Рішення №453823

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 "12" лютого 2007 р.

Справа №  15/6

                                                 

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Мохонько К.М. розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 15/301

за позовом:  ТОВ "Актив-плюс", м. Кіровоград  

до відповідача: Приватного підприємця ОСОБА_1,  м. Кіровоград       

про стягнення 1869 грн. 02 коп. 

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - Заремблюк Р.І , довіреність № б/н  від 09.01.07  

від відповідача - не з"явився    

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом про стягнення з відповідача 1770 грн. 42 коп. боргу, 14 грн. 72 коп. інфляційних втрат, 11 грн. 15 коп. 3% річних, 72 грн. 43 коп. пені. В судовому засіданні 08.11.06р. представник позивача позовні вимоги повністю підтримав. Представник відповідача до суду не з"явився, про причини неявки не повідомив, хоча належним чином сповіщений про час і місце слухання справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, ніяких клопотань не подавав, позовні вимоги не заперечив, відзив на позов не надав.

На підставі ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній документами та при даній явці сторін.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача господарський  суд з'ясував наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Між сторонами укладений договір купівлі - продажу НОМЕР_1 від 14.02.05р. За умовами договору продавець / позивач / продає, а покупець / відповідач / купує продукти харчування у відповідності з кількістю і цінами, вказаними в накладній на кожну партію, яка передається продавцем покупцю. Строк оплати кожної партії 5 (п"ять) банківських днів з моменту отримання товару. Приймання товару по якості і кількості здійснюється до підписання накладної. Підписана сторонами накладна одночасно свідчить про те, що товар вказаний в ній, покупець отримав, претензій по кількості і якості не має.

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє на протязі одного року. Якщо ні одна із сторін договору за 30 днів до закінчення строку його дії не повідомить іншу сторону про його припинення, дія договору автоматично продовжується на той же строк і на тіх же умовах.

Договір підписаний представниками сторін і посвідчений печатками підприємств.

Стаття 526 ЦК України передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. ст. 655, 692 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона / продавець / передає або зобов'язується передати майно / товар / у власність другій стороні / покупцеві /, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно / товар / і сплатити за нього певну грошову суму.         

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

На виконання умов договору позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 2070 грн. 42 коп., що підтверджується видатковими накладними НОМЕР_2 від 26.09.06р., НОМЕР_3 від 26.09.06р., НОМЕР_4 від 20.10.06р., НОМЕР_5 від 20.10.06р.

Відповідач частково розрахувався сплативши 300 грн.

Залишок заборгованості відповідача перед позивачем становить 1770 грн. 42 коп., доказів погашення якої сторони, в тому числі і відповідач господарському суду не подали.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сума інфляційних втрат становить 14 грн. 72 коп., 3% річних 11 грн. 15 коп.

Згідно зі ст. ст. 546, 547, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Неустойкою / штрафом, пенею / є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 4 договору передбачено, що у разі несвоєчасної оплати покупець сплачує пеню в розмірі 0,5 % в день від вартості неоплаченого товару, але не більше двух облікових ставок НБУ.

Сума пені становить 72 грн. 43 коп.

Відповідач не подав господарському суду власний розрахунок інфляційних втрат, 3% річних та пені.

Позовні вимоги підлягають повному задоволенню.

На підставі ст. ст. 47-1, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 526, 546, 547, 549, 625, 655, 692 ЦК України, ст. ст. 32-34, 43, 44,  47-1, 49, 75, 82 - 85, 116, 117 ГПК України господарський суд

                                                     ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 на користь ТОВ "Актив - плюс" м. Кіровоград вул. Дарвіна 50 код ЄДРПОУ 31472308 - 1770 грн. 42 коп. боргу, 14 грн. 72 коп. інфляційних втрат, 11 грн. 15 коп. 3% річних, 72 грн. 43 коп. пені, 102 грн. сплаченого державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку визначеному ГПК України.

 

Суддя

 

К.М.Мохонько