Рішення №453860

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД 

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

___________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

Іменем України

18.01.2007  року                                                            Справа № 18/457

Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                                        Медуниці О.Є.

суддів                                                  Баннової Т.М.

                                                            Бойченка К.І.

                                       

Секретар судового засідання:          Сідорова О.А.

за участю представників сторін:

від позивача                                         ОСОБА_1, представник за

довіреністю б/н від 17.01.07;

від відповідача                                         ОСОБА_2, паспорт виданий

Старобільським РВУМВС України в

Луганській області від 19.07.00;

розглянувши у відкритому

судовому засіданні

апеляційну скаргу          Приватного підприємця

ОСОБА_2,

м. Старобільськ Луганської області

                              

на рішення

господарського суду          Луганської області

від          28.11.06

по справі          №18/457 (суддя - Корнієнко В.В.)

за позовом          Дочірнього підприємства

          „Ринок міста Старобільськ”,

          м. Старобільськ Луганської області

                             

до відповідача          Приватного підприємця

ОСОБА_2,

м. Старобільськ Луганської області

про          стягнення 1224 грн. 20 коп.

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство „Ринок м. Старобільськ” (далі - позивач) звернулося до господарського суду Луганської області з позовом про стягнення з приватного підприємця ОСОБА_2 (далі - відповідач) боргу в сумі 1224 грн. 20 коп. по відшкодуванню загальноринкових затрат згідно договору від 01.01.05 за період лютий - грудень 2005 рік (включно).

Рішенням господарського суду Луганської області від 28.11.06 у справі №18/457 (суддя - Корнієнко В.В.) позов задоволений повністю; стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість в сумі 1224 грн. 20 коп. по відшкодуванню загальноринкових затрат за договором від 01.01.2005 (за період: лютий - грудень 2005 рік (включно), витрати на державне мито в сумі 102 грн. та на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

Не погоджуючись з даним рішенням, відповідач звернувся до Луганського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 07.12.06, якою просить рішення господарського суду Луганської області від 28.11.06 у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог позивача.

Розпорядженням від 14.12.06 голови Луганського апеляційного господарського суду, відповідно до ст. 28 Закону України “Про судоустрій України”, для розгляду апеляційної скарги Приватного підприємця ОСОБА_2, м. Старобільськ Луганської області, від 07.12.06 на рішення господарського суду Луганської області від 28.11.06 у справі №18/457 призначена судова колегія у складі: Медуниця О.Є. - суддя - головуючий, Баннова Т.М., Бойченко К.І. - судді.

Відповідно до ст.101 Господарського процесуального кодексу України в процесі розгляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково наданими доказами повторно розглядає справу.

Апеляційний суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Заслухавши пояснення представників сторін присутніх в судовому засіданні, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права,  колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства (ч.1 ст.11 Цивільного кодексу України).

Підставами для виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України).

     Договором   є   домовленість   двох   або  більше  сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Строком договору є  час,  протягом  якого  сторони  можуть здійснити  свої  права  і  виконати  свої  обов'язки відповідно до договору (ч.1 ст.631 Цивільного кодексу України).

Закінчення  строку  договору  не  звільняє сторони від відповідальності  за  його  порушення,  яке мало місце під час дії договору (ч.4 ст.631 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як свідчать матеріали справи, 01.01.05 між сторонами по справі було укладено договір про відшкодування частини загальноринкових затрат (далі - договір) (а.с.12,13).

Відповідно до п.1.1 договору позивач надав відповідачу частину території ринку площею 6 квадратних метрів для установки модуля (кіоску) для здійснення торгівельної діяльності.

Відповідно до п.1.2 договору відповідач відшкодовує позивачу частину загальноринкових затрат: вода, електроенергія, зв'язок, громадські санітарні вузли, земля, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру та інші затрати, взаємопов'язані із утриманням контейнерів (кіосків) у розмірі 2 грн. 00 коп. за одне торгове місце. Щомісячна сума складає 156 грн. 00 коп. Оплата повинна була здійснюватися до 10 числа кожного місяця (п.2.8 договору).

