Рішення №431985

Справа № 2-93/07 p.

2-1186/06 p.

P І ШЕННЯ

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

16 січня 2007 року.  Татарбунарській районний суд Одеської об­ласті у складі:

головуючого - судді                                                            Тимошенка С.В.

при секретарі                                                                       Коренчук О.Е.

з участю прокурора

адвоката(ов) розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбу-нари Одеської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Татарбунарського відділення Ощадбанку України

про визнання права власності на грошовий внесок,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою, в якій просив виз­нати за ним право власності на грошовий внесок банку, посилаючись на наступні обставини. ЗО липня 2006 року помер його рідний брат ОСОБА_2, після смерті якого залишився грошовий внесок на рахунку у Татарбунарському відділенні Ощадбанку України, який він вправі ус­падкувати в порядку другої черги спадкоємців за законом разом з двома своїми братами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, але вони відмо­вилися від спадщини на його користь. При зверненні до нотаріуса йому було відмовлено у видачі свідоцтва про право власності на банківсь­кий рахунок померлого брата, оскільки у свідоцтві про смерть брата помилково зазначено його прізвище "ІНФОРМАЦІЯ_1", а в ощадній книжці помилково записане прізвище "ІНФОРМАЦІЯ_2" замість "ІНФОРМАЦІЯ_3".

Представник відповідача визнав позовні вимоги, знаходячи їх обгрунтованими.

Зацікавлені особи - брати позивача ОСОБА_3 та ОСОБА_4 позовні вимоги визнали, підтвердили факт родинних стосунків позивача з їхнім померлим братом, у свідоцтві про смерть якого та в ощадній книжці неправильно записано його прізвище та по батькові.

Заслухавши пояснення і доводи позивача, зацікавлених осіб, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволенню позовних вимог.

Матеріалами справи ( а.с.5,6 ) підтверджується, що у позивача та у померлого ОСОБА_2 були одні і ті ж самі батьки, тобто вони є рідними братами.

Але у свідоцтві про смерть брата позивача та ощадній книжці ( а.с.4,7 ) помилково записані прізвище померлого брата та по батькові - замість дійсного "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" помилково записано "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

З копії ощадної книжки ( а.с.7 ) видно, що вона виписана на ім'я ОСОБА_2

Суд визнає доведеним факт родинних стосунків позивача з ОСОБА_2, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 р.та був йому рідним братом.

Встановлення згаданого факту має для позивача юридичне значен­ня, оскільки дозволяє реалізувати право на спадок і користуватися своїм грошовим внеском.

Позивачеві відмовлено у видачі свідоцтва на право власності на грошовий внесок та у виправленні прізвища та по батькові в ощадній книжці, що видно з листів нотаріуса та керуючого банком ( а.с.8,9 ).

На підставі викладеного, керуючись статтями 316,319,321,328, 1262,1268 ЦК України, статтею 48 Закону України «Про власність», статтями 208,209,213-215 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ  :

Позов ОСОБА_1 задовольнити. Визнати за ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 року у с.Маразліївка Татарбунарського району Одеської області, право власності на грошовий внесок на рахунку НОМЕР_1 у Та-тарбунарському відділення 6790 Ощадного банку України на ім'я ОСОБА_2.

Рішення суду може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскаржен­ня, яку може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.