Рішення №468929

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


26.02.07 р.                     Справа № 16/437                               

Суддя господарського суду Донецької області В.В. Манжур,


При секретарі Москаленко О.О. , розглянувши матеріали справи


за позовом Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” м. Донецьк

До відповідача товарна біржа “Даліса” м. Донецьк

Про стягнення заборгованості в сумі 23 172 грн. 09 коп.

          За участю:

Представників сторін :          

від позивача: Трушкін В.Ю. по дор., Юрченко Д.Л. по дор.

від відпозивача :           Баздьоркіна В.І. по дор.


В С Т А Н О В И В:


          Ухвалою господарського суду Донецької області 26.12.2006р. порушено провадження по справі за позовом Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” м. Донецьк до Товарна біржа “Даліса” м. Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 23 172 грн. 09 коп.

                     

Представників сторін було ознайомлено з правами та обов’язками у відповідності із ст.22 Господарського процесуального кодексу України.


У судовому засіданні не було надано клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами, з приводу чого фіксацію здійснено не було. Крім цього, роз’яснено вимоги ст.811 Господарського процесуального кодексу України, тому складено протокол, який долучено до матеріалів справи.


Ст.33 Господарського процесуального кодексу України зазначає - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на доручення від 26.07.2004р. № 66-1, заявка від 26.07.2004р. № 1/66, биржевий договір від 05.08.2004р. № 66-Б, протокол аукціону від05.08.2004р. № 66, платіжне доручення № 813 від 05.08.2004р., № 830 від 10.08.2004р., претензію від 23.10.2006р. № 284.


           Відповідач проти задоволення позову заперечує, надав відзив на позовну заяву № 40/06 від 20 грудня 2006р., де вказує, що нормативні документи, які регулюють порядок продажу активів, що знаходяться в податковій заставі, встановлюють максимальний розмір виплат на оплату послуг посередників і інших витрат, пов’язаних з продажем такого майна, до 20%. Належні позивачеві 10% за реалізацію майна, яке знаходиться в податковій заставі, обчислювалися від відшкодованих бюджету 26 351 грн. 08 коп. За вирахуванням вартості послуг біржі з організації і проведення торгів, що склали 3%. Тому відповідно до умов договору № 66/1 від 26.07.2006р. позивачеві перераховано 1844 грн. 58 коп. або 7%.


          Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін , суд встановив:

          

Між позивачем та Державною податковою інспекцією в Куйбишевському районі м. Донецьк укладено договір доручення № 66/1 від 26.07.2004р.


Відповідно до п. 1.1. договору Продавець (ДПІ у Куйбишевському районі) доручає, а Державне підприємство “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” (позивач) бере на себе зобов’язання від ім’я та за рахунок Продавця продати на біржевих торгах, що здійснюються товарною біржею активи податкоплатників, що знаходяться в податковій заставі (Активи) відповідно до поданої продавцем заявки.


Згідно з п. 1.2. договору Сума винагороди Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” (позивача) за договором складає 10% від суми кожної укладеної на біржі угоди.


Відповідно до п. 2.4. договору доручення встановлено, що після укладання біржевої угоди розрахунки здіснюються виключно через розрахунковий рахунок товарної біржі.


Умовами договору встановлено, що в продовж строку дії договору Продавець (ДПІ у Куйбишевському районі) направляє Державному підприємству “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” (позивачу) Заявку, в які доручає Державному підприємству “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” продати товар.


26.07.2006р. ДПІ у Куйбишевському районі було надано позивачу заявку № 1/66, в якій в відповідності з договором доручення № 66/1 від 26.07.2004р. Продавпець (ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк) доручає Державному підприємству “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” (позивачу), укласти на чергових торгах, що будуть проводитися Товарною біржєю “Даліса” договір на продаж активів, що належать Державному Відкритому акціонерному товаристу “Донбасскнига”, та знаходяться в податковій заставі в ДПІ в Куйбишевському районі м. Донецьк, відповідно до опису № 121 від 21.06.2004р.


