Рішення №464377

Справа  №  2о-8/2007  p.

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ       УКРАЇНИ

19  січня  2007  року                 Гайсинський  районний  суд  Вінницької  області

в  складі:   головуючого  судді  Медвецького  С.К.

при  секретарі                                      Отрошко  Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Гайсині справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа Кунянська сільська рада, про встановлення фактів родинних стосунків, належності правовстановлюючого документу та належності будинковолодіння на право приватної  власності   ,   -

встановив:

12.12.2006 року ОСОБА_1 звернувся в суд з даною заявою , вказуючи, що з метою оформлення спадщини після померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 матері ОСОБА_2 йому необхідно встановити факт набуття за життя нею права власності на будинковолодіння АДРЕСА_1; крім того заявник просив встановити факт його родинних відносин з матір'ю ОСОБА_2 та факт належності заповіту, в якому помилково зазначено його прізвище "ІНФОРМАЦІЯ_2", посилаючись на те , що розбіжності в їхніх прізвищах перешкоджають  реалізації  йому  законного  права  на  спадщину.

В судовому засіданні заявник свої вимоги підтримав, просив

встановити факти, що ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1, є його рідною матір'ю, що заповіт складений на ім'я "ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1, належить йому ОСОБА_1, та встановити факт набуття

права приватної власності ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1, на

будинковолодіння    АДРЕСА_1, і яка до смерті здійснювала повноваження власниці - володіла, користувалася і розпоряджалася будинковолодінням  за  своєю  волею.

Кунянський сільський голова Кондратюк С.І. в судове засідання не з'явився, на адресу суду надіслав заяву в якій просив справу розглянути у його відсутність, проти заявлених вимог заявника не заперечив.

Заслухавши   пояснення   заявника,    дослідивши   матеріали   справи,    суд

вважає,     що     заявлені     вимоги     підлягають     задоволенню      з     наступних

міркувань.

Встановлено, що будинковолодіння АДРЕСА_1, до 15.04.1991 року відносилось до суспільної групи колгоспний двір, власником  якого за життя була  ОСОБА_2, правовстановлюючі документи, що засвідчують її право власності відсутні. Крім того, прізвище заявника ОСОБА_1не збігається з прізвищем померлої матері ОСОБА_2  та заповітом складеним на ім'я "ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1, що позбавляє можливості заявника прийняти спадщину, яка відкрилась після смерті матері.

Спірні  правовідносини  регулюються:

-ст.     328    ЦК    України,     відповідно        до    якої                   право    власності

набувається    на  підставах,   що    не  заборонені  законом;

- ст. 256 ч.2 ЦПК України визначає, що судовим порядком можуть бути встановленні факти , від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян, якщо діюче законодавство  не  передбачає  іншого    порядку  їх  встановлення.

Оскільки, будинковолодіння    АДРЕСА_1, набуте як майно двору колгоспників, власником якого за життя була ОСОБА_2 , право власності на зазначене будинковолодіння не реєструвалося , то з метою захисту законного права заявника на спадщину , необхідно встановити факт набуття права приватної власності ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мар'янівка Гайсинського району, на будинковолодіння    АДРЕСА_1. Крім того, необхідно встановити, що ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мар'янівка Гайсинського

району,          доводилася    матір'ю        заявника  ОСОБА_1    ІНФОРМАЦІЯ_3

народження, а заповіт, складений на ім'я "ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1, належить  спадкоємцю  ОСОБА_1.

Такий висновок суду обґрунтовується наступними доказами: свідоцтвом про смерть ОСОБА_2 (а.с.5), свідоцтвом про народження ОСОБА_1(а.с.8), довідкою Кунянської сільської ради Гайсинського району   (а.с.11).

Встановлення даних фактів має для заявника юридичне значення, оскільки  дозволяє  реалізувати  його  право  на  спадщину.

На   підставі   328   ЦК   України   ,    256   ч.2   ЦПК   України   ,    керуючись ст.209,   213  -  215  ЦПК  України,   суд  -

вирішив:

Встановити факт набуття права приватної власності ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мар'янівка Гайсинського району, на будинковолодіння АДРЕСА_1.

Встановити факт, що ОСОБА_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мар'янівка Гайсинського району, доводилася матір'ю    ОСОБА_1,   ІНФОРМАЦІЯ_3.

Встановити факт, що заповіт, складений на ім'я "ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1,   належить  спадкоємцю  ОСОБА_1.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Вінницької області через Гайсинський районний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку  ч.4  ст.295  ЦПК  України.