Рішення №452887

УКРАЇНА

Господарський суд

Чернігівської області

14000, м.Чернігів, пр.Миру, 20, тел. 7-99-18

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі


21 грудня 2006 р.                     справа № 11/375а


Суддя Бобров Ю.М., розглянувши матеріали позовної заяви 164 від 20.12.06 за позовом

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтрансавтострой", код ЄДРПОУ 24835301,

вул. Старобілоуська, 25а, м. Чернігів, 14017

Відповідач: Чернігівська митниця, код ЄДРПОУ 14253288, пр. Перемоги, 6, м.Чернігів,14017

Предмет спору: про спонукання вчинити певні дії

суддя Бобров Ю.М.

керуючись ст. 106, 107, 160, 165 п. 6 "Прикінцевих" та "Перехідних" положень Кодексу адмінітративного судочинства України, суд

          У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.          

2. Попереднє судове засідання призначити на 23 січня 2007 р. на 10:40 в приміщенні господарського суду за адресою: м. Чернігів пр.Миру, 20, кабінет 7.

3. Позивачу забезпечити явку в судове засдіанні компетентного повноважного представника.

4. Відповідачу пропонується в зазанчений строк надати письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є, забезпечити явку в судове засдіанні компетентного повноважного представника.

5. Справа розглядатиметься суддею одноособово.


Суддя                                                             Бобров Ю.М.

Примітка:

          Стаття 49. КАС України. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

          Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї - небудь права, свободи чи інтереси.