Рішення №444545

Справа №2-3/2007 p.

РІШЕННЯ

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

15 січня 2007 року.                            Савранський районний суд Одеської області

в складі:   головуючого - судді     Прібилова В.М.,

при секретарі                                     Ревенко Г.А.,

з участю прокурора     Ковальчук Т.В., представника служби у справах неповнолітніх Бевзюк О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Саврань справу за позовом проку рора Савранського району Одеської області в інтересах неповнолітніх ОСОБА_1та ОСОБА_2до ОСОБА_3про позбав лення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дітей, -

встановив:

Прокурор в інтересах неповнолітніх ОСОБА_1та ОСОБА_2звернувся до суду з позовом до ОСОБА_3про позбав лення батьківських прав по відношенню до її неповнолітніх дітей та стягнення аліментів на їх утримання.

В позовній заяві зазначено, що ОСОБА_3 є матір'ю неповнолітніх ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, яка не виконує батьківських обов'язків по відношенню до своїх дітей, не займається їх вихованням і матеріальним забезпеченням, характеризується з негативної сторони. В 2002 році відповідачка залишила неповнолітніх дітей на утри мання своїй матері ОСОБА_4і взагалі виїхала з АДРЕСА_1 на по стійне місце проживання в АДРЕСА_2 Батько неповнолітніх не проживає з відповідачкою разом з 1996 року і місце його пе ребування не відомо до теперішнього часу, стосовно нього оголошено розшук. Неповнолітні ОСОБА_1та ОСОБА_2залишилися без бать ківського піклування, та рішенням виконавчого комітету Дубинівської сільської ради № НОМЕР_1 були передані під опіку своїй бабусі - ОСОБА_4, з якою вони проживають по даний час, відвідують Дубинівську загально -освітню школу 1-3 ступеню, але не мають документа, що підтверджує їх статус дітей, по збавлених батьківського піклування. На протязі тривалого періоду відповідачка з дітьми не спілкується, ухиляється від виконання своїх обов'язків по їх вихованню, матеріальної допомоги дітям не надає, з 2002 року не проживає разом із дітьми і взагалі виїхала з ра йону.

Прокурор просить позбавити ОСОБА_3 батьківських прав, вважає, що дана міра відповідає інтересам неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Крім того, прокурор просить стягнути з відповідачки аліменти на утримання неповнолітніх дітей.

Представник служби у справах неповнолітніх Бевзюк О.І. просить позбавити ОСОБА_3 батьківських прав та стягнути із неї аліменти на утримання її неповнолітніх дітей ОСОБА_1 та ОСОБА_2, так як відповідачка участі в вихованні дітей не приймає, ма теріальної допомоги не надає, проживанням, навчанням, вихованням дітей не цікавиться, вважає, що дана міра відповідає інтересам неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2

ОСОБА_3 позов визнала в повному обсязі, і пояснила, що від шлюбу із ОСОБА_5має двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 наро дження. З 2002 року відповідачка залишила дітей зі своєю рідною матір'ю ОСОБА_4 і виїхала на постійне місце проживання в АДРЕСА_2Кірово градської області, де співмешкає з іншим чоловіком від якого народила третю дитину. Вона повністю підтвердила факти, викладені прокурором та представником служби у справах неповнолітніх, які стосуються виховання та матеріального забезпечення дітей, вказала, що виховувати та утримувати неповнолітніх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не має змоги, тому як на її утриманні знаходиться ще одна дитина від другого шлюбу. Відпові дачка дає згоду на позбавлення її батьківських прав, згодна виплачувати аліменти на утримання дітей, вважає, що дана міра відповідає інтересам її неповнолітніх дітей ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Вислухавши прокурора, представника служби у справах неповнолітніх, прийнявши до уваги думку відповідачки, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню за таких підстав.

Встановлено, що ОСОБА_3є матір'ю неповнолітніх ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, яка не виконує батьківських обов'язків по відношенню до своїх дітей, не займається їх вихованням і матеріальним забезпеченням, характеризується з негативної сторони.

Зазначені висновки суду ґрунтуються на доказах, безпосередньо досліджених судом при розгляді даної цивільної справи, а саме: копіями свідоцтв про народження дітей (а. с. 6, 19), копією свідоцтва про одруження (а. с.18), висновком органу опіки та піклування виконкому Дубинівської сільської ради (а. с. 4), довідками виконкому Дубинівської сіль ської ради ( а. с. 5, 8, 14-16, 22), довідкою Дубинівської ЗОШ ( а. с. 7), рішенням № НОМЕР_2 виконавчого комітету Дубинівської сільської ради ( а. с. 9 ), поданням голови органу опі ки та піклування (а. с. 13), актом обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї ОСОБА_4 ( а. с. 20), копією паспорта ОСОБА_4 (а. с. 21).

Суд вважає, що позбавлення батьківських прав ОСОБА_3та стяг нення аліментів на утримання дітей в повній мірі відповідає інтересам її неповнолітніх дітей ОСОБА_1 та ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 164, 165, 166 Сімейного кодексу Украї ни, ст. ст. 10, 60, 79, 213, 215 ЦПК України, -

вирішив :

1. Позбавити батьківських прав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 на родження стосовно її неповнолітніх дітей: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження.

2. Стягнути з ОСОБА_3на користь ОСОБА_4аліменти в розмірі 1/3 заробітку (доходу), але не менше ніж ЗО % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження. Стяг нення проводити щомісячно, починаючи з 13 вересня 2006 року по день повноліття дітей.

3. Неповнолітніх ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, передати на опікування рідній бабусі ОСОБА_6. В даній частині рішення підлягає негайному виконанню.

4. В частині стягнення аліментів рішення підлягає негайному виконанню в межах суми платежу за один місяць.

5. Стягнути із ОСОБА_3в дохід держави держмито в розмірі 51 грн.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подане протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження через суд, що постановив рішення.