Рішення №434922

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 22ц-11513/2006                                            Головуючий у першій

Категорія № 5                                                              інстанції - Грищенко Н.М.

Доповідач - Ляховська І.Є

УХВАЛА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

14 грудня 2006 року               м. Кривий Ріг

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді БАРИЛЬСЬКОЇ А.П., суддів - ЛЯХОВСЬКОЇ І.Є., СОКОЛАН Н.О., при секретарі - КОБЗЄВІЙ К.І.,

за участю - позивачки ОСОБА_1, представників позивачки ОСОБА_2 та ОСОБА_3, представників відповідача Вербила Василя Федоровича та Толстогузова Бориса Олексійовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 05 квітня 2006 року за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домобудівельник» про визнання недійсними протоколів загальних зборів учасників та наказу про призначення,

ВСТАНОВИЛА:

02 серпня 2005 р. ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домобудівельник» (далі - ТзОВ «Домобудівельник») про визнання недійсними протоколів загальних зборів учасників та наказу про призначення. На обґрунтування своїх вимог позивачка зазначила, що порушені її права як учасника товариства в ухваленні рішень, які відносяться до виключної компетенції зборів засновників, оскільки 15.06.2005р. збори не проводилися, тому протокол НОМЕР_1 від 15.06.2005р. зборів учасників товариства про задоволення заяви виконавчого директора Приходько М.Г. про її звільнення за власним бажанням з 15.06.2005р. та покладення обов'язків виконавчого директора на ОСОБА_4 є недійсним, а виданий на його підставі наказ НОМЕР_2 від 15.06.2005р., згідно якого тимчасово обов'язки виконавчого директора прийняв на себе Вербило В.Ф., діючий за дорученням ОСОБА_4, суперечить вимогам закону. Крім того, позивачка поставила питання про визнання недійсним протоколу загальних зборів НОМЕР_3 від 18.07.2005р. про призначення Вербила В.Ф. виконавчим директором.

Рішенням Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 05 квітня 2006 року в позові ОСОБА_1 відмовлено.

В апеляційній скарзі позивачка ОСОБА_1 ставить питання про скасування рішення суду та ухвалення нового про задоволення її вимог, посилаючись на невідповідність рішення суду обставинам справи та вимогам Закону. Зокрема, на її думку, порушений порядок скликання зборів, передбачений ст.. 61 Закону «Про господарські товариства»; що директор товариства не може бути одночасно головою зборів учасників товариства. Крім того, вона вважає, що судом безпідставно визнані достатніми межі повноважень, наданих ОСОБА_4 її представникові Вербилу В.Ф., суд послався на недіючу норму закону, а саме п. 2 Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України.

Перевіривши законність та обгрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційних скарг та заявлених вимог, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено та сторонами не оспорюється, що відповідно Договору про створення та діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Домобудівельник» від 02.08.1996р. і Статуту товариства від 20.02.1997р. № 103/9-Р учасниками товариства є фізичні особи ОСОБА_4 і ОСОБА_1.

Статутний фонд товариства створено в розмірі 9500грн., що становить 38 частин (голосів), із яких 89,5% (34 голоси) належать ОСОБА_4, а 10,5% (4 голоси) - ОСОБА_1

Згідно нотаріально удостовіреному дорученню від 22.07.2003р. ОСОБА_4 уповноважила Вербила В.Ф. бути її повноважним представником у всіх питаннях статутної діяльності ТзОВ «Домобудівельник» з усіма випливаючими із цього правовідносинами.

15.06.2005р. Вербило В.Ф. прийняв рішення про задоволення заяви виконавчого директора Приходько М.Г. про її звільнення з займаної посади з 15.06.2005р. на підставі ст.. 38 КЗпП, а також про прийняття на себе обов'язків виконавчого директора, у зв'язку із чим склав і підписав протокол НОМЕР_1 від 15.06.2005р.

Наказом НОМЕР_2 від 15.06.2005р. Вербило В.Ф. тимчасово вступив на посаду виконавчого директора товариства з 16.06.2005р. без оплати.

Протоколом зборів засновників НОМЕР_3 від 18.07.2005р. Вербило В.Ф. призначив себе виконавчим директором товариства з 18.07.2005р.

Відмовляючи ОСОБА_1 в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції обґрунтовано виходив із того, що підстав для визнання оскаржуваних позивачкою рішень загальних зборів товариства та виданого на його підставі наказу недійсними не вбачається, оскільки вони прийняті відповідно до статутних документів товариства і в межах його повноважень, а також з дотриманням норм Закону від 19 вересня 1991р. № 1576-ХП «Про господарські товариства», зокрема, положень статей 41, 42, 58 - 60 цього Закону, відповідно до яких загальні збори товариства є його вищим органом, вони визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів, рішення приймається простою більшістю голосів, кількість яких пропорційна розміру їхніх часток у статутному фонді, а питання, які вирішувалися на зборах товариства, не вимагали одностайності чи кваліфікованої більшості.

На думку колегії суддів, рішення суду відповідає вимогам матеріального та процесуального права, висновки суду відповідають обставинам справи, а доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду.

Доводи апеляційної скарги стосовно порушення порядку скликання загальних зборів не можуть бути підставою для скасування рішення, оскільки таке порушення не має правового значення через відсутність істотного порушення прав позивачки, яка має незначну кількості голосів, а саме, чотирьох проти тридцяти чотирьох, тому її участь у зборах не могла вплинути на результати голосування.

Також необгрунтованими є доводи стосовно того, що всупереч Статуту Вербило В.Ф. підписав протокол загальних зборів одночасно як директор товариства та голова загальних зборів, оскільки, як убачається із протоколів НОМЕР_1 від 15.06.2005р. та НОМЕР_3 від 18.07.2005р., Вербило В.Ф. приймав участь у зборах в якості представника ОСОБА_4 по довіреності.

Безпідставні і посилання в частині меж повноважень, наданих ОСОБА_4 її представникові Вербилу В.Ф., оскільки відповідно ст.. 10 Закону України «Про господарські товариства», учасники товариства мають право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом, а пунктом 5.1 Статуту товариства передбачено, що його учасники мають право призначати представників для участі у зборах учасників товариства.

За таких обставин апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення. а рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись статтями 303, 307, 308, 313- 315 ЦПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 05 квітня 2006 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду України протягом двох місяців з дня набрання нею законної сили.