Рішення №459298

1 2-4057/2006p.

РІШЕННЯ

Іменем України

17 січня 2007 року                                                                                        м. Лисичанськ

Лисичанський міський суд Луганської області в складі:

Головуючого судці: Стахової Н.В.

при секретарі судового засідання: Гавриленко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Лисичанську цивільну справу за позовом Закритого акціонерного товариства „Український мобільний зв'язок" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю „Юридична фірма „Гарант" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості у сумі 4442,40 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просив стягнути з відповідача на користь ЗАТ „Український мобільний зв'язок" заборгованість за надані послуги зв'язку в сумі 493 гривень 10 копійок, суму договірних санкцій за невиконання умов договору в розмірі 3949 гривень 30 копійок, суму сплаченого позивачем судового збору у розмірі 51 гривня та суму сплачених позивачем витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи судом в розмірі 30 гривень, посилаючись на наступні обставини, що відповідно до ст. 108 ЦК України та п. 1.1 Статуту Закрите акціонерне товариство «Український мобільний зв'язок» є правонаступником всіх прав та обов'язків Українсько-Германсько-Голландсько-Датського спільного підприємства «Український мобільний зв'язок». Між відповідачем та Українсько-Германсько-Голландсько-Датським спільним підприємством «Український мобільний зв'язок» були укладені договори про надання послуг стільникового радіотелефонного зв'язку: НОМЕР_2, абоненту наданий телефонний номер НОМЕР_3, НОМЕР_2 від 30.03.2005 року, абоненту наданий телефонний номер НОМЕР_4. Відповідно до п. 3.1 Договору кожному абоненту надається один особовий рахунок, на підставі чого здійснюються розрахунки за надані послуги за всіма наявними в абонента телефонами. Відповідачу був наданий особовий рахунок НОМЕР_1. За період з 31.03.2005 року по 01.11.2005 року в рамках Договорів відповідачу були надані послуги стільникового радіотелефонного зв'язку на загальну суму 592 гривень 10 копійок. Пунктом 2.4. Договору передбачені обов'язки абонента, зокрема, своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги. Згідно з умовами п. 3.2 Договору відповідач прийняв на себе зобов'язання сплачувати вартість наданих послуг до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим. В порушення вищезазначених умов Договорів відповідач сплатив рахунки за надані послуги не в повному обсязі, на суму 99 гривень. Станом на дату подання позовної заяви заборгованість відповідача за послуги зв'язку складає 493 гривень 10 копійок. Відповідно до п. 1.2. Додаткової угоди до договору НОМЕР_2 у випадку, коли дія Основного договору достроково припиняється на підставі п. 5.2 Основного договору в зв'язку з несплатою Абонентом наданих йому послуг зв'язку, Абонент сплачує ЗАТ „УМЗ" договірну санкцію в розмірі 3 гривні 65 копійок за кожен день, що залишився до закінчення строку дії Основного договору, починаючи з дня припинення його дії. В зв'язку з порушенням умов Договору НОМЕР_2 відповідачу була нарахована договірна санкція в сумі 1974 гривень 65 копійок, із розрахунку 3,65 х 541, де 541 є кількістю днів, що залишилося до закінчення строку дії договору.

Відповідно до п. 1.2. Додаткової угоди до договору НОМЕР_2 у випадку, коли дія Основного договору достроково припиняється на підставі п. 5.2 Основного договору в зв'язку з несплатою Абонентом наданих йому

2 послуг зв'язку, Абонент сплачує ЗАТ „УМЗ" договірну санкцію в розмірі 3 гривні 65 копійок за кожен день, що залишився до закінчення строку дії Основного договору, починаючи з дня припинення його дії. В зв'язку з порушенням умов Договору НОМЕР_2 відповідачу була нарахована договірна санкція в сумі 1974 гривень 65 копійок, із розрахунку 3,65 х 541 де 541 є кількістю днів, що залишилося до закінчення строку дії договору. Загальна сума санкцій, нарахованих за невиконання умов договорів, складає 3949,30 гривні.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги повністю. Позов просив задовольнити та стягнути з відповідача на користь ЗАТ „Український мобільний зв'язок" заборгованість за надані послуги зв'язку в сумі 493 гривень 10 копійок, суму договірних санкцій за невиконання умов договорів в розмірі 3949 гривен 30 копійок, суму сплаченого позивачем судового збору у розмірі 51 гривня та суму сплачених позивачем витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи судом в розмірі 30 гривень

Відповідач у судове засідання не з'явився, письмової заяви про слухання справи за його відсутністю суду не надав, будучи належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду, про що свідчить розписка про отримання судової повістки.

За таких обставин, зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинне виконуватися належним чином, згідно умовам договору.

Як встановлено судом, відповідач прийняв на себе зобов'язання сплачувати надані йому послуги зв'язку у порядку, встановленому договором, та був ознайомлений з наслідками невиконання своїх зобов'язань, проте вказані зобов'язання було не виконані. Дані обставини об'єктивно підтверджуються матеріалами, що є у справі, а саме: копіями договорів про надання послуг зв'язку, що були укладені між ЗАТ „УМЗ" та ОСОБА_1 /а.с.5, 8 /, копіями додаткових угод до основних договорів /а.с.6,9/, копією паспорта ОСОБА_1. /а.с.7/, інтерфейсами перегляду додаткової угоди і розрахунку суми штрафу абоненту /а.с. 11-12/, балансом особового рахунка абонента ОСОБА_1 /а.с. 13/.

Таким чином, в судовому засіданні було встановлено, що відповідач своїми діями спричинив позивачу матеріальну шкоду, в зв'язку з чим, на думку суду, позовні вимоги про стягнення суми заборгованості є обґрунтованими і підлягають задоволенню у повному об'ємі шляхом стягнення з відповідача на користь позивача суми заборгованості за надані послуги зв'язку в сумі 493 гривень 10 копійок та суми договірних санкцій за невиконання умов договору в розмірі 3949 гривен 30 копійки.

Стягуванню з відповідача на користь позивача підлягає також сума сплачених позивачем при поданні позову судового збору у розмірі 51 гривня /а.с.1/ та витрат на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи в сумі 30 гривень /а.с.2/, на підставі ст. 88 ЦПК України, якою встановлено, що стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.10,11,60,88,212-215,224 ЦПК України, ст. 526 ЦК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Закритого акціонерного товариства „Український мобільний зв'язок" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю „Юридична фірма „Гарант" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості у сумі 4442,40 грн. задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Закритого акціонерного товариства „Український мобільний зв'язок" заборгованість за надані послуги зв'язку в сумі 493 (чотириста дев'яносто три) гривні  10 копійок, суму договірних санкцій за

з невиконання умов договору в розмірі 3949 (три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять) гривень 30 копійок, суму сплаченого позивачем судового збору у розмірі 51 (п'ятдесят одна) гривня та суму сплачених позивачем витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи судом в розмірі ЗО (тридцять) гривень, всього 4523 (чотири тисячі п'ятсот двадцять три) гривні 40 копійок.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня винесення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: