Рішення №461466

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"06" лютого 2007 р.

Справа № 34/547-06-13066


За позовом Роздільнянської міжрайонної державної податкової інспекції

до відповідача Селянського (фермерського) господарства

Белянчикова Андрія Євгеновича           

про припинення юридичної особи

Суддя Фаєр Ю.Г.


В судовому засіданні приймали участь представники:

від позивача: Копанський С.А. –старшого державного податкового інспектора юридичного відділу Роздільнянської МДПІ в Одеській області, діючий на підставі довіреності від 30.05.2005р. №5904;

від відповідача: не з’явилися


СУТЬ СПОРУ: Роздільнянська міжрайонна державна податкова інспекція звернулася до суду із позовною заявою, в якій просить припинити юридичну особу –Селянське (фермерське) господарство Белянчикова Андрія Євгеновича. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач послався на ненадання відповідачем податкових декларацій, розрахунків, пов’язаних з нарахуванням та платою податків та інших платежів до бюджету до Роздільнянської МДПІ з травня 2002 року, про що зазначено в акті перевірки Роздільнянської МДПІ №51 від 23.10.2006р., в порушення вимог п.2 ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991р.(із змінами та доп.), Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” від 15.05.2003р. (із змінами та доп.).

Відповідач в судове засідання не з’явився, витребувані судом документи не надав, своє право на захист не використав, у зв’язку з чим справа розглядається по наявним в ній матеріалам на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

02.04.2002р. Селянське (фермерське) господарство Белянчикова Андрія Євгеновича           зареєстроване Роздільнянською районною державною адміністрацією як суб’єкт підприємницької діяльності-юридична особа, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за №04056859Ю0010248 та видано відповідне свідоцтво.

Відповідно до пунктів 1, 2 ст.9 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. (із змінами та доп.), платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов’язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами, а також подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

За результатами проведеної Роздільнянською МДПІ перевірки з питання ненадання відповідачем податкових декларацій, розрахунків, пов’язаних з нарахуванням та платою податків та інших платежів до бюджету Селянського (фермерського) господарства Белянчикова Андрія Євгеновича, 23.10.2006р. складено акт №51 з зазначенням про ненадання відповідачем податкових декларацій та інших документів, пов’язаних з нарахуванням та сплатою податків з травня 2002року.

Згідно довідки Роздільнянської МДПІ №14074/19 від 27.10.06р. у відповідача відсутня заборгованість по сплаті податків, зборів(обов’язкових платежів) до бюджету.

Відповідно до ст.33 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” від 15.05.2003р. (із змінами та доп.), юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам –правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Пунктом 4 ч.2 ст.38 вищезазначеного закону передбачено, що підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно ч.2 ст.247 Господарського кодексу України скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб’єкта господарювання відповідно до статті 59 вищезазначеного кодексу.

Пунктом 1 ст.38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” від 15.05.2003р. (із змінами та доп.) передбачено, що суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи. Згідно ч.3 зазначеної статті державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обґрунтованими, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Згідно статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України на відповідача покладаються витрати по сплаті державного мита в сумі 85грн. та витрати на ІТЗ судового процесу в сумі 118грн.

Керуючись статтями 44, 49, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Припинити юридичну особу –Селянське (фермерське) господарство Белянчикова Андрія Євгеновича (код 31973211), зареєстроване Роздільнянською районною державною адміністрацією 02.04.2002р.

3.Стягнути з Селянського (фермерського) господарства Белянчикова Андрія Євгеновича (код 31973211, юридична адреса: 67484, Одеська область, Роздільнянський район, с. Павлівка) на користь державного бюджету України (р/р31117095600008, отримувач УДК в м.Одесі області, код ЄДРПОУ 23213460, банк –ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011, код платежу 22090200), через Роздільнянську МДПІ, витрати по сплаті державного мита у сумі 85(вісімдесят п’ять)грн.

5.Стягнути з Селянського (фермерського) господарства Белянчикова Андрія Євгеновича (код 31973211, юридична адреса: 67484, Одеська область, Роздільнянський район, с. Павлівка) на користь ДП „Судовий інформаційний центр” (р/р 26002014180001 у ВАТ „Банк Універсальний” м.Львів МФО 325707 ЄДРПОУ 30045370, м.Київ, вул. Дарвіна, 6) витрати на ІТЗ судового процесу на суму 118(сто вісімнадцять)грн.

6.Копію рішення після набрання ним законної сили надіслати Державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи Селянського (фермерського) господарства Белянчикова Андрія Євгеновича (код 31973211, юридична адреса: 67484, Одеська область, Роздільнянський район, с. Павлівка)

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Накази видати згідно ст.116 ГПК України.

Суддя Фаєр Ю.Г.