Рішення №431874

Справа № 2-1159/2006 p. Справа № 2-96/2007 p.

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

10 січня 2007 року. Татарбунарський районний суд Одеської області в складі:

головуючого-судді                                                                 Тимошенка С.В.

при секретарі                                                                         Коренчук О.Е.

з участю прокурора

адвоката (ів) розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Татарбунари позо­вну заяву Органу опіки та піклування Татарбунарської міської ради в інтересах неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про позбавлення батьківських прав ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ :

Орган опіки та піклування Татарбунарської міської ради звернувся до суду в інтересах неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про позбавлення його батьківських прав, посилаючись на слідуючі обставини.

Батько неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не виконує обов'язки щодо утримання, навчання, виховання дітей, неодноразово за­прошувався до Татарбунарської міської ради на засідання ради опіки та піклування, на які не з'являвся, схильний до зловживання спиртних на­поїв, не піклується про фізичний і духовний розвиток дітей. В тепері­шній час ОСОБА_3 не може забезпечити належних умов для повноцін­ного розвитку своїх дітей.

Сім'я ОСОБА_3 перебуває на обліку як неблагополучна в зв'язку з недобросовісним виконанням батьком своїх обов'язків.

Представник Органу опіки та піклування в судовому засіданні під­тримав позовні вимоги.

Зацікавлена особа у судове засідання не з'явилась, надіслала клопотання про розгляд справи у її відсутність, просила призначити її опікуном малолітніх дітей : ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Відповідач в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяви до суду про відкладення слухання по справі не надіслав, тому суд вважає мож­ливим розглянути справу у його відсутності, винести заочне рішення.

Заслухавши пояснення та доводи представника Органу опіки та пік­лування Татарбунарської міської ради, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 164 Сімейного кодексу України ма­ти, батько, можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо во­на, він ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дити­ни .

Із пояснень представника Органу опіки та піклування Татарбунар­ської міської ради випливає, що батько неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не виконує обов'язки щодо утримання, навчання та вихо­вання дітей, схильний до зловживання спиртних напоїв, не піклується про фізичний і духовний розвиток дітей. В теперішній час ОСОБА_3 не може забезпечити належних умов для повноцінного розвитку своїх ді­тей .

З висновку Органу опіки та піклування при виконкомі Татарбунар-ської міської ради / а.с. З / вбачається, що Органом опіки та піклу­вання при виконкомі Татарбунарської міської ради, принято рішення клопотати перед судом Татарбунарського району про позбавлення ОСОБА_3 батьківських прав відносно неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Із характеристики на ОСОБА_3 /а.с. 4 / видно, що він ме­шкає в АДРЕСА_1, веде антигромадський спосіб життя, не займається вихованням неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2, зловживає спиртними напоями.

Згідно копій свідоцтв про народження /а.с. 10 / у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народилась донька ОСОБА_2, та ІНФОРМАЦІЯ_2 року народилась донька ОСОБА_1.

Таким чином, судом с достовірністю встановлено, що ОСОБА_3 ухиляється від виконання своїх обов'язків по вихованню дітей, тому суд вважає, що дані обставини є підставою для позбавлення його бать­ківських прав.

Керуючись статтями 164, 166 Сімейного кодексу України, ст.ст. 58, 59, 60, 208, 209, 213, 215, 224-226 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ :

Позовну заяву Органу опіки та піклування Татарбунарської місь­кої ради в інтересах неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про позбавлення батьківських прав ОСОБА_3 - задовольнити.

ОСОБА_3 позбавити батьківських прав віднос­но його неповнолітніх ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народжен­ня .

Призначити ОСОБА_4 опікуном над неповноліт­німи онуками ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 року наро­дження, та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження.

Стягнути з ОСОБА_3 витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи Татарбунарським ра­йонним судом Одеської області у розмірі 7 грн. 50 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оска­рження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня от­римання його копії.