоволодіння : у літері „А" приміщення № 2-1 площею 3,1 кв.м. вартістю 3513 грн.; приміщення № 2-2 площею 8,6 кв.м. вартістю 9745 грн.; приміщення № 2-3 площею 9,0 кв.м. вартістю 10198 грн.; приміщення № 2-4 площею 3,4 кв.м. вартістю 3852 грн.; приміщення № 1-4 площею 8,5 кв.м. вартістю 9632 грн. ; частина приміщення № 1-3 площею 6,25 кв.м. вартістю 7082 грн.; частина інженерного обладнання будинку вартістю 5930 грн.; сарай літер „Б" вартістю 16438 грн.: убиральня літер „В" вартістю 1964 грн.;гараж літер „Г" вартістю 9553 грн.; ґанок літер „кА" вартістю 1438 грн.; ґанок літер „ка" вартістю 1438 грн.; частина огорожі літер „1" довжиною 5,50 м вартістю 2004 грн., огорожа літер „З" вартістю 4662 грн.; огорожа літер „4" вартістю 2428 грн.; частина огорожі літер „6" довжиною 2,00 м вартістю 635 грн., ворота літер „7" вартістю 2918 грн.

Таким чином, виділити першому співвласнику ОСОБА_2 будівлі на суму 93 430 (дев'яносто три тисячі чотириста тридцять) гривень, що менше, ніж належить, на 8 146 гривень та відповідає 46/100 частки спірного домоволодіння.

Другому співвласнику ОСОБА_1 на 1/2 частку спірного домоволодіння виділить : в літері „А" частину приміщення № 1-3 площею 8,35 кв.м. вартістю 9462 грн.; приміщення № 1-5 площею 21,5 кв.м. вартістю 24362 грн.; приміщення № 1-6 площею 10,3 кв.м. вартістю 11671 грн.; частина інженерного обладнання вартістю 8303 грн.; тамбур літер „а" вартістю 25903 грн.; погріб літер „па" вартістю 8191 грн.; тамбур літер „аі" вартістю 10300 грн.; частина огорожі літер „1" довжиною 3,30 м вартістю 1208 грн.; огорожа літер „2" вартістю 1208 грн.; огорожа літер „5" вартістю 2415 грн.; частина огорожі літер „6" довжиною 8,00 м. вартістю 2539 грн.; ворота літер „8" вартістю 4166 грн.

Таким чином, виділити другому співвласнику ОСОБА_1 будівлі на суму 109 722 (сто дев'ять тисяч сімсот двадцять дві) гривень, що більше, ніж належить, на 8 146 гривень, та відповідає 54/100 часткам спірного домоволодіння.

Співвласника ОСОБА_1 зобов'язати провести переобладнання на суму 13 146 гривень у вигляді : встановлення ґанку, переустановлення дверних блоків, встановлення та закладення дверних пройм, перегород , а також закласти дверні пройми з приміщення № 1-1 на ґанок, літер „к/а" до приміщенні №1-3; з приміщення № 1-3 до приміщення № 1-4; з приміщення № 2-2 до приміщення № 2-3.

Здійснити дверні пройми з приміщення № 1-1 на двір на місці віконної пройми; з приміщення № 1-1 до приміщення № 1-3 на місці віконної пройми; з приміщення № 2-4 до приміщення № 1-3, та № 2-3.

Встановити перегородку в приміщенні № 1-3, розділивши його на два приміщення: № 1-3 та № 2-5.

Справа № 22-3480/2006                                 Головуючий 1інстанції - Білоусова М.М.

____________________________________________________________________ Доповідач - Летягіна О.В._____________________________________________________________________

Розібрати перегородку між приміщеннями № 2-1 та № 2-4.

До проектованого санвузлу № 2-5 перенести сантехнічні прилади з приміщення № 2-4.

Встановити ґанок для виходу з тамбуру літер „а" на двір.

Обидві частини будинку обладнати незалежними системами опалювання, каналізації, витрати на таке обладнання несе кожна сторона окремо.

Першому співвласнику ОСОБА_2 встановити газовий і електричний лічильники.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 різницю вартості часток будинку в сумі 8 146 (вісім тисяч сто сорок шість) гривень.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 1/2 частину вартості переобладнання домоволодіння при розділі будинку на дві частини в сумі 6 573 (шість тисяч п'ятсот сімдесят три) гривні.

В позові ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визначення порядку користування земельною ділянкою відмовити.

Рішення апеляційного суду набирає сили з моменту її проголошення, однак може бути оскаржено протягом двох місяців у касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду України.