Рішення №454170

  

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

----------------------------------------

* 10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "12" лютого 2007 р.

Справа № 14/4537

Господарський суд Житомирської області у складі:

Головуючого судді Костриці О.О. 

за участю представників сторін

від позивача не з'явився

від відповідача не з'явився 

 

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Закритого акціонерного товариства "Український Мобільний Зв'язок" в особі Житомирської філії ЗАТ "УМЗ" (м. Житомир) 

до Приватного підприємця ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)

про стягнення 3836,81 грн.

Позивачем пред'явлено позов про стягнення на його користь з відповідача 3836,81грн., з яких: 665,69 грн.  основного боргу, 3171,12 грн. договірної санкції.

Представник позивача в судовому засіданні 23.01.2007р. позовні вимоги підтримала у повному обсязі.

07.02.2007р. на адресу суду від представника позивача надійшла заява, в якій вона вимоги заявлені в позові підтримує та просить суд розглянути справу без її участі, на підставі доданих до позову документів.

Відповідач в засіданні суду 23.01.2007р. повідомив, про сплату 665,69 грн. основного боргу, разом з тим доказів, що підтверджують погашення суми основного боргу не надав, вимоги ухвали суду від 14.12.2006р. та від 23.01.2007р. не виконав.

Відповідач в судове засідання 12.02.2007р. не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до укладених між Закритим акціонерним товариством "Український Мобільний Зв'язок" (позивач у справі) та Приватним підприємцем ОСОБА_1 (відповідач у справі) договорів: ІНФОРМАЦІЯ_2 та додаткових угод до вищезазначених договорів (а.с. 10-24), позивач виділив відповідачу радіотелефони, мобільні номери: ІНФОРМАЦІЯ_3 з підключенням їх до мережі радіотелефонного зв'язку ЗАТ "УМЗ".

Згідно п. 3.2 вищезазначених договорів, п. 4.1.2. Умов користування мережами мобільного зв'язку УМЗ, відповідач зобов'язався сплачувати за надані позивачем послуги та авансові внески готівкою, перерахуванням на поточний рахунок відповідача або кредитною карткою в національній валюті України. При наявності авансу розрахунки повинні бути сплаченими в строк до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, але в будь-якому випадку до моменту фактичного використання авансу.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем договірних зобов'язань щодо оплати  коштів за надані послуги радіотелефонного зв'язку ЗАТ "УМЗ", за період з січня по квітень 2006р., створилась заборгованість в сумі 665,69 грн., що підтверджується звітами про баланс особового рахунку абонента (а.с. 51,52). 

Позивач на підставі п. 2.1.2 вищезазначених договорів відключив відповідача від мережі радіотелефонного зв'язку, про що повідомив відповідача повідомленням за НОМЕР_1 (а.с. 30).

Згідно п.1.2 додаткової угоди  при достроковому припиненні основного договору в зв'язку з несплатою абонентом наданих йому послуг, абонент  несе відповідальність у вигляді сплати на користь позивача договірної санкції в розмірі 3,65 грн. за кожен день, що залишився до періоду дії цієї угоди, починаючи з дня відмови або припинення дії.

Відповідно до п.1.1 вищезазначених додаткових угод до договорів, строк дії додаткової угоди 548 календарних днів, починаючи з дати її підписання. У випадку тимчасового обмеження (призупинення) надання послуг по основному договору з ініціативи УМЗ з підстав, обумовлених основним договором або за заявою абонента в період строку, встановленого цим пунктом, період дії цієї угоди продовжується на весь строк протягом якого надання послуг було призупинено.

Оскільки відповідач неналежно виконував умови договорів, то позивачем було призупинено надання послуг за ініціативою УМЗ (позивача) та відключено від мережі радіотелефонного зв'язку і нараховану договірну санкцію, яка складає згідно розрахунку позивача  3171,12 грн. (а.с.9).

14.06.2006р. позивач надіслав відповідачеві претензію за НОМЕР_2 (а.с. 32) про сплату заборгованості та нарахованої договірної санкції, яку відповідач залишив без відповіді та без задоволення.

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач позов не оспорив, доказів погашення заборгованості перед позивачем, суду не надав.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає позовні вимоги обгрунтованими, заявленими відповідно до чинного законодавства і укладених договорів та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі на суму 3836,81 грн., з яких: 665,69 грн.  основного боргу, 3171,12 грн. договірної санкції.

Судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі ст.ст. 525,526,546 ЦК України, керуючись ст.ст.49,82,84,85 ГПК України, господарський суд,-

    

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на користь Закритого акціонерного товариства "Український Мобільний Зв'язок" м. Київ в особі Житомирської філії ЗАТ "УМЗ", м. Житомир, Соборний майдан, 3/2, ідентифікаційний код 14333937 - 665,69 грн. боргу, 3171,12 грн. договірної санкції, 102,00 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя

Костриця О.О.