Рішення №431885

Справа № 2-55/2007p.

№ 2-1095/2006p.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2007 року Татарбунарський районний суд Одеської області в складі:

головуючого-судді                                                        Чебан А.П.

при секретарі                                                                 Білик М.М.

з участю прокурора                                                      Фєтєско В.О.

адвоката (ів)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Татар-бунари заяву прокурора Татарбунарського району Одеської об­ласті в інтересах неповнолітньої ОСОБА_1 про позбавлення батьківських прав ОСОБА_2 та стяг­нення аліментів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Татарбунарського району Одеської області зве­рнувся до суду в інтересах неповнолітньої ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про позбавлення її батьківських прав та стягнення аліментів, посилаючись на слідуючі обставини.

Мати неповнолітньої ОСОБА_1 не виконує обов'язки що­до утримання дитини, за місцем проживання характеризується негативно, постійної роботи не має, матеріально не забезпе­чена, своєю антигромадською поведінкою може шкідливо впли­нути на виховання доньки, не піклується про її фізичний і духовний розвиток, зловживає алкогольними напоями. В тепе­рішній час ОСОБА_2 не може забезпечити належних умов для повноцінного розвитку своєї доньки.

Умови проживання ОСОБА_1 незадовільні, будинок, в якому вона проживає, занедбаний, потребує ремонту, терито­рія біля будинку зарошена бур'янами, город не оброблений, паливом на зимовий період не забезпечені. У дитини немає умов для навчання. Основним прибутком сім'ї є пенсія по утраті годувальника, яку ОСОБА_2 пропиває разом зі своїм співмешканцем.

Прокурор в судовому засіданні  заяву підтримав.

Відповідачка позов не визнала, пояснила, що дійсно її донька в теперішній час мешкає у сусідів, оскільки не бажає жити в одному домі з нею, але доводи прокурора про її амо­ральний спосіб життя не відповідає дійсності. Взагалі вона піклувалась про доньку, купували їй потрібні речі. В тепе­рішній час будинок відключено від електроенергії, але від­повідачка приймає зусилля для його підключення. Постійної роботи вона не має, але для життя достатньо пенсії, яку во­на утримує по утраті годувальника. Відповідачка просить не позбавляти її батьківських прав, оскільки обіцяє виправи­тись та не зловживати алкогольними напоями.

Голова Нерушайської сільської ради пояснив, що батько неповнолітньої ОСОБА_1 помер в 2003 році. Дитина знаходиться на утриманні матері ОСОБА_2, яка веде аморальний образ життя, не працює, зловживає алкогольними напоями, життям доньки не цікавиться, не забезпечує їй належних умов для життя та навчання. Пенсія, яку отримує ОСОБА_2 по утраті годувальника, витрачає не на придбання речей та їжі непов­нолітній, а на алкогольні напої. Дитина постійно знаходить­ся в сім'ї сусідки ОСОБА_3, яка годує, одягає та піклується про неї.

Неповнолітня ОСОБА_1, 1992 року народження, поясни­ла, що з матір'ю проживати однією сім'єю вона не може у зв'язку з тим , що та зловживає спиртними' напоями. Мати співмешкає з ОСОБА_4, який в п'яному вигляді при­ставав до неї, про що вона говорила своїй матері, але та на її скарги не зважала. Мати отримує пенсію по утраті году­вальника, але витрачає її не на її утримання, а на алко­голь, який вживає зі своїм співмешканцем. Своєю поведінкою мама довела її до відчаю. В теперішній час вона проживає в сім'ї ОСОБА_3 та просить суд прийняти всі міри, щоб її не примушували жити з матір'ю, з якою їй дуже пога­но .

Заслухавши пояснення та доводи прокурора, представни­ка органу опіки та піклування при виконкомі Нерушайської сільської ради, представника служби у справах неповноліт­ніх, пояснення свідків, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що  заява підлягає задоволенню.

Згідно ст. 19 Конвенції про права дитини держави - уча­сниці зобов'язані вживати усіх необхідних законодавчих та інших заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізично­го та психологічного насильства, образи чи зловживань, від­сутності піклування чи недбалого і брутального поводження або експлуатації з боку батьків чи будь-якої іншої особи.

Відповідно до п.2 та 4 ч.1 статті 164 Сімейного кодек­су України мати, батько, можуть бути позбавлені судом бать­ківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання сво­їх обов'язків по вихованню дитини та є хронічними алкоголі­ками .

