Рішення №445577


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


У Х В А Л А

08.02.07                                                                                 Справа № 1/520н

Суддя Ворожцов А.Г., розглянувши матеріали справи за позовом

Закритого акціонерного товариства “Краснодонський завод “Автоагрегат”, м. Краснодон Луганської області

до Краснодонської об’єднаної державної податкової інспекції Луганської області

про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення

в присутності представників:

від позивача –Данилова І.А. - заст. ген. директора, дов. № 4 від 09.01.07,

від відповідача - Бікяшев Р.Ф. - нач. юр. відідлу, дов. № 1 від 29.12.06.


Суть спору: рішенням господарського суду Луганської області від 02.12.2004р. стягнуто з Краснодонської ОДПІ на користь ЗАТ “Краснодонський завод “Автоагрегат” судові витрати в сумі 203 грн. 00 коп.

Від відповідача –Краснодонської ОДПІ Луганської області надійшла заява від 26.01.2007р. № 1267/10-015 про відстрочку виконання рішення суду від 02.12.2004р. в частині стягнення судових витрат на користь ЗАТ “Краснодонський завод “Автоагрегат” в сумі 203 грн. на період до 01.04.2007р.

Відзивом на заяву від 07.02.07р. позивач, ЗАТ «Краснодонський завод «Автоагрегат», у задоволенні заяви просить відмовити, посилаючись на ст. 115 ГПК України.

В обгунтування своєї заяви відповідач, Краснодонська ОДПІ, виклав наступне.

Постановою відділу примусового виконання рішень ДВС Луганської області (далі –ВПВР) від 17.01.07р. було відкрите виконавче провадження щодо стягнення судових витрат в сумі 203 грн. з відповідача на користь позивача.

Відповідач вважає, що відповідно до ст. 121 ГПК України існують обставини, що ускладнюють виконання рішення суду від 02.12.04р. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»від 04.12.90р. № 509-ХІІ видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються КМУ і фінансуються з Державного бюджету.

Згідно із затвердженим тимчасовим кошторисом Краснодонської ОДПІ на перший квартал 2007 року видатків на виконання судових рішень щодо стягнення судових витрат на користь позивачів не було передбачено.

На час розгляду цієї заяви не можливо виконати у добровільному порядку у 7-денний строк постанову ВПВР, що дає можливість додатково стягнути з відповідача виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягнутої суми.

Оцінивши матеріали справи та доводи заявника, позивача та відповідача, суд вважає заяву про надання розстрочки такою, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій»суди при здійсненні правосуддя повинні забезпечувати на засадах верховенства права захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Відповідно до ст. 121 ГПК України, за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони…господарський суд, який видав виконавчий документ, у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення.

Підставою для розстрочки виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим господарським судом способом.

Як зазначив Вищий господарський суд України у роз’ясненні президії ВАСУ від 12.09.96 № 02-5/333 (з подальшими змінами та доповненнями), вирішуючи питання про розстрочку… виконання рішення, суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступень вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Відмовляючи у задоволенні заяви, суд виходив з тих обставин, що рішення господарського суду Луганської області було прийняте 02.12.2004р. і у відповідача було достатньо часу для його виконання. Крім того, суд не бере до уваги те, що згідно із затвердженим тимчасовим кошторисом Краснодонської ОДПІ на перший квартал 2007 року видатків на виконання судових рішень щодо стягнення судових витрат на користь позивачів не було передбачено, оскільки відповідач заздалегідь був обізнаний про набрання законної сили судовим рішенням і мав можливість врахувати це при затвердженні тимчасового кошторису.

Щодо можливості додатково стягнути з відповідача виконавчого збору у розмірі 10 відсотків від фактично стягнутої суми, то це питання не може впливати на законні інтереси позивача, оскільки невиконання належним чином судового рішення порушує права і законні інтереси позивача, що є неприпустимим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 86, 121 ГПК України, суд


у х в а л и в:


У задоволенні заяви Краснодонської ОДПІ про відстрочку виконання рішення господарського суду відмовити.

Суддя                                                                      А.Г. Ворожцов