Рішення №431887

Справа №2-1118/06 p. №2-60/07 p.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2007 року Татарбунарський районний суд Одеської об­ласті у складі:

головуючого - судді                                             Сивоконь Т.І.

при секретарі                                                        Коваленко І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду ци­вільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу,

ВСТАНОВИВ:

Позивач  звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу, посилаючись на те, що в 1983 році він купив собі в Нерушайському сільпо мотоцикл з коляскою "Дніпро", яким фактично не користувався до березня 2003 року. У берез­ні 2003 року до нього підійшов відповідач ОСОБА_2 і попросив продати йому вказаний мотоцикл за дві з половиною тони зерна пшениці або кукурудзи. Позивач погодився на цю пропозицію, віддав мотоцикл відповідачу, а оскільки у того на вказаний час не було зерна, то відповідач видав розписку, в якій зобов'язався розрахуватися з позивачем за мотоцикл вказаною кількістю зерна і на словах пообіцяв віддати зерно з нового врожаю. В листопаді 2003 року відповідач дав пози­вачу півтони зерна, решту пообіцяв віддати в 2004 році, але до теперішнього часу не розрахувався, тому позивач просить стягнути з відповідача 1600 грн. за 2 тонни зерна, які винен йому відповідач за проданий йому мотоцикл, виходячи з ринко­вої вартості 1 кг зерна пшениці або кукурудзи в розмірі 0,80 грн.

Представник позивача в судовому засіданні підтримала по­зовні вимоги.

Відповідач до судового засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, заяви до суду про причину неявки не надіслав. Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.224 ЦПК Украї­ни.

Заслухавши пояснення та доводи представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню.

Згідно рахунку НОМЕР_1 від 31.03.1983 року (а.с.З), позивач придбав у Нерушайському сільпо Татарбунарського району мото­цикл "Дніпро" МТ 10-36.

Згідно оригіналу розписки від 19.03.2003 р.(а.с.4), ОСОБА_2 зобов'язався розрахуватися з позивачем за мото­цикл зерном в розмірі 2,5 тони.

У відповідності зі ст.655 ЦК України, за договором ку­півлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зо­бов'язується передати майно (товар) у власність другій сто­роні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується при­йняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

В судовому засіданні встановлено, що позивач передав відповідачу, згідно укладеного між ними договору купівлі-продажу, належний йому мотоцикл "Дніпро", в підтвердження цього відповідачем була видана розписка, згідно якої він зо­бов'язався розрахуватися з позивачем за придбаний товар зер­ном в кількості 2,5 тон. В розписці не було вказано яким са­ме зерном мав намір розрахуватися відповідач, але усно сто­рони домовилися, що підтвердив у судовому засіданні позивач, що відповідач віддасть йому зерно пшениці або кукурудзи. В зв'язку з тим, що відповідачем належним чином не були вико­нані умови договору по розрахунку за товар, тобто не сплаче­но його вартість у встановленому сторонами розмірі, відпові­дач розрахувався лише частково, залишок розрахунку на даний час складає 2 тони зерна, тому суд вважає можливим задоволь­нити вимоги позивача і стягнути на його користь з відповіда­ча вартість зерна в грошовому виразі в розмірі 1600 грн., виходячи з вартості зерна, що складає, згідно довідки сіль­ськогосподарського ринку 0,80 грн. за 1 кг пшениці або куку­рудзи .

Керуючись ст.655 ЦК Украины, ст.ст. 58-60, 213, 215, 224-226 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 1600 грн. за договором купівлі-продажу мотоцикла "Дніпро" МТ 10-36 та судові витрати в роз­мірі 81 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рі­шення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух­валив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом де­сяти днів з дня отримання його копії.