Із пояснень представника органу опіки та піклування Нерушайської сільської Ради Татарбунарського району випли­ває, що мати неповнолітньої ОСОБА_1 не виконує обов'язки щодо утримання доньки, за місцем проживання характеризуєть­ся негативно, постійної роботи не має, матеріально не за­безпечена, своєю антигромадською поведінкою може шкідливо вплинути на виховання дитини. В теперішній час ОСОБА_2 не може забезпечити належних умов для повноцінного розвитку своєї доньки. Неповнолітня ОСОБА_1 часто залишається од­на без догляду своєї матері, без належного дитячого харчу­вання, в умовах, які несуть загрозу її життю та здоров'ю.

Свідок ОСОБА_3 пояснила, що умови проживання ОСОБА_1 у відповідачки були жахливі, вона часто залиша-

лися без догляду, голодна. Дитина потребує посиленого до­гляду, оскільки має проблеми зі слухом. Мати не піклується про доньку, не цікавиться її життям, отримала пенсію по втраті годувальника за останній місяць та ні копійки не ви­тратила на доньку. Оскільки зі слів своїх дітей їй стало відомо, що неповнолітня ОСОБА_1 має намір щось з собою зробити, вона запропонувала їй проживати з нею. В неї є своїх двоє дітей, один з яких хворий. Вона дуже співчуває ОСОБА_1, та зважаючи на обставини, які склалися, не заперечує проти проживання її в своєму будинку та відноситься до неї, як до своєї дитини.

З рішення опікунської Ради /а.с. 6/ вбачається , що опікунська рада Нерушайської сільської Ради вирішила клопо­тати перед судом Татарбунарського району про позбавлення ОСОБА_2 батьківських прав відносно неповнолітньої ОСОБА_1

Згідно копії свідоцтва про народження /а.с.2/, ма­тір'ю ОСОБА_1, 1992 року народження, є ОСОБА_2.

Із характеристики на ОСОБА_2 /а.с. 7/ видно , що вона мешкає на території с. Нерушай Татарбунарського райо­ну, веде асоціальний спосіб життя, не займається вихованням неповнолітньої доньки, пенсію по втраті годувальника пропи­ває .

З акту обстеження матеріально-побутових умов /а.с.8/ видно, що дитина не забезпечена належними умовами для про­живання та навчання. Дитина вдома відсутня. Мати пояснити, де знаходиться донька, не могла.

Довідкою /а.с. 21/ підтверджується , що ОСОБА_2 зна­ходиться на обліку в наркологічному кабінеті Татарбунарсь-кої ЦРБ з діагнозом : хронічний алкоголізм 2 ст. в формі постійного п'янства з листопада 2006 року.

Таким чином, судом с достовірністю встановлено, що ОСОБА_2 свідомо ухиляється від виконання своїх обов'язків по вихованню доньки, маючи реальну можливість їх виконува­ти, при цьому нею грубо порушуються права дитини, тому суд вважає, що дані обставини є підставою для позбавлення її батьківських прав.

Суд не може задовольнити клопотання відповідачки про застосування відносно неї заходу впливу як попередження, оскільки таке попередження згідно ст.164 можливе за умови, якщо залишення дитини з матір'ю не становить небезпеки для її життя та здоров'я. В судовому засіданні встановлено, що залишення неповнолітньої ОСОБА_1 з матір'ю становить не­безпеку для її життя та здоров'я.

Відповідно до вимог ст. 180,181 Сімейного Кодексу Укра­їни ОСОБА_2 зобов'язана утримувати свою доньку до дося­гнення нею повноліття, тому суд вважає за необхідне стягну­ти з неї аліменти на утримання дитини, з урахуванням вимог ст. 182,183 Сімейного Кодексу України.

Керуючись статтями 164, 166,180,184 Сімейного кодексу України, ст. ст. 58, 59, 60, 213, 215,224,225,228 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Заяву прокурора Татарбунарського району в інтересах неповнолітньої ОСОБА_1 про позбавлення бать­ківських прав ОСОБА_2 та стягнення аліментів -задовольнити.

ОСОБА_2 позбавити батьківських прав відно­сно її неповнолітньої доньки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження.

Стягнути з ОСОБА_2 аліменти на утримання неповнолітньої доньки ОСОБА_1 на користь опі­куна, чи закладу, де буде утримуватись дитина, у твердій грошовій сумі, розміром не менше 30% від прожиткового міні­муму для дитини відповідного віку щомісячно, до досягнення нею повноліття.

Стягнути з ОСОБА_2 державне мито на ко­ристь держави в розмірі 51 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 витрати на інформацій­но-технічне забезпечення розгляду цивільної справи Татарбу-нарським районним судом Одеської області у розмірі 7.50 грн.Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рі­шення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цьо­го протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.