Рішення №439599

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ


12.02.07 р.                     Справа № 41/2-108


м. Донецьк, вул. Артема, 157, к.223

за позовною заявою Ясинуватської об’єднаної державної податкової інспекції, м. Ясинувата

до відповідача: Приватного підприємства „Луч-Фарма”, м. Ясинувата

про призначення проведення позапланової виїзної перевірки відповідача, призначення складу осіб, які будуть проводити перевірку та зобов’язання відповідача надати для проведення перевірки документів


Суддя господарського суду Донецької області С.А. Гончаров.


ВСТАНОВИВ

Позивач, Ясинуватська об’єднана державна податкова інспекція, звернувся до суду з позовною заявою до Приватного підприємства „Луч-Фарма”, м. Яснувата про призначення проведення позапланової виїзної перевірки відповідача, призначення складу осіб, які будуть проводити перевірку та зобов’язання відповідача надати для проведення перевірки документів.

Наведений позов був поданий податковим органом на виконання реалізації повноважень державного органу (органу державної влади), передбачених ст. 11-1 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, тому ця справа є справою адміністративної юрисдикції, оскільки вона пов’язана з правовідносинами у сфері державного управління, і тому відповідно до умов п. 4 ст. 22 Закону України “Про судоустрій України” та п. 6, п. 8 ст. 3, п. 2 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України підлягає розгляду за правилами цього кодексу.

Згідно до п. 2 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки, підсудні окружним адміністративним судам.

Порядок вирішення адміністративних справ до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів визначений у п. 5 та 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень цього кодексу.

Пунктом 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що до початку діяльності окружних адміністративних судів господарські суди вирішують за правилами Кодексу адміністративного судочинства України тільки ті адміністративні справи, що підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року.

Тобто цією нормою встановлено, що господарськими судами розглядається не всі справи, які віднесені до підсудності окружних адміністративних судів відповідно до КАСУ, а тільки ті, які були підвідомчі господарським судам відповідно до ст. 12 ГПК України.

За правилами ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім: спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство.

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

Звернення податкових органів про призначення проведення позапланової виїзної перевірки відповідача, призначення складу осіб, які будуть проводити перевірку та зобов’язання відповідача надати для проведення перевірки документів за своєю правовою природою не є спором, не можуть розглядатися в порядку позовного провадження і тому відповідно до вимог ст.ст. 2, 12 Господарського процесуального кодексу України не підвідомчі місцевим господарським судам.

За приписами п. 5 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно до ст. 19 Закону України “Про судоустрій України” відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Наведеною нормою господарські суди визначені як спеціалізовані суди.

Суд при прийнятті ухвали також приймає до уваги позицію Верховного суду України, викладену у листі „Щодо розгляду справ, пов’язаних з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування” від 16.05.05р. №3.1.-2005. В такому листі зазначено, що звернення органів державної податкової служби з позовами на виконання реалізації повноважень державного органу (органу державної влади), передбачених ст.11-1 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” за своєю правовою природою не є спором і не можуть розглядатися в порядку позовного провадження і відносяться до державного управління, а господарським судам підвідомчі справи коли склад учасників відповідає ст. 1 ГПК, а правовідносини, щодо яких виник спір, носять господарський характер.

Згідно із п. 6 ч. 3 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України позовна заява повертається позивачеві, якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Враховуючи, що спір за поданою позовною заявою не підсудний господарському суду, така позовна заява підлягає поверненню позивачу відповідно до пункту 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України ст. 12 Господарського процесуального кодексу України та п. 6 ч. 3 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст. 19 Закону України “Про судоустрій України”, п. 6 ч.3 ст. 108, ст. 165, розділом VІІ Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 12 Господарського процесуального кодексу України - суд


УХВАЛИВ:


Повернути позовну заяву Ясинуватської об’єднаної державної податкової інспекції до Приватного підприємства „Луч-Фарма”, м. Яснувата про призначення проведення позапланової виїзної перевірки відповідача, призначення складу осіб, які будуть проводити перевірку та зобов’язання відповідача надати для проведення перевірки документів.


Додаток: позовна заява з доданими документами.Суддя Гончаров С.А.