Рішення №453859

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 січня  2007 року Бучацький районний суд Тернопільської області

В складі : головуючого судді     Кузевича Й.Я.,

при секретарі                                     Малій М.П.,

з участю сторін: позивачки - відповідачки  ОСОБА_1, її представника ОСОБА_2, представників відповідача-позивача ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бучачі  справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_6  про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою та зустрічним позовом  ОСОБА_6 до ОСОБА_1 про усунення перешкод в користуванні земельною ділян­кою ,-

ВСТАНОВИВ:

Позивачка  ОСОБА_1 звернулася в суд із позовом  і   просить суд ухвалити рішення, яким зобов'язати ОСОБА_6 усунути допущене затінення належної їй земельної ділянки шляхом приведення будівлі літньої кухні у відповідність до архітектурних, будівельних, санітарних та екологічних норм і правил, зобов'язати ОСОБА_6 провести відповідну перебудову літньої кухні згідно належно затвердженого проекту і забезпечити відстань від стіни літньої кухні до межі належної їй земельної ділянки не менше одного метра, та зобов'язати ОСОБА_6 усунути стік дощових вод з літньої кухні на належну їй земельну ділянку, мотивуючи тим, що він самочинно здійс­нив будівництво літньої кухні на межі належної їй земельної ділянки, чим створив затінен­ня, задимлення та допустив стін дощових вод.

Позивач ОСОБА_6 звернувся в суд із зустрічною позовною заявою, в якій про­сить суд визначити межу між земельною ділянкою ОСОБА_1 та його згідно земель­но - кадастрової документації та  зобов'язати ОСОБА_1 не чинити перешкоди в кори­стуванні земельною ділянкою, мотивуючи тим, що відповідачка займає 20 кв.м належної йому земельної ділянки.

Позивачка - відповідачка ОСОБА_1 первинний позов підтримала, зустрічний - за­перечила, суду пояснила, що рішенням Костільницької сільської ради  їй була надана земельна ділянка для будівництва і обслуговування  індивідуального житлового будинку, яка межує із земельною ділянкою ОСОБА_6, який  самочинно, без затвердженого проекту та з істотними порушеннями будівельних норм здійснив будівництво літньої кухні, яку розташував на межі належної їй земельної ділянки, чим  створив  затінення, за­димлення і допустив стік дощових вод    на її земельну ділянку та створив перешкоди у користуванні нею. За самочинне будівництво ОСОБА_6 20.05.2005 року був притяг­нений до адміністративної відповідальності та підданий стягненню у виді штрафу, однак допущенні ним порушення не усунув.

Представник відповідача - позивача ОСОБА_3 первинний позов заперечила, зу­стрічний підтримала, суду пояснила, що в 1976 році в с.Костільники вона купила буди­нок по сусідству із ОСОБА_1, ніяких документів на будинковолодіння не було , то­му в 1988 році вона звернулася в сільську раду для виготовлення документації. Перед весіллям доньки вона тимчасово побудувала літню кухню і з того часу між нею та ОСОБА_1 виник спір по питанню встановлення межових знаків між їхніми земель-

2

ними ділянками. 21 лютого 2006 року за її заявою було створено комісію в складі секре­таря сільської ради Іскрижицької Н.В., депутата сільської ради Шестопалки Б.М., головно­го архітектора району ЛесюкаІ.С, техніка -будівника Кулинина М.І., провідного спеціа­ліста Бучацького   відділу земельних ресурсів Михайлюка І.С., і в присутності ОСОБА_1, було проведено обміри їх земельних ділянок, в результаті обмірів було встано­влено , що ОСОБА_1 фактично займає 20 м.кв. її земельної ділянки, чим створює їй перешкоди в користуванні земельною ділянкою.

