Рішення №453906

КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____________________________________________

          01033, м.Київ,  вул.Жилянська 58-б                                                       тел. 284-37-31

                                                   УХВАЛА

                                про залишення апеляційної скарги без руху

11.09.06 р.                                                                                                    № 02-03/1707/20                                                                                

Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючий :                                                                                Рибченко А.О.

      

розглянувши матеріали апеляційної скарги Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 10.07.2006 р.

у справі № 02-03/1707/20 (суддя Іваненко Я.Л.)

за позовом          Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, м. Переяслав-Хмельницький

до Переяслав-Хмельницького міського відділу земельних ресурсів Київського головного управління земельних ресурсів Державного комітету України по земельних ресурсах, м. Переяслав-Хмельницький

про скасування Постанови начальника Переяслав-Хмельницького міського відділу земельних ресурсів про накладення адміністративного стягнення НОМЕР_1.

ВСТАНОВИВ:

Суб'єкт підприємницької діяльності -фізична особа ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Київської області із позовною заявою до Переяслав-Хмельницького міського відділення земельних ресурсів Київського головного управління земельних ресурсів Державного комітету України по земельних ресурсах про скасування постанови начальника Переяслав-Хмельницького міського відділу земельних ресурсів про накладення адміністративного стягнення НОМЕР_1  Ухвалою господарського суду Київської області від 10.07.2006 р. у справі           № 02-03/1707/20 Суб'єкту підприємницької діяльності -фізичній особі ОСОБА_1 відмовлено у відкритті провадження у справі та повернуто матеріали позовної заяви.

          Не погоджуючись із вказаною ухвалою господарського суду Київської області, Суб'єкт підприємницької діяльності -фізична особа  ОСОБА_1  звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Також скаржником до апеляційної скарги було додано клопотання про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження вказаної ухвали.

          Ухвалою апеляційного господарського суду від 18.08.2006 року призначено розгляд клопотання щодо поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали місцевого господарського суду в судовому засіданні.  

Ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 07.09.2006 р. у справі № 02-03/1707/20 поновлено строк на апеляційне оскарження спірної судової ухвали.

Перевіривши матеріали справи, апеляційний господарський суд визнав подані матеріали недостатніми для відкриття апеляційного провадження, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України, спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності відносяться до компетенції адміністративних судів і розглядаються (відповідно) за правилами КАС України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України, суб'єкт владних повноважень -це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 6 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»КАС України визначено, що до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст. 186 КАС України, про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 7 ст. 187 КАС України, до апеляційної скарги додаються їхні копії, а також копії доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Скаржником при подачі апеляційної скарги не додано її копії та копії доданих до неї документів для направлення відповідачу.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 187 КАС України, в апеляційній скарзі зазначається, чи особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.

Скаржником зазначена вимога вказаної норми не виконана.

Згідно ч. 3 ст. 189 КАС України до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 187 цього Кодексу, застосовуються правила    ст. 108 даного Кодексу.

У відповідності до ст. 108 КАС України особі, що звернулася із апеляційною скаргою надано право усунути недоліки скарги у разі залишення апеляційної скарги без руху, за результатом чого суд вирішує питання про відкриття апеляційного провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 186, 187, ч. 3 ст. 189 Кодексу адміністративного судочинства України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

                    1.          Апеляційну скаргу Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 10.07.2006 р. по справі № 02-03/1707/20 залишити без руху.

                    2.           Встановити Суб'єкту підприємницької діяльності -фізичній особі ОСОБА_1 строк до 21.09.2006 року для усунення зазначених в даній ухвалі недоліків та надати суду відповідні письмові докази на підтвердження виконання вимог цієї ухвали.

                    3.           В разі не виконання вимог ухвали апеляційного господарського суду апеляційна скарга буде повернута Суб'єкту підприємницької діяльності -фізичній особі ОСОБА_1

                    4.           Копію ухвали суду надіслати Суб'єкту підприємницької діяльності -фізичній особі ОСОБА_1

         

Головуючий                                                                                Рибченко А.О.