В виконання договору доручення № 66-1 позивачем було укладено біржевий договір від 05.8.2004р. № 66-Б. Вказаний договір підписаний Брокером продавця (позивача), Брокером покупця та Товарною біржею “Даліса” (відповідача).


На підставі біржевого договору було здійснено продаж товару віртістю 250 166 грн. 71 коп., що визначено у протоколі аукціону від 05.08.2004 р. (п. 4 біржевого договору від 05.08.2004р. № 66-Б).


Покупець відповідно до матеріалів справи оплатив вартість товару у повному обсязі – перерахувавши на рахунок відповідача суму грошових коштів в розмірі 250 166 грн. 71 коп.


Відповідно до протоколу акціону від 05.08.2004р. № 66 зазначено порядок розподілення суми, яка отримана від реалізації товару на Товарній біріжі “Даліса”, а саме : 10% від продажної вартості товару в рахунок винагороди Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” Продавця (позивача) – 25 016 грн. 67 коп. ; 26 351 грн. 08 коп. відповідачем перераховується на розподільчий рахунок Державного казначейства; 198 798 грн. 96 коп. товарна біржа повинна перерахувати на розрахунковий рахунок Державного Відкритого акціонерного товариства “Донбасскнига” . Зазначений протокол підписаний та скріплений печатками з всіх сторін, без зауважень.


Відповідач вимоги Біржевого договору № 66-Б від 05.08.2004р. виконав частково, а саме перерахував на рахунок відділення державного казначейства 26 351 грн. 08 коп. відповідно до платіжного доручення 131 від 10.08.2004р.; суму, яка залишилася після реалізації – 198 798 грн. 96 коп. перераховано на розрахунковий рахунок Державного відкритого акціонерного товариства “Донбасскнига” платіжним дорученнячм № 143 від 27.08.2004р.


Відносно зобов’язань, щодо 10% від продажної вартості товару в сумі 25 016 грн. 67 коп. відповідачем було виконано частково, а саме перераховано на рахунок позивача 1844 грн. 58 коп. що підтверджується платіжним дорученням № 205 від 08.10.2004р.


У зв’язку з не оплатою суми винагороди в повному обсязі позивачем на адресу відповідача було направлено претензійний лист від 23.10.2006р. № 284 з вимогою в семідневний строк перерахувати залишок суми 23 172 грн. 09 коп. Зазначена претензія зі сторони відповідача залишена без відповіді та задоволення.


Судом встановлено, що залишок суми в розмірі 23 172 грн. 09 коп. відповідачем Товарною біржею “Даліса” не було перераховано, а ні на рахунок Державного відкритого акціонерного товариства “Донбасскнига”, а ні на рахунок позивача Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” м. Донецьк .


В зв`язку зі ст. 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.


          За умовами ст.599 Цивільного кодексу України, зобов”язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.


Згідно ст. 49 ГПК України господарський суд покладає стягнення судових витрат пропорційно розміру задоволених вимоги на сторін ( відповідача по справі ).


Позовні вимоги обгрунтовані та підлягають задоволенню.          

                     

Враховуючи вищевикладене, суд на підставі ст.ст. 526, ЦК України, і керуючись ст.33, 34, 43, ст. 49, 82-85 ГПК України,-


В И Р І Ш И В :


          Позовні вимоги Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” м. Донецьк до Товарної біржі “Даліса” м. Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 23 172 грн. 09 коп. задовольнити повністю.


Стягнути з тованої біржи “Даліса” м. Донецьк на користь Державного підприємства “Управління по експлуотації адмінбудинків податкових органів Донецької області” м. Донецьк – 23 172 грн. 09 коп. - основного боргу , 231 грн. 72 коп. - витрати по сплаті держмита і 118грн. витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набуття рішенням законної сили.


          Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття (підписання).
          


Суддя Манжур В.В.