Рішення №428576

ГОСПОДАРСЬКИЙ   СУД   СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.07

          Справа №АС16/696-06.

За позовом          Державної податкової інспекції в м.Суми

до відповідачів:          1.Товариства з обмеженою відповідальністю «МІД»

                              2.Субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_1

про  визнання господарських зобов'язань не дійсними

                                                                                   Суддя         Моїсеєнко В.М.

За участю представників сторін:

від  позивача           Ануфрієва В.В.

від відповідачів:           1) не з'явився

                              2) не з'явився

Суть спору: позивач просить визнати правочин у формі угоди, укладеної між ТОВ «МІД» та ПП ОСОБА_1 на підставі податкових накладних на загальну суму 390 768 грн. 41 коп. нечинним з моменту його укладання, визнати недійсними господарські зобов'язання між Товариством з обмеженою відповідальністю “МІД” та Приватним підприємцем ОСОБА_1, що виникли на підставі угоди та податкових накладних на загальну суму 390 768 грн. 41 коп., з моменту їх виникнення, стягнути з ПП ОСОБА_1 на користь ТОВ «МІД» грошові кошти в сумі 390 768 грн. 41 коп., одержані за угодою на підставі податкових накладних, стягнути з ТОВ “МІД” в доход держави вартість товару на суму 390 768 грн. 41 коп. одержаного за угодою на підставі податкових накладних.

Відповідачі відзивів на позовну заяву не подали, в судове засідання не з'явилися, про час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами на підставі п. 6 ст. 71  Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала, яка була надіслана на адресу першого відповідача рекомендованою поштою була повернута з відміткою про те, що за даною адресою відповідач не знаходиться.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення повноважного представника позивача, дослідивши та оцінивши наявні в справі  докази, суд  встановив наступне:

Працівниками ВПМ в м.Суми УПМ ДПА в Сумській області були проведені перевірочні заходи щодо дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «МІД» за період з 2004р. по 2006р. ТОВ «МІД».

ТОВ «МІД» мало взаємовідносини з ПП ОСОБА_1 Згідно угоди, укладеної між відповідачами, ТОВ «МІД» придбало товар (м'ясну продукцію) у ПП ОСОБА_1, на протязі 2004-2005р.р. на загальну суму 390 768 грн. 41 коп., в тому числі ПДВ - 65128 грн. 05 коп., що підтверджується податковими накладними:НОМЕР_1 на суму 16200 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 2700 грн. 00 коп.,НОМЕР_2. на суму 13600 грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 2266 грн. 66 коп.,НОМЕР_3 на суму 5269 грн. 32 коп., в т.ч. ПДВ 878 грн. 22 коп.,НОМЕР_4 на суму 13760 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 2293 грн. 33 коп.,НОМЕР_5 на суму 9975 грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 1662 грн. 50 коп.,НОМЕР_6. на суму 25259 грн. 02 коп., в т.ч. ПДВ 4209 грн. 84 коп.,НОМЕР_7. на суму 39425 грн. 48 коп., в т.ч. ПДВ 6570 грн. 91 коп.,НОМЕР_8. на суму 67919 грн. 58 коп., в т.ч. ПДВ 11319 грн. 93 коп.,НОМЕР_9. на суму 38553 грн. 39 коп., в т.ч. ПДВ 6425 грн. 56 коп., НОМЕР_10. на суму 14165 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 2360 грн. 83 коп.,НОМЕР_11 на суму 6663 грн. 86 коп., в т.ч. ПДВ 1110 грн. 64 коп.,НОМЕР_12 на суму 66525 грн. 65 коп., в т.ч. ПДВ 11087 грн. 61 коп.,НОМЕР_13 на суму 37152 грн. 11 коп., в т.ч. ПДВ 6192 грн. 02 коп.,НОМЕР_14. на суму 29300 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 4883 грн. 33 коп.,НОМЕР_15. на суму 7000 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 1166 грн. 67 коп.

Факт проведення розрахунків по вказаній угоді між ТОВ «МІД» та ПП ОСОБА_1 підтверджується матеріалами справи, зокрема, платіжними дорученнями, накладними та рахунками.

Вартість товару, придбаного ТОВ «МІД» у ПП ОСОБА_1 включено до складу валових витрат у сумі 325 640 грн. 36 коп., а сума ПДВ 65 128 грн. 05 коп. до податкового кредиту.

