Рішення №439601

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ


12.02.07 р.                     Справа № 34/79а


          Суддя господарського суду Донецької області Кододова О.В., розглянувши

позовну заяву: Товариства з обмеженою відповідальністю “Синдбад” сел. Лебединське , Донецької області

до відповідача: Державної податкової інспекції в Новоазовському районі

про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від 26 січня 2007року №0000102300/0.


ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення 3957,87грн., розгляд якої згідно пункту 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України та підлягає розгляду судом.

Керуючись статями 23, 107, 114 Кодексу адміністративного судочинства України, -


У Х В А Л И В:


1. Прийняти до розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Синдбад” сел. Лебединське , Донецької області до Державної податкової інспекції в Новоазовському районі про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від 26 січня 2007року №0000102300/0 та відкрити провадження в адміністративній справі №34/79а.

2. Призначити по адміністративній справі № 34/79а попереднє судове засідання на 13 год. 30хвил. "01" березня 2007 року, у приміщенні господарського суду Донецької області, за адресою м. Донецьк, 83048, вул. Артема 157, кабінет №212.

3.          Позивачу надати:

·          письмові пояснення чи оспорювалося податкове повідомлення-рішення у порядку апеляційного узгодження або у судовому порядку;

·          оригінал довіреності представника та документ, що підтверджує його особу (для огляду), забезпечити явку представника у судове засідання.

4.          Відповідачу надати:

·          письмові заперечення проти позову (при наявності), оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують заперечення, до матеріалів справи;

·          оригінал довіреності представника та документ, що підтверджує його особу (для огляду), забезпечити явку представника у судове засідання.

5.          Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

6.          Всі витребувані документи надати через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом до 01 березня 2007року.

7.          Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтею 49,51,54 Кодексу адміністративного судочинства України, зазначені на зворотньому боці ухвали.

8.          Зобов’язати сторін повернути розписки про вручення повістки.

9.          Адміністративна справа розглядатиметься господарським судом Донецької області у складі судді О.В.Кододової одноособово.

          

Суддя Кододова О.В.


Вик.Клішина Н.І.

Надруковано 3 примірники:

1 суду,1- позивачу, 1- відповідачу

Адреса і телефон господарського суду Донецької області: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157,тел. 381-88-46.

Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

12). Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.


2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.


3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.


4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.


2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.