Рішення №431979

Справа  №  2-83 2007р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

10 січня 2007 року Татарбунарський районний суд Одеської об­ласті  у  складі:

головуючого   -   судді                                                             Семенюк Л.А.

при  секретарі                                                                            Унгурян  Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду ци­вільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання  шлюбу,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу, вказуючи на те, що 17 травня 1991 року вона зареєструвала шлюб з відповідачем в Приморській сільсь­кій Раді Татарбунарського району Одеської області, про що було зроблено актовий запис за НОМЕР_1. Даний шлюб первинний для сторін, від шлюбу мають трьох неповнолітніх дітей: донька ОСОБА_3 - 1993 року народження; син ОСОБА_4 - 1995 року наро­дження та доньку ОСОБА_5 - 1998 року народження.

Тривалий час сторони не проживають разом, примирення між ними неможливе, у зв'язку з чим ОСОБА_1 просить розі­рвати шлюб у судовому порядку.

Позивачка в судовому засіданні позовні вимоги підтримала, заявила клопотання винести заочне рішення.

Відповідач в судове засідання не з'явився, будучи належ­ним чином повідомлений про час, місце і день розгляду спра­ви, заяв до суду про відкладення слухання по справі не наді­слав, тому суд вважає можливим розглянути справу у його від­сутності, винести заочне рішення.

Заслухавши пояснення та доводи позивачки, дослідивши мате ріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Зі свідоцтва про одруження видно, що 17 травня 1991 року був укладений шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_1, який був зареєстро­ваний в Приморській сільській Раді Татарбунарського району Одеської області, актовий запис НОМЕР_1.

У судовому засіданні встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам обох сторін, у зв'язку з чим суд вважає, що шлюб має бути розі­рваний .

Керуючись ст.112 Сімейного Кодексу України, ст. 58-60, 213,215, 224-226 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

  Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу - задовольнити.

Розірвати шлюб, зареєстрований 17 травня 1991 року При­морською сільською Радою Татарбунарського району Одеської області, актовий запис НОМЕР_1 між ОСОБА_2, 1970 року народження та ОСОБА_1, 1973 року народження.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь дер­жави при реєстрації розірвання шлюбу державне мито в розмірі 17 грн., ОСОБА_1 від судових витрат звіль­нити .

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рі­шення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 2 95 ЦПК Украї­ни .

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух­валив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом де­сяти днів з дня отримання його копії.