Рішення №445342


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

____________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі


14 лютого 2007 р. Справа № 6/129-07


Суддя господарського суду Говор Н.Д. , розглянувши матеріали справи

за позовом:Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів,м. Вінниця

до:СТОВ "Суворовське",с. Суворовське, Тульчинського району, Вінницької області

позов на суму 7013,34

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України,


УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Призначити судовий розгляд справи на 20 березня 2007 р. о 10:00 в приміщенні господарського суду в кімн. № 1107 , яке буде проводитись суддею Говор Н.Д..

3. Зобов’язати позивача, відповідача, інших осіб, які беруть участь у справі забезпечити явку в засідання представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.58 КАСУ з документами, що посвідчують особу.

4. Зобов’язати сторони надати суду необхідні для вирішення спору докази (в належно оформлених копіях через канцелярію суду за три робочих дні до судового засідання, в оригіналах - в судове засідання для огляду), в тому рахунку :


Позивачу :

1. Довідку про включення відповідача до ЄДРПОУ.

2. Докази проведення відповідачем розрахунків ( бух. документи ) , якщо такі мали місце.

3. Докази про середньоспискову чисельність працюючих у відповідача у період, за який нарахована плата за нестворені і незайняті інвалідами робочі місця.

4. Докази про середньорічну зарплату одного працюючого в зазначений в позові термін.

5. Докази звернення інвалідів та державної служби зайнятості, органів Мінсоцзахисту, місцевих Рад, народних депутатів, громадських організацій інвалідів до відповідача з приводу працевлаштування інвалідів з урахуванням побажань, стану здоров'я інвалідів, їхніх здібностей і професійних навичок відповідно до висновків МСЕК.( відповідно до п.п.10,11,12,13 „Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інваліда”, затвердженого, постановою КМ України від 03.05.1995р. №314)

Відповідачу: подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази , які у нього є 1. Відзив на позовну заяву з нормативно-документальним обґрунтуванням і підтвердженням та докази направлення його позивачу.

2. Статут, Довідку з ЄДРПОУ ( оригінали для огляду, належним чином завірені копії в справу )

3. Довідку банку про наявність коштів на рахунку підприємства.

4. Докази проведення розрахунків з позивачем ( бух. документи), якщо такі мали місце .

5. Докази про кількість фактично працювавши інвалідів на підприємстві в 2005р.

( накази про прийом –звільнення з роботи, картки обліку кадрів, ксерокопії посвідчень інвалідів, тощо ).

6. Звіт про фінансові результати підприємства за 2005 рік.

7. Докази інформування державної служби зайнятості та місцевих органів соціального захисту населення про вільні робочі місця та вакантні посади, на яких може використовуватися праця інвалідів; Докази створення для інвалідів умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечення соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством; Докази розробки і затвердження інструкції про робоче місце інваліда.( відповідно до п.14 „Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інваліда”, затвердженого, постановою КМ України від 03.05.1995р. №314)

8. Докази направлення до центру зайнятості протягом 2005 року звіту форми 3-ПН.


5. Ухвалу та інформацію про процесуальні права та обов'язки сторін надіслати сторонам рекомендованим листом.

          У випадку невиконання сторонами будь-яких вимог даної ухвали –надати письмові пояснення з обґрунтуванням причин її невиконання.

          При цьому суд повідомляє, що відповідно до ч.3 ст.128 КАСУ у разі повторного неприбуття позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.


Відповідно до ч. 6 ст. 254 КАС України ухвали суду , які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з дня її проголошення.

Суддя Говор Н.Д.