Сума частини загальноринкових затрат, зазначена у договорі, розрахована на підставі Тарифів на надання послуг Дочірнім підприємством „Ринок міста Старобільськ” Луганської обласної споживчої спілки з січня 2005 року, які затверджені головою правління Луганської обласної споживчої спілки 14.01.05 та узгоджені з міським головою            м. Старобільськ (а.с.17).

         

Пунктом 4.1 договору встановлений строк дії договору з 01.01.05 по 31.12.05.

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх доводів і заперечень.

Матеріали справи свідчать, що відповідач на виконання умов договору повинен був сплатити позивачу грошові кошти в сумі 1716 грн. 00 коп. за період лютий -  грудень 2005 року, тобто за 11 місяців.

Відповідач в повному обсязі передбачені договором платежі не вносив, тому у нього виникла заборгованість за договором за період: лютий - грудень 2005 року в сумі 1224 грн. 20 коп., оскільки відповідач сплатив лише 491 грн. 80 коп.

29.01.06 позивачем було вручено відповідачу претензію із вимогами про оплату боргу на підставі договору від 01.01.05 в сумі 1791 грн. 69 грн.

Відповідачем борг не був погашений, але 23.02.06 сторони підписали акт звірення розрахунків згідно, якого залишок боргу складає 1224 грн. 20 коп. (а.с.15).

Відповідач на даному акті зробив приписку „согласна с проплаченной суммой 491 грн. 80 коп.”.

В судовому засіданні 18.01.07 відповідач пояснив, що вона дійсно сплатила суму за договором, що діяв у 2005 році, 491 грн. 80 коп., але із розміром оплати зазначеним в п.1.1 договору вона не згодна, оскільки адміністрація ринку встановила перед її кіоском контейнер іншого приватного підприємця, що, на думку позивача, заважає їй торгувати.

Відповідач також пояснила, що договір від 01.01.05 був підписаний тільки 04.08.05, тому вона не повинна платити всю суму. Аналогічні доводи наведені в апеляційній скарзі.

Судова колегія враховує наступне.

Відповідачем не надано доказів того, що договір від 01.01.05 підписаний тільки 04.08.05.

В судовому засіданні 18.01.07 відповідач також пояснив, що весь період зазначений в договорі, тобто з 01.01.05 по 31.12.05, її кіоск знаходився на ринку, вона займала надане їй позивачем торгове місце.

Згідно п.3 ст.631 Цивільного кодексу України сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Будь - яких змін до договору (в тому числі за ініціативою відповідача) сторонами не вносилося.

Договір не був ними розірваний.

Враховуючи вище зазначене, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що заборгованість відповідача по відшкодуванню загальноринкових затрат згідно умов договору від 01.01.2005 за період лютий - грудень 2005 року складає 1224 грн. 20 коп.

Доводи апеляційної скарги судова колегія вважає необґрунтованими, оскільки вони документально не підтверджені, спростовуються матеріалами справи.

Таким чином відповідно до ст.43 Господарського процесуального кодексу України рішення місцевого господарського суду Луганської області від 28.11.06 по справі №15/457 ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин та відповідає вимогам матеріального та процесуального права.

Підстав для скасування або зміни оскаржуваного рішення не вбачається.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита за подання апеляційної скарги покладаються на скаржника -  Приватного підприємця ОСОБА_2, м. Старобільськ Луганської області.

У судовому засіданні за згодою представників сторін присутніх в судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини постанови.

Керуючись ст.ст.43, 49, 99, 101, п.1 ст. 103, ст.105 Господарського процесуального кодексу України, Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного підприємця ОСОБА_2, м. Старобільськ Луганської області, від 07.12.06 на рішення господарського суду Луганської області від 28.11.06 у справі №18/457  залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду Луганської області від 28.11.06 у справі №18/457  залишити без змін.

3. Судові витрати за подання апеляційної скарги покласти на скаржника.

Відповідно ч. 3, ч. 5 ст. 105 Господарського процесуального кодексу України постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку.

Головуючий                                                               О.Є.Медуниця

         

Суддя                                                                                Т.М. Баннова

Суддя                                                                                                                                  К.І. Бойченко