Рішення №453998

№ 2-а-5-284/2007 року

            Центральний районний суд м. Миколаєва

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М                           У К Р А Ї Н И

                                                                                                                                            

2 лютого 2007 року

Центральний районний суд міста Миколаєва

У складі : головуючого - судді  Алєйнікова В.О.

при секретарі                               Гуковій В.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві адмінітсративну справу за позовом  

ОСОБА_1 до Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської МІСЬКОЇ Ради  про зхист права на соціальне забезпечення, -

В  С  Т  А  Н  О В  И  В                                             :

У листопаді 2006 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської МІСЬКОЇ Ради.

У своїй заяві позивач вказував, що є учасником бойових дій, через що відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» має право отримувати щорічно  до  5  травня  разову  грошову  допомогу  у  розмірі  п'яти мінімальних пенсій за віком.

Проте, відповідач протягом 2004 - 2006 років виплачував йому йому надбавку до пенсії у меншому розмірі.

Посилаючись про порушення своїх прав, позивач просив стягнути з відповідача недоотриману у вказаний період суму разової грошової допомоги з урахуванням компенсації втарти частини доходу через порушення строків його виплати

Під час судового засідання позивач прозов підтримав, просив про його задоволення та стягнення на його користь з відповідача недоотриману протягом 2004  - 2006 років суму разової грошової допомоги

Представник відповідача у судовому засіданні позов не визнала, спираючись про те, що дії відповідача є законними, оскільки грунтуються на прямих вказівках Законів України «Про державний бюджет України на 2004 рік», «Про державний бюджет України на 2005 рік», «Про державний бюджет України на 2006 рік».

Після вислуховування сторін та перевірки матеріалів справи, суд дійшов такого.

І. Обставини справи.

Матеріалами справи встановлено, та сторони не заперечують проти того, що позивач є ветераном війни - участником бойових дій.

За такого відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» вони мають право отримувати щорічно  до  5  травня  разову  грошову  допомогу  у  розмірі  п'яти мінімальних пенсій за віком.

Протягом 1999 - 2006 років така допомога позивачеві виплачувалась у таких розмірах:

-

2004

році

-

120

грн.

-

2005

році

-

250

грн.

-

2006

році

-

250

грн.

ІІ. Норми законодавства.

                                       

 1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів трудових пенсій» від 15 квітня 2003 року № 544/2003 мінімальний розмір пенсії за віком встановлювався у розмірі 50 грн. При цьому відповідно до частини 2 пункту 1 цієї Постанови встановлений нею розмір мінімальної пенсії не застосовувався лише для визначення розмірів соціальних пенсій за віком,  надбавок та інших доплат  до пенсій, отже, мав застосовуватись для визначення встановлених законом розмірів разових грошових допомог.

З урахуванням такого розміру мінімальної пенсії за віком розмір разової грошовї допомоги у 2004  році  мав становити (5 х 50) - 250  грн.

В той же час стаття 44 Закону України «Про державний бюджет України на 2004 рік» встановлював розмір такої допомоги у сумі 120 грн.

                        

2. Відповідно до статті 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 23 грудня 2004 року № 2291-IV від 23 грудня 2004 року, статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» /у редакції від 23 грудня 2004 року/ та статті 1 Закону України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік» від 19 жовтня 2004 року № 2089- IV мінімальний розмір пенсії за віком встановлювався у розмірі 332 грн..

З урахуванням такого розміру мінімальної пенсії за віком розмір разової грошовї допомоги у 2005  році  мав становити (5 х 332) - 1.660  грн.

В той же час стаття 34 Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» встановлював розмір такої допомоги у сумі 250 грн.

                 

 3. Відповідно до Закону України № 3235 -IV мінімальний розмір пенсії за віком встановлювався у розмірі 359 грн..

З урахуванням такого розміру мінімальної пенсії за віком розмір разової грошовї допомоги у 2006  році  мав становити (5 х 359) - 1.795  грн.

В той же час стаття 30 Закону України «Про державний бюджет України на 2006рік» встановлював розмір такої допомоги у сумі 250 грн.

                                                           

ІІІ. Межі спору.

Наведені вище норми діючого законодавства дозволяють дійти висновку про те, що Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у сукупності з нормативними актами, що визначають розміри мінімальної пенсії за віком, дозволяє визначити розмір разової грошової допомоги позивача у сумі, більший за прямо встановлену ЗаконамиУкраїни «Про державний бюджет України на 2004 рік», «Про державний бюджет України на 2005 рік» та «Про державний бюджет України на 2006 рік»

Позивачі стверджують про необхідність застосування щодо них саме Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», відповідач же наполягає на необхідності застосування виключно Законів України про державний бюджет на відповідний рік.

Визначення закону, що підлягає застосуванню у цих правовідносинах, й становить межі цього спору.

ІV. Право.

При розв'язанні цього спору суд відповідно до статті 8 КАС України керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Виходячи з цього, суд вважає, що застосуванню підлягає закон, який розширює зміст прав та свобод позивачів, тобто - збільшує змістовні характеристики їх можливостей,  що відображаються відповідними  правами  та  свободами,  зокрема, збільшує розмір наданих їм благ.

Таке відповідає вимогам статті 22 Конституції України, за якою звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод є неприпустимим.

За такого суд вважає, що наведені вище норми Законів України про державні бюджети на відповідні роки не може застосовуватись у практичній діяльності, зокрема, відповідача, у межах правовідносин з позивачами, оскільки їх застосування призводить до зменшення розміру призначуваної позивачам грошової допомоги

ІV. Вирішення спору.

Наведене у попередніх розділах цього рішення дозволяє дійти висновку про те, що права позивача на належне соціальне забезпечення є порушеними.

За такого його права підлягають поновленню у судовому порядку.

При визначенні способу поновлення прав позивача суд виходе з сутності порушуваного права /отримання грошової допомоги у розмірі, меншому за передбачений діючим законодавством/, вимог позивачів, які полягають у стягненні недоотриманих ними сум, через що вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивачів недоотримані кошти.

Заборгованість перед позивачем суд визначає на підставі такого розрахунку

Отже, поданий позов підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 11, 158-163 КАСУ, суд, -

П О С Т А Н О В И В                                                :

 

Позов ОСОБА_1 до Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської МІСЬКОЇ Ради  про зхист права на соціальне забезпеченнязадовольнити частково.

Стягнути з Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської МІСЬКОЇ Ради  на користь ОСОБА_1 3.085 грн. /три тисячі вісімдесят п'ять грн./ 

Рішення може бути оскарженим до апеляційного адміністративного суду через Центральний районний суд міста Миколаєва протягом 10 днів.

СУДДЯ                                                              =АЛЄЙНІКОВ В.О.=