Рішення №452256


ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

УХВАЛА

"13" лютого 2007 р.            Справа № 15/4


Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Мохонько К.М., розглянув клопотання позивача про накладення арешту на розрахунковий рахунок відповідача по справі

за позовом: Комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради м. Кіровоград

до відповідача: ТОВ „Спрінг” м. Кіровоград

про стягнення 301105 грн. 20 коп.


ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом до відповідача про стягнення 301105 грн. 20 коп. попередньої оплати. В судовому засіданні 08.02.07р. представник позивача подав письмове клопотання про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ „Спрінг”.

Відповідно до ст. ст. 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позов забезпечується:

накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Тобто, серед заходів до забезпечення позову, що передбачені ст. 67 ГПК України відсутній заявлений позивачем захід – накладення арешту на розрахунковий рахунок відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 66, 67 ГПК України господарський суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви позивача від 08.02.07р. про накладення арешту на розрахунковий рахунок відповідача – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному ГПК України.

Примірники ухвали направити сторонам по справі.


Суддя                                                              К.М.Мохонько