Рішення №468828

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


22.02.07 р.                     Справа № 7/413                               

За позовом: Прокурора Ворошиловського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька


До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Континенталь ЛТД” м. Донецьк


Про: стягнення заборгованості в сумі 10 803, 43 грн.За участю:

Прокурора: Гармашова І.В., посвідчення 1004

Представника позивача: Ткаченко В.Є. довіреність № 1259/10/10-013 від 15.01.2007 р.

Представника відповідача: не з’явився
Суть справи:

Прокурор Ворошиловського району м. Донецька звернувся в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „Континенталь ЛТД” м. Донецьк про стягнення податкової заборгованості в сумі 10 803, 43 грн.

Заявою № 80 від 20.02.2007 р. прокурор уточнив позовні вимоги в частині розрахунку зобов’язань відповідача з податку на прибуток підприємств.

В обґрунтування своїх вимог прокурор посилається на наявність у відповідача заборгованості по сплаті узгодженої суми податкового зобов’язання з податку на прибуток в сумі 5 763, 35 грн., по сплаті за спеціальне використання водних ресурсів в сумі 1 386, 54 грн., по сплаті штрафних санкцій за порушення касової дисципліни в сумі 1 795, 02 грн., по сплаті штрафних санкцій за порушення норм Закону України „“Про державне регулювання виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячними, плодовими, алкогольними напоями та тютюновими виробами” в сумі 1 700, 00 грн., а також пені в сумі 158, 52 грн.

Судом досліджені наступні документи, надані позивачем в обґрунтування своїх вимог: свідоцтво про державну реєстрацію від 26.11.1996 р., довідка № 28917/10/28 від 01.07.2002 р., корінець податкового повідомлення-рішення № 0007782313/0 від 16.11.2004 р., № 0009382340/0/0 від 15.11.2004 р., № 0009392340/0 від 15.11.2004 р., № 0003042343/0 від 08.07.2003 р., акт № 400/23-112/20342139 від 12.11.2004 р., корінець першої податкової вимоги № 1/1085 від 22.05.2003 р., корінець другої податкової вимоги № 2/1464 від 15.07.2003 р., довідка про розрахунки з бюджетом станом на 26.09.2006 р., довідка № 468/23-3 від 28.10.2004 р., акт № 95/23-3 від 09.06.2003 р., ліцензія № 377532, та інші, копії яких долучені до матеріалів справи.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, в судові засідання представника не направив, хоча про дату і час їх проведення був повідомлений належним чином. Згідно із ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

За результатами розгляду справи та враховуючи пояснення представників сторін суд встановив.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Континенталь ЛТД” зареєстровано в якості суб’єкта підприємницької діяльності 26.11.1996 р. Виконавчим комітетом Ворошиловської районної ради, про що видане відповідне свідоцтво, та стоїть на обліку в якості платника податків у Державній податковій інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька.

За відповідачем лічиться заборгованість перед бюджетом:

-          з податку на прибуток підприємств в сумі 5 763,35 грн., по сплаті пені в сумі 158, 52 грн.;

-          по сплаті за спеціальне використання видних ресурсів в сумі 1 386, 54 грн.;

-          по сплаті штрафних санкцій в сумі 1 795, 02 грн. за порушення вимог Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі Закон „Про РРО”);

-          по сплаті штрафних санкцій в сумі 1 700, 00 грн. за порушення вимог Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (далі Закон „Про державне регулювання обігу спирту етилового”).

Зазначену заборгованість прокурор просить стягнути з відповідача.

Суд вважає вимоги Прокурора Ворошиловського району м. Донецька обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Актом перевірки № 400/23-112/20342139 від 12.11.2004 р. були встановлені порушення відповідачем п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, п. 2.1, п. 4.1 Інструкції „Про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту”, ст. 3 п. 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Актом перевірки № 95/23-3 від 09.06.2003 р. були встановлені порушення відповідачем вимог ст. 15 Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

На підставі зазначених актів перевірки податковим органом були прийняті податкові повідомлення рішення:

-          № 0009382340/0/0 від 15.11.2004 р., про визначення суми податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств в сумі 5 736, 00 грн., у тому числі за основним платежем в сумі 4 780, 00 грн., за штрафними санкціями в сумі 956, 00грн.

-          № 0009392340/0 від 15.11.2004 р., про визначення суми податкового зобов’язання по сплаті за спеціальне використання водних ресурсів в сумі 1 386, 54 грн.;

-          № 00077823/0 від 16.11.2004 р., про нарахування штрафних санкцій за порушення вимог Закону України „Про РРО” в сумі 1 795, 02 грн.;

-          № 0003042343/0 від 08.07.2003 р., про нарахування штрафних санкцій за порушення вимог Закону України „Про державне регулювання обігу спирту етилового” в сумі 1 700, 00 грн.

Зазначені рішення були надіслані (вручені) платнику податків належним чином, та не оскаржувались відповідачем в адміністративному або судовому порядку.

Згідно статті 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом. Законом України “Про систему оподаткування” встановлюється обов’язок платників податків, зокрема, сплачувати податки і збори до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Факти порушень та правомірність нарахування штрафних санкцій, підтверджуються матеріалами справи. Зокрема, переліченими вище актами перевірки та рішеннями податкового органу були визначені відповідачу податкові зобов’язання та нараховані штрафні санкції. Сума таких нарахувань, як і факт порушення законодавства відповідачем не оспорені. Сплата нарахованих сум не проведена.

Відповідно до пп. 3.1.1. ст. 3 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

Штрафні санкції за порушення норм Закону України „Про державне регулювання обігу спирту етилового” в сумі 1 700, 00 грн. були нараховані на підставі рішення № 0003042343/0 від 08.07.2003 р. Відповідно до п. 10 Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячними, плодовими, алкогольними напоями та тютюновими виробами”, у разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення про застосування фінансових санкцій протягом 30 днів після його отримання сума санкцій стягується на підставі рішення суду.

Згідно п. 11 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” органи державної податкової служби в межах компетенції та у порядку, встановлених законодавством, мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, встановлених законами України.

За таких обставин, позовні вимоги Прокурора Ворошиловського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 10 803, 43 грн. підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 3, 5, 16, 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», ст. ст. 3, 17 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, ст. ст. 15, 17 Закону України „“Про державне регулювання виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячними, плодовими, алкогольними напоями та тютюновими виробами”, ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, ст.ст. 33, 35, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України України, суд


ВИРІШИВ:


Задовольнити позовні вимоги Прокурора Ворошиловського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Континенталь ЛТД” (ЄДРПОУ 20342139), вул.25-річчя РККА, буд. 14, кв. 72, м. Донецьк, 83000, р/р 26067000059001 в філії ВАТ КБ „Капітал”, м. Донецьк, МФО 334862, на користь Державного бюджету податкову заборгованість в сумі 10 803, 43 грн.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


          


Суддя Малашкевич С.А.