Рішення №468736

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ПРО ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


17.11.06 р.                     Справа № 33/313пн


Суддя господарського суду Донецької області Новікова Р.Г., розглянувши матеріали

за позовом Відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” м. Горлівка

до Прокуратури м. Горлівки

про встановлення відсутності у Прокуратури м. Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у Відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” м. Горлівка відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р.


За участю представників:

від позивача: Тарановський А.О. – адвокат за довіреністю

від відповідача: Лушер Н.М. – старший помічник прокурора за довіреністю № 3799 від 16.11.2006р.

в судовому засіданні була присутня прокурор Гармашова І.В. –посвідч. №1004


ВСТАНОВИВ:


Відкрите акціонерне товариство „Смолопереробний завод” м. Горлівка звернулось до суду з позовною заявою від 06 листопада 2006р. про встановлення відсутності у Прокуратури м. Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у Відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” м. Горлівка відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р.

В попереднє засідання від 17.11.2006р. представник відповідача надав до суду документи, зі змісту яких вбачається, що Прокуратура м. Горлівки не має статусу юридичної особи.

Виходячи зі змісту статті 3, 17 та пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, господарські суди України до створення відповідних окружних адміністративних судів вирішують підвідомчі господарським судам адміністративні справи згідно правил Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно пункту 3 статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Підпунктом 7 пункту 1 статті 3 вказаного Кодексу визначено, що суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами). Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

Як вбачається з доданої до матеріалів справи копії довідки Головного управління статистики у Донецькій області №7-22-218 відповідач (Прокуратура м. Горлівки) не має статусу юридичної особи, тому не здатен мати права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративну процесуальну правоздатність), а також особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративну процесуальну дієздатність).

Таким чином, справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, що є підставою для закриття провадження у справі відповідно до пункту 1 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України.

За приписами пп. 3 п. 1 ст. 121 Кодексу адміністративного судочинства, ухвала про закриття провадження у справі може прийматися за наслідками підготовчого провадження.

Керуючись ст.48, ч.1 ст.52, пп.3 п.1 ст. 121, пп. 1 п. 1 ст. 157, ст. 160, 165, 185, ч.ч. 4-6 ст. 186, 254, п. 6 Розділу VІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –


УХВАЛИВ:


Закрити провадження в адміністративній справі за позовом Відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” м. Горлівка до Прокуратури м. Горлівки про встановлення відсутності у Прокуратури м. Горлівки та її посадових осіб повноважень на витребування у Відкритого акціонерного товариства „Смолопереробний завод” м. Горлівка відомостей та документів 02.11.2006р. та 03.11.2006р.

Ухвала набирає законної сили у відповідності із ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ч.ч.4-6 ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.8 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» судовий збір у сумі 3грн.40коп., перерахований позивачем за квитанцією від 06.11.2006р., підлягає поверненню.

Повторне звернення до адміністративного суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про закриття провадження, не допускається.


          

Суддя Новікова Р.Г.                               


Надруковано у 3-х примірниках: 1 - позивачу; 1 - відповідачу; 1 - у справу.