Рішення №453943

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

          _________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" лютого 2007 р..

Справа № 7/7740

За позовом  Приватного підприємця ОСОБА_1, м. Нетішин

до Нетішинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІст. та ліцей", м. Нетішин

про стягнення 19872,67 грн.

                   Суддя   Крамар С.І.

Представники сторін:

позивача: ОСОБА_1 - приватний підприємець

                  ОСОБА_2 - довіреність від 18.09.2006р.

відповідача: Роюк О. А. - директор

Суть спору: позивач в судовому засіданні подав суду заяву про зменшення позовних вимог. Просить суд стягнути з відповідача основний борг в сумі 6799,49грн. та 683,67грн. інфляційних.

Відповідач у відзиві на позов повідомив, що проти заборгованості в сумі 6799,49грн. не заперечує.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне.

01.03.2006р. сторони уклали договори НОМЕР_3 та НОМЕР_2, згідно яких відповідач доручає, а позивач приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт з технічного обслуговування, поточного ремонту сантехнічного, електротехнічного, вентиляційного обладнання і внутрішніх мереж відповідача. Пунктом 2.1. договорів передбачено, що відповідач сплачує позивачу вартість робіт за технічне обслуговування і поточний ремонт сантехнічного, електротехнічного, вентиляційного обладнання і внутрішніх мереж в загальній сумі 15500,00грн. (згідно договору НОМЕР_3) та 6800,00грн. (згідно договору НОМЕР_2). Оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок позивача на підставі акта про виконані роботи за підписами позивача та відповідача (п. 2.4.). Розрахунки за виконані роботи проводяться відповідачем не пізніше 10 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи (п. 2.5.).

Позивач зобов'язався забезпечити надійну і безперебійну роботу технічних мереж і технічного обладнання, для чого проводить необхідний комплекс заходів (п. 3.1.1.), а відповідач приймає та своєчасно оплачує виконані роботи по договорах, згідно рахунків на оплату та актів виконаних робіт (п. 3.3.).

Як вбачається з актів приймання виконаних підрядних робіт загальна вартість виконаних робіт по договорах становить 22300,00грн.

Відповідач частково розрахувався із позивачем в сумі 15500,51грн. Станом на час вирішення спору заборгованість відповідача перед позивачем склала 6799,49грн.

Будь-яких доказів погашення заборгованості в сумі 6799,49грн. перед позивачем відповідачем суду не подано.

Заслухавши представників сторін та оцінивши матеріали справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного:

У відповідності до ст. 11 та ст. 509 ЦК України однією з підстав виникнення, цивільних прав та  обов'язків сторін є укладення між ними договору. В силу зобов'язання боржник зобов'язаний вчинити на користь кредитора певну дію, в тому числі сплатити борг, а  кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку, тобто сплати боргу.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Тому позивач правомірно нарахував відповідачу інфляційні за період з квітня 2006р. по жовтень 2006р. в сумі 683,67грн.

Враховуючи викладені обставини, позовні вимоги в сумі 6799,49грн. - основного боргу та 683,67грн. інфляційних є обгрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Враховуючи зміст наведеної статті, заялені позивачем витрати в сумі 890,00грн. на правову допомогу не відносяться до витрат пов'язаних з оплатою послуг адвоката чи інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. Тому заявлені позивачем витрати на оплату правової допомоги в сумі 890,00грн. на відповідача не покладаються.

Оскільки спір виник з вини відповідача, відповідно до ст.49 ГПК України, витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу необхідно покласти на відповідача пропорційно правомірно заявлених позовних вимог.

Керуючись ст. 129 Конституцією України, ст.ст. 11, 509, 526, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 22, 44, 49, 82, 83, 84, 85, 116-118 Господарського  процесуального кодексу України, суд -

                                      

В И Р І Ш И В:

Позов приватного підприємця ОСОБА_1, м. Нетішин до Нетішинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІст. та ліцей", м. Нетішин про стягнення 7483,16грн. задовольнити.

Стягнути з Нетішинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІст. та ліцей" (м. Нетішин, вул. Миру, б. 5,код 21340148) на користь приватного підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) основний борг в сумі 6799,49грн. (шість тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень 49коп.), інфляційні в сумі 683,67грн. (шістсот вісімдесят три гривни 67коп.), 74,83грн. (сімдесят чотири гривни 83коп.) державного мита та 118,00грн. (сто вісімнадцять гривень 00коп.) витрат по оплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Суддя                                                                      С.І. Крамар.

Віддрук. 3 прим.:1 - до справи,2 - позивачу,3 - відповідачу.Спеціаліст - ОСОБА_3.