Допитаний як свідок ОСОБА_7, повідомив суду, що він працює начальником районної інспекції держархбуднагляду і коли поступила заява від ОСОБА_1, була створена комісія та в присутності сторін ОСОБА_1 та ОСОБА_3 проведено обмір суміжних земельних ділянок, що в с.Костільники Бучацького району. Документи сторони не представили, однак комісією було виявлено порушення межових знаків з обох сторін, межовим знаком була стара огорожа. ОСОБА_6 був оштрафований за самові­льне будівництво літньої кухні, будівля може бути узаконена у випадку знаходження її на віддалі 1 метра від межі. На місці затінень чи задимлень господарства ОСОБА_1 не ви­явлено.

Свідок ОСОБА_8 суду пояснив, що він працює сільським головою і йому відо­мо, що 21.02.2006 року членами комісії був складений акт про визначення меж земельних ділянок між господарствами ОСОБА_6 та ОСОБА_1, однак спір між ними не владнали, ОСОБА_1 відмовилася від підпису в акті. Для встановлення меж комісія користува­лася фотозйомкою, генпланом забудови та планом земельних ділянок.

Свідок ОСОБА_9, повідомив суду , що він 21.02.2005 року був присутній в складі комісії в с.Костільники як провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів, на місці було встановлено межові знаки, які являють собою огорожу та стежку, про це було складено акт рекомендаційного характеру.

Вислухавши сторони , свідків, дослідивши та оцінивши зібрані по справі докази , суд встановив такі обставини: 1.ОСОБА_1 та ОСОБА_6 є користувачами суміжних земельних ділянок в с.Костільники Бучацького району Тернопільської області. 2.3гідно даними земельно-кадастрової документації ОСОБА_1 надано в користування

земельну ділянку біля житлового будинку площею 0,34 га, а ОСОБА_6 - 0,11 га. 3.Сторони фактично користуються земельними ділянками таких площ: ОСОБА_1- 3396 кв. м (0,3396 га); ОСОБА_6 - 1262 кв.м.(0,1262 га). 4.Рішенням Костільницької сільської ради Бучацького району НОМЕР_1 встановлено межові знаки між сусідами ОСОБА_1 та ОСОБА_6 згідно акту ви­значення фактичного використання земельних ділянок від 03.04.2006 року, межовим знаком вважається огорожа, що розділяє господарські двори сторін". 5,Постановвою начальника районної інспекції архітектурно-будівельного контролю  відділу містобудування та архітектури   Бучацької РДА НОМЕР_2 ОСОБА_6 притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 97 КУпАП за самові­льне проведення реконструкції літньої кухні без відповідно затвердженої та узгодженої в установленому порядку проектної документації, без рішення  сільської ради про дозвіл на проведення  реконструкції,  без дозволу органів Держбудконтролю на виконання будівель­них робіт, та з грубим порушенням державних будівельних норм забудови садиб.

Згідно зі ст.ст.10,11 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змага­льності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або запере­чень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізи­чних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними ви­мог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на

3

які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином , суд прийшов  до висновку , що позивачка ОСОБА_1   не надала суду доказів про те , що  самовільним будівництвом літньої кухні відповідач ОСОБА_6 створив їй затінення, задимлення, допустив стік дощових вод та позбавив можли­вості  обслуговувати будівлі, розташовані на її земельній ділянці, а тому її вимога є безпід­ставною.

Не підлягає до задоволення і зустрічна вимога ОСОБА_6, оскільки суд не здобув жодних доказів захоплення  ОСОБА_1 закріпленої за ним земельної ділянки. Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 10,11,60,81 209,212 ,218 ЦПК України, ст. 158 Земельного кодексу України,  суд,-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову  ОСОБА_1 до ОСОБА_6 про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою відмовити за недоведеністю позовних вимог.

В задоволенні позову   ОСОБА_6 до ОСОБА_1 про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою відмовити за безпідставністю позовних вимог.

Стягнути із   ОСОБА_1 та ОСОБА_6 по 7(сім) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи .

Рішення набуває законної сили після закінчення строку на його оскарження

Заява про апеляційне оскарження подається апеляційному суду Тернопільської області через Бучацький районний суд на протязі 10 днів з дня проголошення рішення, а апеляційна скарга на протязі 20 днів після подання апеляційної заяви або без попереднього подання такої заяви в строк, встановлений законом.

Суддя:       Й.Я.Кузевич