Рішення №439505

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ


09.02.07 р.                     Справа № 34/51а


Суддя господарського суду Донецької області Кододова О.В. , розглянувши

позовну заяву Закритого акціонерного товариства “Українська страхова компанія “Союз” м. Макіївка

до відповідача Державної податкової інспекції в м. Краматорську

про визнання акту виїзної позапланової перевірки №1304/22-24811619 від 12.12.2006року недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення №0000272241/0/65643 від 20.12.2006року.ВСТАНОВИВ:


Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Державної податкової інспекції в м. Краматорську про визнання акту виїзної позапланової перевірки №1304/22-24811619 від 12.12.2006року недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення №0000272241/0/65643 від 20.12.2006року, розгляд якої згідно пункту 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" №2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

Оскільки позовна заява подана позивачем з порушенням вимог пункту 5 статті 106, суд ухвалою від 02 лютого 2007 року залишив позовну заяву без руху, встановивши термін до 08 лютого 2007 року на усунення недоліків шляхом надання до господарського суду Донецької області документу, що підтверджує повноваження на підписання позовної заяви з копією для відповідача, а також позивачу запропоновано уточнити повне найменування сторін.

02 лютого 2007 року до канцелярії господарського суду Донецької області надійшли витребувані ухвалою суду від 02 лютого 2007 року документи, які стали підставою для залишення позовної заяви без руху.

Керуючись статями 81, 105, 106, 107, пунктом 2 статті 108, пунктом 6, 7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, -


У Х В А Л И В:


Прийняти до розгляду позовну заяву Закритого акціонерного товариства “Українська страхова компанія “Союз” м. Макіївка до Державної податкової інспекції в м. Краматорську про визнання акту виїзної позапланової перевірки №1304/22-24811619 від 12.12.2006року недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення №0000272241/0/65643 від 20.12.2006року та відкрити провадження в адміністративній справі № 34/51а. У зв’язку з тим, що заявник усунув недоліки в строк.

Призначити по адміністративній справі № 34/51а попереднє судове засідання на 14 год. 00 хв. "22" лютого 2007 року, у приміщенні господарського суду Донецької області, за адресою м. Донецьк, 83048, вул. Артема 157, кабінет № 212.

1.          Позивачу надати:

·          оригінал довіреності на представника з наданням відповідних повноважень на ведення адміністративної справи в суді згідно статей 58, 59 Кодексу адміністративного судочинства України.

2.          Відповідачу надати:

·          оригінал довіреності на представника з наданням відповідних повноважень на ведення адміністративної справи в суді згідно статей 58, 59 Кодексу адміністративного судочинства України.

·          письмові заперечення проти позову (при наявності), оригінали документів, що підтверджують заперечення;

3.          Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

4.          Витребувані документи надати через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом до 22 лютого 2007р.

5.          Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, права та обов'язки сторін та третіх осіб передбачені статтею 49, 51, 54 Кодексу адміністративного судочинства України зазначені на додатковій сторінці ухвали.

6.          Адміністративна справа розглядатиметься господарським судом Донецької області у складі судді Кододової О.В. одноособово.

Додаток для відповідача: копія позовної заяви, доданих до неї документів .

          

Суддя Кододова О.В.


Вик.Клішина Н.І.

Тел. 3056106.

Надруковано 3 примірника:

1.Позивачу – 1.

2.Відповідачу – 1.

3.До справи – 1.


Адреса і телефон господарського суду Донецької області: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.


Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.