Рішення №454193

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

          _________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"16" лютого 2007 р.                                                            Справа №10/459-А

за позовом  Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому   

до Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Хмельницький

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Суддя  Виноградова В.В.                    Секретар судового засідання Матущак В.В.

Представники сторін:

від позивача                         Назаренко О.В. -за довіреністю №2855/9/10 від 06.02.2007р.                

від відповідача           не з'явився                               

          

Суть спору:

Позивач звернувся з позовом, в якому просить суд припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 м. Хмельницький, посилаючись на норми п.2 ст. 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” у зв'язку із неподанням останнім на протязі року до органів державної податкової служби податкових декларацій згідно чинного законодавства.

Позивач вказує на те, що  відповідачем не подаються до податкового органу документи фінансової звітності та податкових декларацій з 17.12.2004р., що підтверджується актом податкового органу НОМЕР_1. 

При цьому, посилається на те, що ст.9 Закону України „Про систему оподаткування” встановлює обов'язок платників податків подавати до податкових органів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов'язані з обчисленням та сплатою податків (зборів).

Відповідач в судове засідання повноважного представника не направив, письмових заперечень щодо позовних вимог та доказів про сплату заборгованості суду не подав. Відповідачу було направлено ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі та призначення справи до судового розгляду, про відкладення судового розгляду та повістки, оформлені відповідно до вимог ст. 34 КАС України із зазначенням дати, часу і місця судового засідання за  юридичною адресою відповідача.

Розглядом   матеріалів   справи   встановлено наступне.

ОСОБА_1 м. Хмельницький як суб'єкт підприємницької діяльності -фізична особа зареєстрований Хмельницьким міськвиконкомом 25.04.2003р., що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію НОМЕР_2.

Проведеною позивачем перевіркою встановлено, що відповідач не подає передбачену податковим  законодавством податкову звітність з 17.12.2004р.,  тобто більше 1 року, що підтверджується  актом НОМЕР_1.    

У зв'язку з цим позивач звернувся з позовом про припинення підприємницької діяльності відповідача.

Досліджуючи  надані сторонами  докази, наведені  міркування  та  заперечення, оцінюючи  їх  в  сукупності, судом  враховується  наступне.

Згідно ст. 51 Господарського кодексу України від 16.01.03р. підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.  Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 59 цього Кодексу припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.

Згідно  п. 1 та 2 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” державна   реєстрація припинення   підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться  крім іншого  у  разі  постановлення судового рішення  про припинення   підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. При цьому підставою для винесення рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Судом враховується, що відповідно до ст.9 Закону України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. №1251-ХІІ, платники  податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів) зобов'язані  подавати  до  державних  податкових   органів   та   інших державних органів відповідно до законів декларації,  бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно п.3 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

У зв'язку з наявністю документально підтвердженої підстави для припинення підприємницької діяльності, зокрема,  неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, позовні вимоги позивача обґрунтовані матеріалами справи, відповідають  чинному  законодавству і  підлягають задоволенню.

При цьому, судом враховується, що згідно ст. 124 Конституції України юрисдикція судів  поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі,  а згідно п. 17  ст. 11 Закону  України “Про державну податкову службу в Україні” органи державної податкової служби  в  установленому  законом порядку мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про припинення підприємницької діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.

Керуючись ст. ст. 51, 59 Господарського кодексу України, ст. ст. 46 ,49 Закону України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців “ від 15.05.2003 р. ,  ст.ст.4, 14, 69-73, 86,  104,  158-163, 167, 254-259, п.п.3,6,7 Розділу 7 „Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України , СУД , -

ПОСТАНОВИВ:

Позов Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому до Приватного підприємця ОСОБА_1 м. Хмельницький про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця задоволити.

         

Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -ОСОБА_1 АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3).

Копію даної постанови направити сторонам та державному реєстратору Хмельницького міськвиконкому   (державному  реєстратору - після набрання постановою законної сили). 

Згідно    ст.ст. 185-186 КАСУ  сторони та   інші     особи, які   беруть участь у  справі  мають право    оскаржити  в    апеляційному  порядку Постанову повністю або частково. Заява про     апеляційне    оскарження   подається протягом  10 днів дня проголошення,  апеляційна    скарга  подається протягом  20 днів після подання   заяви по апеляційне оскарження. Подаються    до    Житомирського  апеляційного   господарського    суду     через  суд  першої інстанції.

Згідно ст.  254 КАСУ  Постанова , якщо інше не встановлено КАСУ  набирає законної сили  після   закінчення    строку  подання   заяви  про апеляційне   оскарження , якщо таку    заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя                                                                                          В.В. Виноградова

Віддрук. 4 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу,

3 - відповідачу.

4-держреєстратору