Рішення №455257

УКРАЇНА НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СУДОВИЙ    НАКАЗ

"5" січня 2007 року Справа № 2н-1/2007

Суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Гураш M.B.

розглянувши заяву    ОСОБА_1_____________________________________________________

указати ім'я (найменування) заявника

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості по речовому майну на суму 4346 грн. 25 коп.

указати вимоги заявника

відповідно до ст.9 Закону України   "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",    п.28 Положення "Про забезпечення військовослужбовців Збройних сил речовим майном у мирний час"

посилання на закон, на підстав якого підлягають задоволенню заявлені вимоги

НАКАЗУЮ:

1.  Стягнути з     _________________ військової частини А 1807_______________________________ .

повне ім'я (найменування) боржника

__________________________ м.Івано-Франківськ-16, вул.Авіаційна__________________________

місце проживання або місце знаходження боржника

р/р 35217011000031, КЕКВ1134, код 07899653, МФО 836014 УДК в Івано-Франківській області

розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого потрібно стягнути кошти

на користь_________________ ОСОБА_1____________________________________________

повне ім'я (найменування) стягувача

АДРЕСА_1

 п/і 76016______________________________________________________________

грошової компенсації за речове майно в сумі 4346 грн. 25 коп. (чотири тисячі триста сорок шість грн.

25 коп.)__________________________________________________________________ .

указати що саме, суму у гривнях цифрами та прописом

2.  Стягнути з боржника на користь стягувача 15 гривень 00 копійок

сума в гривнях цифрами та прописом

судових витрат, що були останнім сплачені при подачі заяви.

3. Стягнути з боржника на користь держави судовий збір в сумі 25,50 грн, (двадцять п»ять гривень п»ятдесят копійок).

4. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати Стягувачу.

Суддя_________________                                     М.В.Гураш__________________________

Ініціали, призвіте судді, який видав судовий наказ Місце печатки

Згідно зі статтею 104 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України ) боржник має право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування.

Відповідно до статті 105 ЦПК України у разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його Стягувачеві для пред'явлення до виконання.

Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику стрін, про що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ (стаття 106 ЦПК України)