Слідчим СВ ПМ ДПА у Сумській області 18.05.2006р. була порушена кримінальна справа № 06800055 за фактом порушення порядку зайняття господарською діяльністю ПП ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 202 Кримінального кодексу України та за фактом підроблення документів та використання підроблених документів ПП ОСОБА_1 і службовими особами ТОВ «МІД» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2,3 ст.358 Кримінального кодексу України.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області встановив, що підсудний винний у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в зазначених розмірах і його дії суд кваліфікував по ст. 212 ч. 1 Кримінального кодексу України, крім того підсудний ОСОБА_1 винний у підробленні документів, вчинене повторно і його дії суд кваліфікував по ст. 358 ч. 2 Кримінального кодексу України. ОСОБА_1 винний у вчиненні здійснення без одержання ліцензій певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах і його дії суд кваліфікував по ст. 202 ч. 1 Кримінального кодексу України.

05 жовтня 2006 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області, визнав винним в скоєнні злочинів, засудив ОСОБА_1 та призначив йому покарання. Наявність такого вирока підтверджує факт ведення протиправної господарської діяльності ПП ОСОБА_1 з єдиною метою - нанесення шкоди інтересам держави та суспільства, шляхом ухилення від сплати податків, зборів та надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності права на зменшення податкових зобов'язань по податку на прибуток та ПДВ, шляхом отримання незаконного податкового кредиту по ПДВ та документів на збільшення валових витрат.

Із викладеного вище слідує, що правочин в даному випадку угода укладена між ПП ОСОБА_1 та ТОВ «МІД» був вчинений у період в який ПП ОСОБА_1 порушував порядок зайняття господарською діяльністю, ухилявся від сплати податків, підроблював та використовував підроблені документи. Посадові особи ТОВ «МІД» мали взаємовідносини в цей період з ПП ОСОБА_1

Тому, відповідно до п. 3 ст. 215 Цивільного кодексу України, якщо недійсність правомину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.

Відповідно до статті 207 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Оскільки господарські зобов'язання по даній усній угоді виконані обома сторонами, відповідно до приписів ст. 208 Господарського кодексу України, якщо господарське зобов'язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру лише у однієї із сторін усе одержане нею повинно бути повернено другій стороні, а одержане останньою або належне їй, на відшкодування виконаного стягується за рішенням суду в доход держави.

Зазначені обставини свідчать про те, що не маючи права здійснювати господарську діяльність та свідомо порушуючи встановлені чинним законодавством умови здійснення господарської діяльності, перший відповідач уклав оспорювану угоду, одержав по ній кошти, що дає підстави вважати, що він мав на меті приховування доходів від оподаткування від здійснення підприємницької діяльності.

За таких обставинах, суд вважає вимоги позивача правомірними, обґрунтованими та задовольняє їх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 158, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Позов задовольнити.

2.Визнати нечинним з моменту укладення правочин у формі угоди, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІД» (м.Суми, вул.Псільська,6, корп.Б, код 32463121) та приватним підприємством ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, кодНОМЕР_16) на загальну суму 390 768 грн. 41 коп.

3.Визнати недійсними господарські зобов'язання між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІД» (м.Суми, вул.Псільська,6, корп.Б, код 32463121) та приватним підприємством ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, кодНОМЕР_16) на загальну суму 390 768 грн. 41 коп., які виникли на підставі угоди та податкових накладних на загальну суму 390 768 грн. 41 коп.

4.Стягнути з Приватного підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, кодНОМЕР_16) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МІД» (м.Суми, вул.Псільська,6, корп.Б, код 32463121) грошові кошти в сумі 390 768 грн. 41 коп., одержані за угодою на підставі податкових накладних.

5.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «МІД» (м.Суми, вул.Псільська,6, корп.Б, код 32463121) в доход держави вартість товару на суму 390 768 грн. 41 коп. одержаного за угодою на підставі податкових накладних.

6.Видати виконавчий документ після набрання постановою законної сили за заявою особи, на користь якої ухвалена дана постанова.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя                                                                                           В.М. Моїсеєнко

Повний текст постанови підписано 29.01.2007 року. 

«Згідно з оригіналом»

Секретар судового засідання                                                            Л.М. Сорока