Рішення №445298


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

____________________________________________________________________________________________________


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


08 лютого 2007 р.            Справа № 11/61-07


за позовом Хмільницької об’єднаної державної податкової інспекції, м. Хмільник

до Відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби

Вінницької області, м. Вінниця

про визнання дій такими, що суперечать чинному законодавству.


Суддя В. Матвійчук при секретарі судового засідання Т.Поліщук, за участю представників:

від позивача - І. Баранюк за довіреністю;

відповідач - не з’явився;

інші - А. Бабошин старший державний виконавець.


СУТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про визнання дій старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Вінницької області Бабошина А.С. такими, що суперечать чинному законодавству України.

Клопотанням за № 179 від 19.01.2007р. позивач конкретизував позовні вимоги та просив визнати дії державного виконавця Бабошина А.С. в частині винесення постанови про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа господарського суду Вінницької області по справі № 11/126-05 від 14.06.2006р. в сумі 2284,28 грн. та постанови про стягнення з боржника - Хмільницької ОДПІ виконавчого збору в сумі 228,42 грн. № 5012 від 14.12.2006р. такими, що суперечать чинному законодавству України.

Позов мотивовано тим, що постанова старшого державного виконавця Бабошина А.С. від 10.10.2006р. про відкриття виконавчого провадження по виконанню виконавчого листа господарського суду Вінницької області від 14.06.2006р. у справі № 11/126-05 щодо стягнення з Хмільницької об’єднаної державної податкової інспекції на користь приватного підприємця Захаренкова А.В. витрат на послуги адвоката винесена помилково та суперечить чинному законодавству України, так як постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 19.01.2006р. в даній справі рішення господарського суду Вінницької області від 14.06.2005р., яким задоволено позов ПП Захаренкова А.В., змінено в частині визнання недійсним податкового повідомлення-рішення щодо визначення cуми штрафної санкції та судових витрат.

Окрім того, позивач зазначає, що постанова старшого державного виконавця від 11.12.2006р. про стягнення виконавчого збору грубо порушує його права, оскільки відповідачем не взято до уваги скаргу Хмільницької ОДПІ на дії державного виконавця щодо винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідач в запереченнях від 08.02.2006р. не погоджується з позовними вимогами та зокрема вказує, що 10.10.2006р. відповідно до вимог ст.ст. 3, 18, 20-1, 24 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню виконавчого листа від 14.06.2006р. у справі № 11/126-05.

11.12.2006р. державним виконавцем винесено постанову про стягнення з боржника виконавчого збору в сумі 228,42 грн..

Посилання позивача на те, що постанова про відкриття виконавчого провадження винесена помилково та незаконно не відповідають дійсності, оскільки у постанові Житомирського апеляційного господарського суду від 19.01.2006р. у справі № 11/126-05, якою змінено рішення господарського суду Вінницької області від 14.06.2005р. в даній справі та яка є підставою позовних вимог, не має жодного нагадування про зміну суми витрат пов’язаних із послугами адвоката.

Оцінивши подані докази та заслухавши пояснення представника позивача та старшого державного виконавця, судом встановлено наступне.

Рішенням господарського суду Вінницької області від 14.06.2005р. у справі № 11/126-05 задоволено позов приватного підприємця Захаренкова А.В., визнано недійсним податкове повідомлення-рішення Хмільницької об’єднаної державної податкової інспекції № 0000061701/0 від 03.02.2005р. в частині стягнення 29140 грн. податку на додану вартість та 16545 грн. 30 коп. штрафних санкцій та стягнуто з Хмільницької ОДПІ на користь ПП Захаренкова А.В. 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 2284 грн. 28 коп. витрат на послуги адвоката.

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 19.01.2006р. змінено вказане рішення в частині визнання недійсним податкового повідомлення-рішення Хмільницької ОДПІ № 0000061701/0 від 03.02.2005р. щодо визначення штрафної санкції та змінено в частині судових витрат, а саме ухвалено стягнути з Хмільницької ОДПІ на користь ПП Захаренкова А.В. 42,50 грн. державного мита і 59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті рішення господарського суду від 14.06.2005р. залишено без змін.

12.05.2006р. Господарським судом Вінницької області видано виконавчий лист у справі № 11/126-05 про стягнення з Хмільницької ОДПІ на користь ПП Захаренкова А.В. 2284,28 коп. витрат на послуги адвоката.

10.10.2006р. старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Вінницької області Бабошиним А.С. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання виконавчого листа виданого господарським судом Вінницької області від 14.06.2005р. за № 11/126-05 про стягнення з Хмільницької ОДПІ на користь Захаренкова А.В. 2284,28 грн. витрат на послуги адвоката та запропоновано виконати рішення в добровільний термін визначений чинним законодавством.

Не погоджуючись з вказаною постановою Хмільницькою ОДПІ подано скаргу до начальнику ДВС Вінницької області за № 4500 від 31.10.2006р. на дії старшого державного виконавця Бабошина А.С., яка залишена без реагування.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.

Статтею 24 цього закону встановлено, що державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а рішень про примусове виселення - п'ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 46 вказаного Закону, у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а в разі невиконання рішення немайнового характеру в строк, встановлений для добровільного його виконання, з боржника після повного виконання рішення в тому ж порядку стягується виконавчий збір у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - громадянина і в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з боржника - юридичної особи.

В зв’язку з невиконанням постанови від 10.10.2006р. в добровільному порядку старшим державним виконавцем 11.12.2006р. винесено постанову про стягнення з Хмільницької ОДПІ виконавчого збору у розмірі 228,42 коп. у відповідності із вказаною нормою.

З наведеного вбачається, що старший державний виконавець при виконанні виконавчого провадження діяв у спосіб передбачений ЗУ «Про виконавче провадження».

Посилання позивача на те, що постанова старшого державного виконавця від 11.12.2006р. суперечить чинному законодавству України не відповідає дійсності, оскільки, в силу ст. 46 ЗУ «Про виконавче провадження», постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору може бути скасована за заявою боржника начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, якщо боржник оплатить витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій, у разі:

1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;

2) смерті або оголошення померлим стягувача чи визнання його безвісно відсутнім або ліквідації стягувача - юридичної особи, якщо виконання вимог стягувача у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;

3) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, або на письмову вимогу чи заяву стягувача.

Як вбачається з позовної заяви, в ній не наведено жодної з перелічених обставин.

З огляду на вищевикладене та враховуючи заперечення відповідача, суд не вбачає правових підстав для визнання дій старшого державного виконавця такими, що суперечать чинному законодавству України, а тому в позові слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 70,71, 79, 86, 94, 128, 158, 163,167,255, 257 Кодексу адміністративного судочинства, -


ПОСТАНОВИВ:


В позові Хмільницької об’єднаної державної податкової інспекції про визнання дій старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Вінницької області Бабошина А.С. в частині винесення постанови про відкриття виконавчого провадження з виконання виконавчого листа господарського суду Вінницької області по справі № 11/126-05 від 14.06.2006р. в сумі 2284,28 грн. та постанови про стягнення з боржника - Хмільницької ОДПІ виконавчого збору в сумі 228,42 грн. № 5012 від 14.12.2006р. такими, що суперечать чинному законодавству України відмовити.Заява про апеляційне оскарження постанови суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.Постанова виготовлена в повному обсязі та підписана 12.02.2007р.


Суддя Матвійчук В.В.