Рішення №469942

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


01.03.07 р. Справа № 20/63           


Суддя О.Є.Донець


розглянувши матеріали за позовом: Прокурора м.Горлівки в інтересах держави, в особі Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго”, м.Київ, в особі відокремленого підрозділу „Держенергонагляд у Донецькому регіоні”, м.Горлівка


до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Комплекс”, м.Шахтарськ

про стягнення 15000,00 грн.


визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви для розгляду, та керуючись ст. ст. 61, 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,


У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі

20/63.Судове засідання призначити на 29.03.07 року о 11:30 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кімната № 320

3. Зобов’язати позивача надати суду посвідчення на представника.


4. Зобов’язати відповідача надати суду письмовий відзив на позов та докази його направлення позивачу; посвідчення на представника; документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.


5. Зобов’язати прокурора надати суду оригінали документів про направлення відповідачеві копії позову і доданих до нього документів.


6. Явка до судового засідання прокурора та представників сторін обов‘язкова.


7. Роз’яснити сторонам, що за ненадіслання у встановленний строк відзиву на позовну заяву або витребуванних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладенних господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п.5 ст.83 ГПК України).Суддя Донець О.Є.                               


Надруковано 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3-4. прокурору5. у справу          

          Вик. Марченко Ю.О.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПОРУ:

1.Копія відповіді на претензію і доказ її відсилки (або пояснення про причини залишення претензії без

відповіді)

2. Належним чином засвідчені копії документів - доказів, що підтверджують позовні вимоги

3. Відзив на позовну заяву.

4. Акт прийняття продукції (товарів), інші первинні документи на підтвердження заборгованності, що

утворилася.

5. Акт експертизи.

6. Посвідчення на представника.

7. Обгрунтований розрахунок стягуємої або оспорюваної суми з посиланням на первинні документи та з

зазначенням проміжних результатів

8. Документи, які обгрунтовують відмовлення від оплати рахунка.

9. Матеріали службового розслідування.

10. Витяг з титульного списку будови з розбивкою по рокам або протокол - заказ.

11. Акт комісії з переліком недоробок і документи, підтверджуючі їх усунення.

12. Довідка про перемаркування товару і доведення зниження ціни до споживача.

13. Сертифікат, в рахунок якого повинна бути повернена (або фактично повернена тара і доказ його відсилки

одержувачу (покупцю))

14. Транспортна накладна в оригіналі.

15. Комерційний акт в оригіналі.

16. Акт загальної форми.

17. Акт технічного стану вагона (контейнера).

18. Дорожна відомість.

19. Вагонний лист (з пломбами).

20. Відомість подачі й прийняття вагонів.

21. Облікова картка виконання плану перевезень.

22. Довідка про включення (виключення) до ЄДРПОУ.

23. Документи, які посвідчують правовий статус підприємства або структурного підрозділу.

24. Правові підстави для укладення договору.

25. Договір з додатками в оргіналі для огляду і копію - в справу.

26. Доказ дати одержання договору і протоколу розбіжностей (конверт поштового відправлення).

27. Мотивований протокол погодження розбіжностей.

28. Документи в обгрунтування своєї редакції договору.

29. Витяг із затвердженого плану (або проекту плану).

30. Підстава поставки продукції (товарів).

31. Реєстр рахунків, які підтверджують відвантаження продукції (товарів).

32. Сторонам звірити розрахунки (з ініціативи позивача). Акт звірки подати в суд до дня розгляду справи.

33. З врахуванням заперечення відповідача уточнити суму позову. Уточнений розрахунок подати до дня

слухання справи.

34. З ініціативи позивача перевірити (на об'єкті) факт усунення недоробок. Спільний акт подати до дня

слухання справи.

35 Явка на засідання представників сторін (позивача, відповідача) обов'язкова.


Довідково :

Стаття 36 Господарського процесуального Кодексу України

Письмові докази

Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, шо мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документу, подається засвідчений витяг з нього.

Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.

З метою дотримання вимог інструкції з діловодства в господарських судах України, що затверджено наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 №75 документи подаються через канцелярію суду з відповідно оформленим супровідним листом.