Рішення №439546

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


06.02.07 р. Справа № 43/31           


Суддя Господарського суду Донецької області: Зубченко І.В.

Розглянувши матеріали справи за позовом: Прокурора Центрально-Міського району м. Горлівки в інтересах держави в особі Горлівської міської ради м. Горлівка

до відповідача: Закритого акціонерного товариства «Горлівськтепломережа» м. Горлівка

про стягнення заборгованості по орендній платі у розмірі 110 244, 60 грн.


У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі

43/31.Судове засідання призначити на 27.02.07 року о 11:00 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кімната № 321

2. Зобов’язати прокурора представити документи та учинити дії, вказані у п. п. 6, 23, 35 Переліку (дивитись на звороті), надати оригінали договору від 09.10.1989р. та додаткової угоди від 23.05.1994р. до договору від 09.10.1989р. для огляду в судовому засіданні.

3. Зобов’язати позивача представити документи та учинити дії, вказані у п. п. 6, 23, 35 Переліку (дивитись на звороті).

4. Зобов’язати відповідача представити документи та учинити дії, вказані у п. п. 6, 23, 35, Переліку (дивитись на звороті), надати письмові пояснення щодо позову.

5. Явка сторін у судове засідання строго обов’язкова.


Роз’яснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до 1700,00 грн. (п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України).



Суддя Зубченко І.В.                               


Вик. ССЗ Максимова В.В.

Надруковано 5 прим. 2 – прокурору;

1 – позивачу; 1 – відповідачу;1 – у справу.







































ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРУ:

1.Копія відповіді на претензію і доказ її відсилки (або пояснення про причини залишення претензії без

відповіді)

2. Належним чином засвідчені копії документів - доказів, що підтверджують позовні вимоги

3. Відзив на позовну заяву.

4. Акт прийняття продукції (товарів), інші первинні документи на підтвердження заборгованності, що

утворилася.

5. Акт експертизи.

6. Посвідчення на представника.

7. Обгрунтований розрахунок стягуємої або оспорюваної суми з посиланням на первинні документи та з

зазначенням проміжних результатів

8. Документи, які обгрунтовують відмовлення від оплати рахунка.

9. Матеріали службового розслідування.

10. Витяг з титульного списку будови з розбивкою по рокам або протокол - заказ.

11. Акт комісії з переліком недоробок і документи, підтверджуючі їх усунення.

12. Довідка про перемаркування товару і доведення зниження ціни до споживача.

13. Сертифікат, в рахунок якого повинна бути повернена (або фактично повернена тара і доказ його відсилки

одержувачу (покупцю))

14. Транспортна накладна в оригіналі.

15. Комерційний акт в оригіналі.

16. Акт загальної форми.

17. Акт технічного стану вагона (контейнера).

18. Дорожна відомість.

19. Вагонний лист (з пломбами).

20. Відомість подачі й прийняття вагонів.

21. Облікова картка виконання плану перевезень.

22. Довідка про включення (виключення) до ЄДРПОУ.

23. Документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.

24. Правові підстави для укладення договору.

25. Договір з додатками в оргіналі для огляду і копію - в справу.

26. Доказ дати одержання договору і протоколу розбіжностей (конверт поштового відправлення).

27. Мотивований протокол погодження розбіжностей.

28. Документи в обгрунтування своєї редакції договору.

29. Витяг із затвердженого плану (або проекту плану).

30. Підстава поставки продукції (товарів).

31. Реєстр рахунків, які підтверджують відвантаження продукції (товарів).

32. Сторонам звірити розрахунки (з ініціативи позивача). Акт звірки подати в суд до дня розгляду справи.

33. З врахуванням заперечення відповідача уточнити суму позову. Уточнений розрахунок подати до дня

слухання справи.

34. З ініціативи позивача перевірити (на об'єкті) факт усунення недоробок. Спільний акт подати до дня

слухання справи.

35 Явка на засідання представників сторін (позивача, відповідача) обов'язкова.


Довідково :

Стаття 36 Господарського процесуального Кодексу України

Письмові докази

Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, шо мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документу, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

З метою дотримання вимог інструкції з діловодства в господарських судах України, що затверджено наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 №75 документи подаються через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом.