Рішення №439544

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

          

12.02.07 р.                               № 43/5-62                                                                                                                                                                 

за позовом: Прокурора Центрально –Міського району м. Горлівки в інтересах держави в особі Управляння комунальної власності Горлівської міської ради

до відповідача: Підприємства “Оскар плюс” Дзержинської міської громадської організації всеукраїнського товариства “Просвіта”, м.Горлівка

про стягнення заборгованості у сумі 284,18 грн.


Суддя Зубченко І.В.


ВСТАНОВИВ:


Прокурор Центрально –Міського району м. Горлівки в інтересах держави в особі Управляння комунальної власності Горлівської міської ради, позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Підприємства “Оскар плюс” Дзержинської міської громадської організації всеукраїнського товариства “Просвіта”, м.Горлівка про стягнення заборгованості у сумі 284,18 грн.


Розглянувши матеріали позовної заяви суд встановив наступне.


Статтею 36 -1 Закону України “Про прокуратуру” визначені засади представництва прокуратурою інтересів держави в суді, яке полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів держави у випадках, передбачених законом. Підставою представництва у суді є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок противоправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою. Однією з форм представництва прокуратурою інтересів держави є звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави. Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.


Стаття 2 Господарського процесуального кодексу України передбачає можливість порушення справ господарськими судами за позовними заявами прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави з зазначенням органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.


При цьому, відповідно до п. 1 резолютивної частини рішення Конституційного суду України від 08.04.99р. № 3-рп/99 прокурори подають позови до господарського суду саме в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності.


У п. 2 вказаного рішення зазначено, що під поняттям “орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах”, потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.


Вирішуючи питання про прийняття такої позовної заяви господарський суд повинен оцінювати правильність визначення прокурором органу, на який державою покладено обов`язок щодо здійснення конкретних функцій у правовідносинах, пов`язаних із захистом інтересів держави.


У позовній заяві прокурор просить стягнути з відповідача заборгованість на користь Управляння комунальної власності Горлівської міської ради, тобто позивачем по справі є саме ця установа.


У Схемі організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженою Указом Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 міститься вичерпний перелік органів виконавчої влади. Управляння комунальної власності Горлівської міської ради у цьому переліку не значиться, не є воно і органом місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади (абз. 2 п. 5 Рішення Конституційного Суду України від 08.04.99р. у справі № 1-199).


Позовні вимоги (підстава, предмет) є наслідками суто господарської діяльності між позивачем та відповідачем.


Таким чином господарський суд вважає, що в прийнятті позовної заяви прокурору слід відмовити.


В зв’язку з викладеним, керуючись п. 1 ст. 62 ГПК України, господарський суд,-


УХВАЛИВ:


У прийнятті позовної заяви прокурора Центрально –Міського району м. Горлівки в інтересах держави в особі Управляння комунальної власності Горлівської міської ради, до відповідача, Підприємства “Оскар плюс” Дзержинської міської громадської організації всеукраїнського товариства “Просвіта”, м.Горлівка про стягнення заборгованості у сумі 284,18 грн., відмовити.


Додаток для позивача: позовна заява з доданими документами всього на 9 аркушах.Суддя Зубченко І.В.           


Вик. ПС Бойчук А.В.

Надруковано 5 примірникив:

2 прокурору,

1 позивачу,

1 відповідачу,

1 статзвітність